Tasa-arvoisen avioliittolain ensimmäinen käsittely päättyi

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren

Eduskunta keskusteli torstaina tasa-arvoisesta avioliittolaista. Kansanedustajat käyttivät noin kaksikymmentä puheenvuoroa.

Perussuomalaisten Mika Niikko otti ensimmäisen puheenvuoron ja toi esiin lapsen oikeudet ja "oikeuden isään ja äitiin". Hän väitti, että lasten suhteen kyse on näiden hylkäämisestä ja "rakkauden riistämisestä". Niikko väitti, että "sukupuolineutraali avioliittolaki määrittelisi lapsen normaalitilaksi sen, että hänet on erotettu joko biologisesta isästään tai äidistään, ja siksi loukkaa tätä lapsen perusoikeutta". Niikon mukaan "sukupuolineutraali avioliittolaki johtaa lakien kaaokseen, jonka maksajiksi tulevat eivät vain heteroliitot vaan myös lapset, kristillisestä kirkosta puhumattakaan". Lisäksi Niikko ilmaisi huolensa siitä, että "lapsista kasvatetaan sukupuolettomia", ja että esimerkiksi Ruotsissa "han- ja hon-termien sijaan on otettu käyttöön hen häivyttämään sukupuoli". Niikon mukaan lakiuudistuksen vaikutusta lapsiin ei ole riittävästi tutkittu. Myöhemmässä vaiheessa Niikko myös toisti jo aiemmin esittämänsä näkemyksen siitä, että nykyinen kahden parisuhdeinstituution malli ei olisi syrjivä. Niikko myös totesi keskustelun kuluessa, että avioliittokysymykseen palataan myöhemmin hallitusneuvotteluissa ja kansalaisaloitteen muodossa.

Niikon jälkeen puhunut puoluetoveri Pentti Oinonen muistutti evankelis-luterilaisen kirkon kannanotosta vuodelta 2010, jossa kirkko sitoutui miehen ja naisen liittoon. Samalla Oinonen totesi arkkipiispa Kari Mäkisen puhuvan vastoin kirkon virallista kantaa. Oinosen arvion mukaan Mäkisen ulostulo vaikutti eduskunnan äänestystulokseen avioliittoasiassa. Oinonen myös vaati mahdollisuutta adoptiotestamenttiin, "jolla vanhemmat voivat estää lastensa adoption homopareille".

Vasemmistoliiton Aino-Kaisa Pekonen totesi aloitteen käsittelyn olleen arvokasta ja perusteellista eduskunnassa. Hän kiitteli myös suuren valiokunnan ripeyttä. Hän myös analysoi kansalaisaloitteiden mekitystä demokratialle. Saman puolueen Silvia Modig piti historiallisena sitä, että eduskunta on antanut ensimmäistä kertaa kansalaisaloitteelle tukensa. Hän toivoi, että kansalaisaloiteinstituutiota kehitettäisiin edelleen.

SDP:n Katja Taimela sanoi, ettei lailla voi asettaa ihmisiä eri asemaan liittyen heidän sukupuoliseen suuntautumiseensa. Hän myös muistutti, että eduskunnan päätös on laajempi signaali yhteiskuntaan siitä, että ihmiset pitää hyväksyä sellaisena kuin he ovat ja erilaisuus on pääasiassa hyväksyttävää. Taimela myös totesi seuranneensa suurella surulla niiden kollegoidensa puheita siitä, että "jos ja kun laki tulee eduskunnassa ensi viikolla lopullisesti hyväksytyksi, sitä päätöstä ei tarvitse tulevan eduskunnan lain täytäntöönpanovaiheessa noudattaa". Myös myöhemmässä vaiheessa Taimela hämmästeli sitä, että lakiuudistuksen vastustajat suunnittelevat myöhempää asialla pallottelua.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Vihreiden Oras Tynkkynen vastasi aiemmin puhuneen Niikon väitteisiin. Tynkkynen muistutti, että keskeiset lasten oikeuksia ajavat järjestöt ovat todenneet, ettei avioliittolain uudistus heikennä lasten asemaa. Tynkkynen myös totesi Niikolle, että "adoptiotilanteessa adoptiolapsi on samassa asemassa riippumatta siitä, adoptoidaanko hänet samaa sukupuolta olevan parin vai eri sukupuolta olevan parin perheeseen". Tynkkynen totesi, että lapsi joka tapauksessa joutuu eroon biologisista vanhemmistaan, eikä tässä suhteessa tasa-arvoinen avioliittolaki lapsen asemaa muuta millään muotoa. Tynkkynen myös muistutti Niikolle, että suomen kielessä on perinteisesti käytetty sekä miehistä että naisista yhtä ja samaa "hän"-pronominia, aikä asiasta ole ongelmaa.

Perussuomalaisten Kauko Tuupainen esitti huolensa Raamatun kymmenen käskyn neljännen käskyn kohtalosta, jossa käsketään kunnioittamaan omaa isää ja äitiä.

Perussuomalaisten Pirkko Ruohonen-Lerner kritisoi lain valmistelua. Kristillisten Sauli Ahvenjärvi yhtyi Ruohonen-Lernerin kritiikkiin, jonka jälkeen Vihreiden Tynkkynen totesi Ahvenjärven oman puolueen jarruttaneen kaikin keinoin hallituksen etenemistä asiassa kohta neljän vuoden ajan. Tämän jälkeen Ahvenjärvi perusteli asiaa vielä sillä, että muiden puolueiden tapaan kaikilla puolueilla on "tiettyjä kynnyskysymyksiä".

Perussuomalaisten Maria Tolppanen otti esiin vielä sen, että aiempi adoptiopolku sateenkaariperheiltä on sulkeutumassa lakiuudistuksen myötä: adoptio yksin ja myöhempi sisäinen adoptio. Tolppasen mielestä asia on ikävä. Keskustelun viimeinen puhuja oli Niikko.

Keskustelun jälkeen lakiuudistuksen ensimmäinen käsittely päättyi. Mietintö siirtyy seuraavaksi toiseen käsittelyyn, jossa se voidaan enää hyväksyä tai hylätä.

Viikko sitten eduskunta päätti kannattaa samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeutta äänin 105–92. Suuri valiokunta käsitteli mietintöasiana tasa-arvoista avioliittolakia koskevaa kansalaisaloitetta kokouksessaan keskiviikkona 3.12.. Valiokunta päätti puoltaa avioliittolain muuttamista koskevan kansalaisaloitteen hyväksymistä äänin 17-8.

Eduskunta: Täysistunnon pöytäkirja 4. joulukuuta käydystä avioliittolakikeskustelusta
Suuri valiokunta puoltaa avioliittolakialoitetta
Eduskunta äänesti ´ei´ - hyväksyi kansalaisaloitteen

Kommentoi jutun aihetta

Sinun tulee kirjautua sisään voidaksesi aloittaa uuden keskustelun

Ei vielä tunnusta? Liity nyt!