Avioliittolain uudistamisen lopullinen äänestys perjantaina

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 10

Eduskunta äänestää perjantaina tasa-arvoista avioliittolainsäädäntöä koskevasta kansalaisaloitteesta. Aloitteen hyväksymistä tai hylkäämistä koskeva äänestys tapahtuu 12. joulukuuta kello 13.00 alkavassa täysistunnossa.

Keskiviikkona kansanedustajat käyttivät asiassa kahdeksan puheenvuoroa.

Perussuomalaisista erotettu Muutos 2011 -ryhmää edustava James Hirvisaari esitti, että avioliittolain muutosesitys hylätään. Hirvisaari esitti myös lausumaehdotuksen kansanäänestyksen järjestämisestä avioliittolaista: "Eduskunta edellyttää, että avioliittokäsitteen laajentamisesta lainsäädännössä koskemaan myös samaa sukupuolta olevia pareja järjestetään neuvoa-antava kansanäänestys ennen asianomaisten lakien mahdollista muuttamista."

Hirvisaaren esitys kansanäänestyksestä ei saanut kannatusta, mutta perussuomalaisten Mika Niikko kannatti muutosesityksen hylkäämistä.

Niikko väitti, että media ja järjestöt ajoivat kansalaisaloitteen läpi. Niikon mukaan lain säätämisestä on päätetty ennen lainvalmistelun aloittamista. Niikko myös totesi, että lakiuudistusta kannatti enemmstö kansanedustajista vain eteläisessä Suomessa. Niikko totesi, että keväällä valittava uusi eduskunta voi tehdä omat päätöksensä, ja mainitsi uuden kansalaisaloitteen mahdollisuudesta. Niikko myös sanoi, ettei ole luotettavia arvioita samaa sukupuolta olevien vanhempien perheisiin adoptoiduista lapsista, ilmaisi huolensa muutospaineista kirkkoa ja muita uskonnollisia yhdyskuntia sekä laajemmin yhteiskuntaa kohtaan. Niikko oli myös huolissaan siitä, että viharikosten tuomiot kovenisivat.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Lakiuudistusta puolustamassa olivat vihreiden Jani Toivola ja rkp:n Stefan Wallin.

Toivola aloitti puheenvuoronsa toivottamalla hyvää kansainvälistä ihmisoikeuksien päivää, ja totesi päivän olevan mitä erinomaisin käsitellä tasa-arvoista avioliittolakia. Toivola kiitti kansalaisaloitetta kannattavan vastalauseen puolesta äänestäneitä kansanedustajia. Toivola kertoi eduskunnan äänestyspäätöksen jälkeen tulleista viesteistä, joissa puhuttiin osallisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta. Toivola kiitti myös keskustan puheenjohtajaa Juha Sipilää siitä, että tämä on luvannut kunnioittaa eduskunnan päätöstä ja viedä uudistuksen loppuun asti, mikäli nousee seuraavaksi pääministeriksi. Toivola kiitti myös muita edustajia, jotka ovat ilmaisseet kunnioittavansa päätöstä vaalien jälkeenkin.

Toivola piti tärkeänä, että tasa-arvoinen avioliittolaki edesauttaa sellaisen kulttuurin muutosta, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuva syrjintä vähenee ja näihin vähemmistöihin kuuluvat voivat paremmin kokea olevansa osa yhteiskuntaa. Toivola muistutti myös, että uudistus on myös lasten etu. Toivola totesi myös, ettei esimerkiksi adoptioasian suhteen voida perustella suomalaista lainsäädäntöä venäjän käytännöillä, tai ylipäänsä ottaa mallia Venäjän hlbti-vähemmistöjä koskevasta lainsäädännöstä:

- Samalla, jos me katsomme Venäjän lainsäädäntöä suhteessa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin, tuo lainsäädäntö on äärimmäisen syrjivää, ja minä todella toivon sydämestäni, että me emme hae sieltä minkäänlaista suuntaa tai esimerkkiä omalle lainsäädännöllemme näissä kysymyksissä, sanoi Toivola.

Toivola myös totesi, ettei lakimuutoksella oteta kantaa uskonnollisten yhdyskuntien päätösvaltaan.

Toivola esitti eduskunnan hyväksyttäväksi eduskunnan aiemmin hyväksymän tasa-arvoista avioliittolainsäädäntöä koskevan vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy viivytyksettä valmistelemaan esityksen tasa-arvoisen avioliittolain edellyttämistä muutoksista tarvittaviin muihin lakeihin ja antaa esityksen eduskunnan käsiteltäväksi 31.12.2015 mennessä."

