Coming Out Day

Amerikkalaislähtöinen Coming Out day on vuosittain 11. lokakuuta järjestettävä kaapistatulon teemapäivä, joka rohkaisee ihmisiä olemaan omia itsejään. Päivä tuo erityisen mahdollisuuden kertoa omasta seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuulumisestaan ja avata kaapin ovet.

Kaapissa olemisella tarkoitetaan hlbti-aihepiirin yhteydessä sitä, että joku ei ole omasta seksuaalisesta suuntautuneisuudestaan tai sukupuoli-identiteetistään avoin. Kaapistatulolla tarkoitetaan sitä, että henkilö lakkaa salaamasta kuulumistaan seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön.

Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta lisää hlbti FAQ -artikkelissa ja hlbti-sanastossa.