Isien oikeus vanhempainrahaan jakaa perussuomalaisia

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • jnsto
  • 6

Pelko homoille koituvasta hyödystä estää perussuomalaisten eduskuntaryhmän enemmistöä hyväksymästä vanhempainrahan laajennusta. Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa harkitaan hallituksen esityksen korjaamista.

Eduskuntaryhmän enemmistö on päätynyt isien vanhempain­rahan laajentamista vastustavan kansanedustajan Mika Niikon (ps) kannalle. Puheenjohtaja Timo Soini ei ole ottanut tähän asiaan voimakkaasti kantaa, mutta hän on HS:n tietojen mukaan enemmän Niikon linjoilla.

Niikon mukaan laajennus ei aut­taisi heteroisiä vaan ”avaisi samaa sukupuolta oleville pareille oven sijaissynnytykseen”. Sijaissynnytys eli sopimus, jossa lapsi kasvaa lainakohdussa, on Suomessa laiton.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa käsitellään juuri sairausvakuutuslain vanhempainrahasäädöksiä. Ne muuttuvat hallituksen esityksen mukaan vastaamaan uutta avioliitto­lakia. Käytännössä se tarkoittaa, että lapsen äidin naispuolisella avio- tai avopuolisolla on jatkossa oikeus vanhempain- ja isyysrahaan samoin perustein kuin äidin miespuolisella avio- tai avopuolisolla.

Yksin tai miesparin kanssa lasta hoitavan isän asema ei hallituksen esityksessä kuitenkaan muuttuisi. Lasta yksin tai miesparin kanssa hoitavalla isällä ei nykyisin ole lainkaan oikeutta isyysrahaan. Jos isä asuu yksin lapsen kanssa ja vastaa lapsen hoidosta, isällä ei välttämättä ole oikeutta myöskään vanhempainrahaan.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) työryhmän raportti viime vuodelta esitti korjausta, koska "ei voida pitää perusteltuna, että lapsesta huolehtiva isä jää täysin päivärahajärjestelmän ulkopuolelle ja vaille taloudellista tukea". Hallituksen esitys ei kuitenkaan noudattanut STM:n linjaa.

Perussuomalaisten "isäaktiivit", kuten sosiaali- ja terveys­ministeri Pirkko Mattila ja kansanedustaja Juho Eerola, ovat ajaneet muutosta, jonka seurauksena lapsen kanssa asuvalle ja lapsesta huolehtivalle isälle myönnettäisiin oikeus isyys- ja vanhempainrahaan, vaikka äiti ei asuisi isän ja lapsen kanssa.

Suomessa on HS:n mukaan vuosittain noin kymmenen isää, jotka vastaavat lapsen hoitamisesta yksin tämän syntymästä lähtien. Isiä, jotka vastaavat lapsen hoidosta yksin myöhemmin vanhempainrahakaudella tai ennen kuin lapsi täyttää kaksi vuotta, on ­arvioitu olevan vuosittain noin sata.

Juho Eerolan mielestä Niikko ja muut lakiesitystä vastustavat liioittelevat sen ongelmia.

”Tässä on kyse parista kolmesta homosta ja noin sadasta heteroisästä. Ymmärrän niitä, jotka pitävät tätä homoasiaakin tärkeänä, mutta tässä menee nyt lapsi pesuveden mukana.”

Eerola sanoo, että hallituksen lakiesitys on sukupuolen perusteella syrjivä.

”On traagista, että mies jää eriarvoiseen asemaan vain sukupuolensa takia. Jos isä ja lapsi eivät ole asuneet yhdessä ja äiti esimerkiksi kuolee tai alkaa ­kärsiä mielenterveysongelmista, niin isä ei ole samanarvoisessa asemassa kuin äiti olisi vastaavassa tilanteessa.”

Eerolan mukaan nykytilanne on vaikea myös lastaan yksin hoitavien isien lapsille, "koska he eivät voi viettää isiensä kanssa niin paljon aikaa kuin äitien".

Asiaa valmistelleessa työryhmässä Kunnallinen työmarkkinalaitos KT ja Elinkeinoelämän keskusliitto vastustivat työryhmän esityksiä vanhempainrahasäännösten laajennuksesta, koska ne lisäävät työnantajien kustannuksia.

STM:n arvion mukaan isyys- ja vanhempainrahojen laajentaminen 110 isään maksaisi arviolta 400 000 euroa vuosittain.

Uutinen HS:ssä

6 kommenttia

  • 1 / 6
  • ...
  • 5.12.2016, 14.42
Perussuomalaiset taas "suojelemassa lapsia" estämällä vanhempia viettämästä aikaa lastensa kanssa ja hoitamasta lapsiaan.
Oi tätä "lapsirakkautta".
  • 2 / 6
  • Totuuden laukaus
  • 5.12.2016, 15.50
Tämän sivuston homot ovat tunnetusti femakohtavia miesvihaajia jotka halveksivat omia isiään. Eli miksi tämä heitä/teitä häiritsee?