Prep ei ole kaikkien saatavilla - haasteina hoitojonot ja korkea hinta

  • Teema
  • HIV
  • Sami Mollgren
  • 1

Prep-lääkitys (pre-exposure prophylaxis) on kiistatta yksi tehokkaimmista hivin ehkäisykeinoista. Prep on ollut maailmalla käytössä pidempään kuin Suomessa ja kaikkialla missä se on otettu käyttöön, se on vähentänyt uusia hiv-tartuntoja. Prepin käyttö yleistyy myös Suomessa seksuaalisesti aktiivisten ja korkeassa hiv-riskissä olevien keskuudessa. Haasteina ovat kuitenkin jonot prep-hoidon aloitukseen, ja osalle käyttäjistä lääkkeen hinta on edelleen liian korkea. Tällä hetkellä Prep ei siis ole kaikkien sitä tarvitsevien saatavilla.

Prepin lyhyt historia Suomessa

Hiviä ennaltaehkäisevä prep-lääkitys on ollut Suomessa saatavilla keväästä 2019. Tuolloin Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos julkaisi prep-suosituksen. Vuonna 2019 myös kohtuuhintaisemmat prep- rinnakkaislääkkeet saapuivat markkinoille ja ensimmäiset prep-hoidot käynnistyivät julkisessa terveydenhuollossa. Yksityisillä lääkäreillä prep-asiakkaita oli ollut jo aikaisemmin ja tuolloin lääkkeet hankittiin ulkomailta.

Hoitojonojen takia prep ei ole kaikkien saatavilla

Hivpointin arvion mukaan Suomessa on tällä hetkellä lähes 500 prepin käyttäjää. Suurin osa käyttäjistä on Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella, joko sukupuolitautien poliklinikalla tai yksityisten lääkäriasemien asiakkaana. HUS:ssa prep-jonot ovat venyneet 4-5 kuukauden mittaiseksi (tilanne marraskuussa 2020). Tähän ovat vaikuttaneet koronarajoitukset, uuden potilastietojärjestelmän käyttöönotto sekä rajalliset resurssit. Yksityisillä lääkäriasemilla on useita kymmeniä asiakkaita ja osa heistä odottaa prep-hoidon siirtoa sukupuolitautien poliklinikalle.

Hivpointin keväällä 2020 tekemän kyselyn mukaan muualla Suomessa jonoja hoidon aloittamiseen ei ole ja hoidossa on alueen koon mukaan vaihtelevasti yksittäisistä asiakkaista joihinkin kymmeniin asiakkaisiin.

Hoidon aloituksen viivästyminen voi altistaa hiv-tartunnalle

Koronatilanteesta huolimatta kaikilla tulisi olla oikeus saada tarvitsemansa seksuaaliterveyspalvelut, joista prep-aloitus voi olla hyvin tärkeä ja jopa kriittinen palvelu. Hoidon aloituksen viivästyminen on yhteiskunnan resurssien käytön kannalta huono asia – ennaltaehkäiseminen on aina huomattavasti edullisempaa kuin sairauden hoito. Puhumattakaan mahdollisen hiv-tartunnan kokonaisvaltaisista vaikutuksista yksilön hyvinvointiin. Kun henkilö on todennut olevansa kohonneessa hiv-riskissä, on hakenut tilanteeseen apua ja ennaltaehkäisevää lääkitystä, voi hän silti joutua odottamaan niin kauan, että ehtii sinä aikana altistumaan hiv-tartunnalle.

Prepin hintakehitys

Prepin rinnakkaisvalmisteiden saapuessa markkinoille lääkkeen sai edullisimmillaan 75 eurolla / 30 tablettia. 30 tablettia riittää kuukaudeksi, jos prep on päivittäisessä käytössä. Miehet, joilla on seksiä miesten kanssa voivat käyttää lääkettä myös seksitilannekohtaisesti, jolloin tabletteja kuluu kuukaudessa vähemmän.

Vuoden 2020 alkupuolella prepin hinta ennätti laskea hetkeksi alle 50 euroon, mutta nousi takaisin yli 70 euroon muutaman viikon jälkeen. Vihdoin nyt marraskuun alusta lähtien edullisimman lääkkeen saa 59 eurolla / 30 tablettia. Tämä hintakehitys on oikea suunta ja on vain kymmenisen euroa kalliimpi kuin monissa muissa Euroopan maissa. Esimerkiksi Saksassa ja Virossa prep-lääkitys maksaa noin 50 € / 30 tablettia.

Lue lisää prepin hankkimisesta EU-maista voi osoitteesta hivpoint.fi/hiv-ja-miesten-valinen-seksi/prep/prepin-hintavertailu.

