"Myös siviilivihkimiseen voidaan yhdistää sotilashäiden elementtejä"

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • jnsto
  • 6

Kirkon mahdollinen pidättäytyminen laista poikkeavassa avioliittokäsityksessä tuo evl-seurakuntalaisten eriarvoisen kohtelun myös puolustusvoimiin. Pääesikunnassa ei kuitenkaan uskota tasa-arvoisen avioliittolain edellyttävän muutoksia avioliittoon vihkimisten käytäntöön puolustusvoimissa.

Puolustusvoimien sanomalehti Ruotuväki nosti avioliittokysymyksen esille reportaasilla varusmiehen sotilashäistä. Juttu ei kuitenkaan puuttunut 2017 voimaan tulevan lainkorjaukseen vaikutuksiin.

Kenttärovasti Janne Aalto Pääesikunnan koulutusosastolta totesi ranneliike.netille, että Puolustusvoimat ei sinällään tarjoa ”vihkimispalveluita” kenellekään, mutta sotilaspapit ovat käytettävissä, jos joku henkilöstöön kuuluva haluaa sotilaspapin vihkimään hänet avioliittoon. Henkilöstöllä tarkoitetaan niin palkattua henkilökuntaa kuin varusmiehiäkin. - Sotilaspappi ei siis automaattisesti vihi sotilasyhteisön jäseniä, vaan sen voi yhtä hyvin tehdä maistraatin ao. virkamies tai siviilipappi, Aalto huomautti.

Aalto sanoi, että myös siviilivihkimiseen voidaan yhdistää sotilashäiden elementtejä, jos ja kun vihkipari niin haluaa ja vihkijäviranomaisen kanssa niin sopii.

Aalto totesi , että sotilaspapit voivat tällä hetkellä vihkiä pareja, jotka täyttävät kirkollisen vihkimisen edellytykset. Niiksi hän kertasi kuulumisen ev.lut kirkkoon tai muuhun erikseen määriteltyyn kristilliseen kirkkoon tai kirkkokuntaan, ja rippikoulun tai vastaavan käymisen. – Tasa-arvoisen avioliittolain myötä tähän tuskin tulee muutoksia, Aalto sanoi kirjallisessa vastauksessaan.

-Sotilaspapin paikallaolo perustuu aina vihkiparin toiveeseen. Pelkkä sotilaspapin läsnäolo ei myöskään tee vihkitilaisuudesta millään tapaa sotilaallista, vaan kaikki ”sotilashäiden” elementit ovat vihkitilaisuudessa sekä hääjuhlassa vihkiparin toivomuksen mukaisia, Aalto taustoitti


6 kommenttia

Kuten jnsto viimeisessä kappaleessa toteaa, "Pelkkä sotilaspapin läsnäolo ei myöskään tee vihkitilaisuudesta millään tapaa sotilaallista". Ensi vuoden maaliskuun alusta tilanne kumminkin muuttuu siten, että sotilaspappien olisi pyydettäessä alettava vihkimään myös samaa sukupuolta olevia sotilaspareja. Toki osalla heistä on vakaumuksensa, jonka vuoksi he eivät näin tehdä, mutta tällöin heidän tulee luopua myös eri sukupuolta olevien parien vihkitehtävistä, sillä he kuitenkin toimivat Puolustusvoimien viroissa ja virkatehtävässä ei saa syrjiä.

Mielenkiintoisempi kysymys on, että milloin nähdään ensimmäiset sotilashäät joissa molemmat vihittävät ovat samaa sukupuolta. Ja sen jälkeen näemme taatusti sotilashäät, joissa molemmat samaa sukupuolta olevat vihittävät ovat vielä sotilaita.

Reportaasi kadettihäistä ja niihin liittyvistä perinteistä löytyy Ruotuväen numerosta 13/2016:
http://ruotuvaki.fi/-/rv-13-16
Sotilaspapin vihkioikeus ja vihkiminen perustuu pappeuteen, ei sotilaspapin virkaan. Kirkolla ei ole vihkikaavaa samaa sukupuolta olevan parin vihkimiseen, joten tämän vuoksi yksittäisellä papilla ei välttämättä voi nähdä olevan velvollisuutta homoparin vihkimiseen.