Wallin kannatti Toivolan esitystä. Wallin myös sanoi, että tasa-arvoisen avioliittolain lopullinen läpimeno perjantain äänestyksessä osoittaisi kansalaisaloiteinstituution toimivuuden:

- Jos meidän poliitikkojen tai vaikkapa hallitusohjelman heijastama asenneilmapiiri poikkeaa kansan mielipiteestä ja ajan hengestä, siihen voi todistettavasti vaikuttaa ja päämäärä saavuttaa positiivisella ja määrätietoisella kansalaisaktivismilla, sanoi Wallin.

Kristillisdemokraattien Peter Östmanin mukaan lakimuutos herättää pelkoa ja keskustelua kirkollisissa piireissä, ja kannanotot asiasta aiheuttaa kirkosta eroamisen aaltoja. Östman sanoi, ettei kirkolla ole siihen varaa. Östman myös väitti, että "avioliittolain muuttaminen saattaa pidemmällä aikajänteellä vaikuttaa useiden muiden henkilöiden mielipiteen-, sanan- ja uskonnonvapauteen ja loukata niitä". Myös Östman ilmaisi huolensa ulkomaisten adoptioiden mahdollisesta vaikeutumisesta.

Kristillisdemokraattien Jouko Jääskeläisen esitti lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että avioliittolainsäädäntöä uudistettaessa perheen ulkopuolisessa eli vieraslapsiadoptiossa turvataan lapselle oikeus isään ja äitiin, jollei nykyisiä käytäntöjä noudattaen ole lapsen edun kannalta painavia syitä sijoittaa häntä yhden vanhemman perheeseen."

Sosialidemokraattien Harry Wallin kannatti Jääskeläisen lausumaehdotusta.

Viimeisen puheenvuoron käytti James Hirvisaari. Hirvisaaren mukaan kukaan ei ole kieltämässä rakkautta, mutta "kovin vaikeaa tuntuu olevan joillakin käsittää, että tässä ollaan polkemassa helposti maahan toisen pyhää".

Marraskuun lopun asiaa koskevassa eduskunnan ensimmäisessä käsittelyssä avioliittolain uudistamista koskeva kansalaisaloite sai eduskunnan tuen äänin 105–92.

Eduskunta: Täysistunnon pöytäkirja

10 kommenttia

Tämä homokeskustelu on uskovaisia ja kristilliseltä pohjalta elävien elämää vaikeuttanut sekä ahdistanut nurkkaan niin paljon, että päättäjät voisivat miettiä myös asian toista puolta. Onko luonnollisempaa olla homo kuin Jumalaan turvaava ja uskova kristitty? Kansannäänestys antaisi oikean kuvan meidän kansamme kannasta! Suomen perinteitä tulee kunnioittaa sekä arvostaa sitä, minkä edestä moni on taistellut vuosia ennen meitä!
Asia yksi: Avioliittolain uudistus ei käytännössä millään tavalla muuta muiden kuin samaa sukupuolta olevien parien asemaa lain edessä.

Asia kaksi: Kansanäänestyksen tyyppisessä yksittäiskysymyksissä kantaa ottavat lähinnä ne, joilla on intohimoja asiaa kohtaan.

Käytännössä kantaa ottaisivat he, joita asia erityisesti koskettaa - tällaisessa vähemmistöjä koskevassa uudistushankkeessa lähinnä vähemmistöä ja näiden läheisiään - sekä toisaalta heitä, jotka syystä tai toisesta vastustavat uudistusta. Ne, joita asia ei juuri henkilökohtaisesti hetkauta, saattaisivat hyvinkin jäättää kannan ilmaisunsa väliin.

Vaikka mielipidetiedustelujen mukaan samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeudella on laaja yhteiskunnallinen tuki, saattaisivat kielteisesti homoavioliittoon suhtautuvat onnistua pelottavia tulevaisuudenkuvia maalailemalla saada aikaan samoin ajattelevien - ja tarpeeksi ajattelemattomien - joukkoliikkeen, jolloin päätös syntyisi ns. asianosaisten ja näiden yhdenvertaista asemaa vastustavien voimasuhteiden mukaan.

Sellainen olisi tällaisessa vähemmistökysymyksessä jotain ihan muuta kuin asiakysymyksiin pohjautuvaa päätöksentekoa.