Korkean hinnan takia prep ei ole kaikkien saatavilla

Prep-lääkkeen tulisi olla korkeassa hiv-riskissä oleville maksutonta. Hivpoint on mukana edistämässä prepin maksuttomuutta julkisessa terveydenhuollosta. Nykyinen 59 euron kuukausihinta on useille käyttäjille kohtuullinen, mutta prepin tarvitsijoissa on myös esim. työttömiä, opiskelijoita, turvapaikanhakijoita ja muita, joille hinta on liian korkea. Osa käyttäjistä on reseptin saamisen jälkeen joutunut siirtämään aloitusta, koska rahaa lääkkeeseen ei ole ollut. Jotkut käyttävät prepiä säästäen, eli käyttäjä voi tehdä omia arvioita, milloin seksitilanteeseen liittyy kohonnut hiv-riski ja milloin ei. Strategiana voi olla, että tuttujen vakikumppaneiden kanssa prepiä ei oteta tai prepiä käytetään vain ulkomaan matkoilla. Tämä lisää altistumisriskiä hiville. Prep toimii vain, kun se otetaan ohjeiden mukaisesti. Hiv-tartunnan voi saada myös vakituiselta seksikumppanilta tai kotimaasta.

Seksuaaliterveys on tärkeä osa terveyttä

Ihmiset tekevät päivittäin valintoja koskien omaa terveyttään, myös seksuaaliterveyttään. Prepin käyttö on yksi ja monille tärkeä keino huolehtia omasta ja myös kumppaneiden seksuaaliterveydestä. Hivin ennaltaehkäisyssä on viimeiset vuosikymmenet korostettu, että vain kondomi suojaa hiv-tartunnalta. Edelleenkin yhteiskunnassa yleisesti arvotetaan, että jos seksiä on useiden kumppaneiden kanssa, niin kondomi on ainoa oikea valinta hiviltä suojautumiseen. Näin ei pitäisi olla. Kondomi on yksi vaihtoehto ja sopii joillekin. Tutkimusten ja jo vuosien käyttökokemusten mukaan prep oikein käytettynä antaa yli 99% suojan hiv-tartuntaa vastaan. Kondomin käyttöön liittyy monia seikkoja, jotka vähentävät sen ehkäisytehoa. Kondomi voi esimerkiksi rikkoutua tai jäädä kokonaan käyttämättä vaikka tarkoitus olikin. Kondomia ei missään nimessä pidä väheksyä hivin ennaltaehkäisyssä, eikä varsinkaan ehkäistessä muita seksitauteja. Prep ehkäisee vain hiv-tartunnan. Prep-hoitoon Suomessa kuitenkin liittyy kaikkien seksitautien testaus kolmen kuukauden välein. Testaamisella on merkittävä rooli seksitautien ehkäisyssä, vaikka kondomia ei aina käytettäisikään.

Kohti nautinnollisempaa seksiä ilman pelkoa

Länsimaissa suurin osa prepin käyttäjistä on homo- ja bimiehiä. Hiv on koskettanut näissä maissa eniten juuri tätä ryhmää koko sairauden historian ajan. Hiv on liittänyt seksiin jännitystä ja pelkoa, mikä on vähentänyt seksin nautinnollisuutta ja sitä kautta ihmisten hyvinvointia. Monet prepin käyttäjät ympäri maailmaa ovatkin kertoneet, että prepin myötä seksistä pystyy nauttimaan vapautuneemmin.

Hivpoint tekee töitä prepin saatavuuden edistämiseksi

Prepin tarjoaminen sitä tarvitseville ja sen saatavuus ovat osa kansallista hiv-strategiaa. Hivpointilla on ollut aktiivinen rooli prep-hoidon edistämisessä jo usean vuoden ajan. Viestimme aktiivisesti kohderyhmille, jotta tieto uudesta hoitovaihtoehdosta saavuttaisi prepiä tarvitsevat. Lisäksi Hivpoint on ollut mukana suunnittelemassa prep-hoitopolkuja ja olemme pyrkineet vaikuttamaan edullisempien prep-rinnakkaisvalmisteiden saatavuuteen olemalla suoraan yhteydessä lääkeyhtiöihin.

Hivpointilla on tärkeä rooli myös prep-hoitojen käynnistämisessä. Meiltä voi saada lähetteen prep-hoidon aloitukseen HUS:n sukupuolitautien ja TAYS:n infektiosairauksien poliklinikoille. Muutama lähete on tehty myös muihin sairaanhoitopiireihin. Suurin osa lähetteistä on tehty homo- ja bimiehille, mutta lähetehaastatteluja on tehty myös seksityöntekijöille sekä Thaimaan matkailijoille. Prep-lähetteitä Hivpointissa on tehty jo reilu 150. Lisäksi Hivpointin Checkpoint Express -klinikan seksitautien

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

testauspalvelusta voi saada prep-hoitoon liittyvät laboratoriokokeet silloin, kun asiakas on aloittamassa prep-hoitoa yksityisellä lääkäriasemalla tai tarvitsee testit prep-reseptin uusimista varten.

Onko sinulla tarve saada lisätietoa prepistä tai pohditko hoitoon hakeutumista?

Lisätietoa prepistä löytyy Hivpointin nettisivuilta: hivpoint.fi/prep-hivin-ennaltaehkaisylaake. Prep-asioissa Hivpointiin voi olla myös yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen: prep(at)hivpoint.fi. Sähköpostiin vastaavat Hivpointin prep-asiantuntijat.

Artikkelin on kirjoittanut Hivpointin prep-asiantuntija ja se on julkaistu Hivpointin nettisivuilla 7.12.2020.

1 kommenttia

Ujo luonteeni suojaa mainiosti sukupuolitaudeilta. :) :)