Kielteiset asenteet seksuaalivähemmistöjä kohtaan aiheuttavat mielenterveysongelmia, ei vähemmistöön kuuluminen

  • Uutinen
  • Terveys ja tutkimus
  • Sami Mollgren
  • 4

Homoseksuaalisuus tai biseksuaalisuus eivät sinänsä lisää yksilön riskiä mielenterveydellisiin ongelmiin, vaan ongelmien kasaantuminen tilastoissa seksuaalivähemmistöjen kohdalle johtuu seksuaalivähemmistöihin kohdistuvista kielteisistä asenteista.

Seksuaalivähemmistöihin kuuluvien korostunut riski mielenterveydellisiin ongelmiin on toisinaan liitetty suoraan vähemmistöön kuulumiseen. Esimerkiksi samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeutta vastustavat tahot ovat usein viitanneet seksuaalivähemmistöihin liittyviin mielenterveyskysymyksiin perusteluissaan. Australian kansallisen yliopistossa yliopistossa (Australian National University, ANU) tehdyn tutkimuksen tulokset kuitenkin haastatavat tämän käsityksen. Tutkimuksessa seurattiin noin 5 000 aikuista yli kahdeksan vuoden ajan.

- Lapsuuden seksuaaliset traumat, riskialtis terveyskäyttäytyminen, tupakointi, tuen puute ja kielteinen sosiaalinen vuorovaikutus aiheuttavat suuremman riskin ihmisen mielenterveydelle kuin seksuaalinen suuntautuneisuus, sanoo ANU:n johtava tutkija tohtori Richard Burns.

Burnsin mukaan seksuaalivähemmistöön kuuluminen ei ollut merkittävä tekijä pitkäkestoisissa mielenterveysongelmissa, vaikka samaa sukupuolta oleviin kiinnostusta tuntevat kokevatkin näitä ongelmia heteroseksuaaleja useammin.

Tutkijat havaitsivat mielenterveysongelmien korostumisen seksuaalivähemmistöihin kuuluvien keskuudessa, mutta kun asiaa tarkasteltiin muihin mielenterveyden riskitekijöihin nähden, ei löydetty suoraan seksuaaliseen suuntautuneisuuteen liittyviä suuria riskejä.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Australialaistutkimuksen tulokset ovat linjassa kesällä 2016 Yhdysvalloissa julkaistun tutkimuksen tulosten kanssa. Yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan hlbti-vähemmistöihin kuuluvilla aikuisilla on useammin terveysongelmia kuin vähemmistöön kuulumattomilla. Vaikka tutkijat eivät voineetkaan antaa tutkimukseen perustuvaa vastausta ilmiön syistä, heidän arvionsa mukaan terveyserojen taustalla on mahdollisesti seksuaalivähemmistöjen kokema rakenteellinen ja suora syrjintä, joka johtaa ns. vähemmistöstressiin.

Uskonnollinen kotitausta lisää ongelmia

Hlbti-vähemmistöön kuuluvan saama uskonnollinen kotikasvatus lisää riskiä mielenterveyden ongelmiin. Uskonnollisessa kodissa kasvaneilla seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla on 12-kertainen riski mielenterveydellisiin ongelmiin, kuten masennukseen, ahdistuneisuuteen, ajatuksiin itsensä vahingoittamisesta ja itsemurhasta. Taustalla on oman identiteetin ja esitetyn ihanteen välinen ristiriita.

Kielteisesti seksuaaliseen ja sukupuoliseen moninaisuuteen suhtautuvien uskonnollisten yhteisöjen negatiivinen vaikutus niiden piirissä eläviin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluviin ja laajemminkin yhteiskuntaan on suuri. Brittiläinen kristillinen hyväntekeväisyysjärjestö Oasis Foundation toteaa, että kristilliset johtajat ovat vastuussa homokielteisten viestien ruokkimisesta yhteiskunnassa, mediassa ja politiikassa.

Yhdenvertaisuuden kokemus lisää myös mielen hyvinvointia

Suomen mielenterveysseura totesi syksyllä 2014, että seksuaalisuus ja sukupuoli ovat yksilön voimavaroja ja ihmisten seksuaalioikeuksia on kunnioitettava ihmisoikeuksina. Yhdistys muistutti, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset kohtaavat edelleen syrjintää ja kiusaamista, joten vähemmistöihin kuuluminen on edelleen monille ihmisille vaikea ja kipeä asia, joka halutaan salata. Mielenterveysseuran toiminnanjohtaja Marita Ruohonen totesi tuolloin, että tasa-arvoinen avioliittolaki edistäisi hyvinvointia ja onnellisuutta yhteiskunnassa, joten avioliittolain hyväksymisen voi nähdä myös perustavanlaatuisena mielenterveystyönä

GayStarNews: Being gay does not make you depressed
GayStarNews: Gay people raised religious are 12 times more likely to suffer from poor mental health
Seksuaalivähemmistöillä heteroita enemmän terveysongelmia
Suomen mielenterveysseura: Tasa-arvoisen avioliittolain hyväksymisellä olisi myönteinen vaikutus mielenterveyteen

4 kommenttia

Oliko tässä jotain uutta? Tässä on se pointti, että asenteen muutos on erittäin hidasta ja se kestää 50-100 vuotta. Se on erittäin hidas prosessi! Suomalainen eduksunta näytti millainen on heteronormatiivinen työpaikka työpaikkana, kun siellä kiusataan ( ja sekin tiedettiin millaista eduskunnassa oikeasti on, missä puolueet pelaavat ns. viholliskuvilla ). Miten joku huonosti koulutettu työlaistaustainen kansanediustaja olisi muka niin sivistynyt että ymmärtäisi ( tai oikeammin välittäisi ) hlbtqi väen tasa-arvopyrkimyksistä, kun heillehän ne rahat pitää mennä. Kaikki tappelevat rahasta ja tuista! Tämä on se todellisuus, mitä moni hlbtqi- kansalainen ei ymmärrä. RAHA on se mikä pyörittää maailmaa ja LISÄÄ HYVINVOINTIA. Hyvät tulot ja korkea asema tekevät riippumattomaksi osittain, mutta se ei välttämättä poista marginaalista: solvauksia saa kestää. Tässä tutkimuksessa tulee esille kuitenkin TARVE, johon yhteiskunta EI REAGOI millään tavalla, koska se vaalii näitä uskonnollisia ja heteronormatiivisia arvoja. Lainsäätäjät vaalivat niitä. Mitään muutospakkoa ei ole. Sitten osa väestä jää ansaan ja varjoon: koska HEITÄ EI OLE OLEMASSA. He ovat olemassa jossakin epämääräisenä joukkona ja saavat palveluja, jos saavat. Heille EI NIITÄ TARJOTA tai heitä ei tunnisteta. Marginaalissa eläminen tarkoittaa kurjuutta jossakin mielessä: se tarkoittaa ulkopuolisuutta ja ulkopuolelle jättämistä. Tämä on myös aktiivista hyljeksimistä! Tämä valheellinen mantra , "ketään ei jätetä", ei ole koskaan pitänyt paikkansa: kyllä niitä sinne rintamalle jätettiin. Se mantra koskee vain heteroja!
Tyhmä kommentti!

Lainaus: "Mielenterveysseuran toiminnanjohtaja Marita Ruohonen totesi tuolloin, että tasa-arvoinen avioliittolaki edistäisi hyvinvointia ja onnellisuutta yhteiskunnassa, joten avioliittolain hyväksymisen voi nähdä myös perustavanlaatuisena mielenterveystyönä".

Avioliitto on minusta ennenkaikkea oikeudellinen ja verotuksellinen asia. Tässä kommentissa vääristellään asioita tyyliin: "tää avioliitto lohduttaa niitä". Avioliitto on ulostuleminen ja nähdyksi tuleminen. Siinä ollaan yksilöitä ja kumppaneita toisilleen. Sen syvempi merkitys on tuen antaminen ja jakaminen. Joskus verkostoituminen. Homoilta puuttuu nämä sosiaaliset turvaverkot lähes kokonaan. Monilla ei ole käytännössä omaisia. Avioliitossa toinen osapuoli on VIRALLISESTI lähiomainen. Tällä on suuri merkitys käytännön elämissä, jos vaikka sairastuu. Toinen voi antaa huolenpitoa käytännössä. Avioliiton kariuduttua tapahtuu omaisuuden jakaminen ja kuollessa perinnön jakaminen. (Aikaisemminhan sukulaiset "ryöstivät" homoja näiden kuollessa) Avioliitto mahdollistaa myös taloudellisen turvallisuuden. Kahden tuloilla voi mahdollistaa monia asioita. Moni menee avioliittoon useammin suurissa kaupungeissa kuin jossakin periferiassa: miksi? Mikä todellisuus silloin tulee esille? Mihin törmätään? Tietenkin homofobiaan ja alkeellisiin ennakkoluuloihin. Yksinkertaiset ja kouluttamattomat, tyhmät kansalaiset eivät voi muuttua suvaitsevaisiksi ( koskaan ) alemmuuden tuntojensa takia. He luulevat kaikenlaista ja ovat kateellisia kaikesta. Se synnyttää vihaa. ( luokkavihathan meillä jo on ). Tämä viha pyhitetään. Ihminen on edelleen samanlainen kuin aikoinaan, kun olivat kannibaaleja: raakalaisia!Väkivaltaisia! Tämä on se todellisuus missä elämme. Hyvä pitää mielessä.

Mutta kunhan verottaja saa omansa! Rahat otetaan, mutta ei saa palveluja! Saa tyhjää kättä!