JSN: Helsingin Sanomille vapauttava päätös Aslan-jutusta

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Helsingin Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa otsikolla "Homosta ehjäksi" julkaistun Aslan ry:n Elävät vedet -kurssia käsittelevän juttunsa yhteydessä.

Helsingin Sanomat julkaisi kuukausiliitteessaan 6. lokakuuta 2012. Reportaasin kirjoittanut toimittaja Antti Pikkanen käytti kurssille ilmoittautuessaan ja kurssilla toista nimeään ja ilmoitti olevansa opiskelija, sillä Aslan on aiemmin ilmaissut, ettei toimittajia päästetä kursseille.

Aslan ry:n tekemä kantelu koski sitä, että toimittaja osallistui Aslan ry:n Elävät vedet -kurssille kertomatta olevansa toimittaja ja kertomatta, että hän kirjoittaa kokemansa Helsingin Sanomiin ilman, että yhdistys voisi tarkistaa tietojen oikeellisuutta. Kantelussa katsottiin toimittajan rikkoneen Journalistin ohjeiden kohtia 9 ja 21 eli tietojen hankkimista ja samanaikaista kuulemista.

Lehti perusteli toimittajan toimintaa samoilla Journalistin ohjeilla: "Jos yhteiskunnallisesti merkittäviä seikkoja ei voida muuten selvittää, journalisti voi tehdä haastatteluja ja hankkia tietoja tavallisuudesta poikkeavilla keinoilla".

Kantelun tehneen Aslan ry:n mielestä perustelu ontui. Sen mukaan eheytysseminaarien merkitys ei ole niin poikkeuksellinen, että sillä voisi perustella poikkeuksellista tiedonhankintaa. Aslan ry:n mukaan se kertoo auliisti toiminnastaan, kun sitä kysytään.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Helsingin Sanomien päätoimittaja Mikael Pentikäinen vastaa perustelussaan, että hoitojen sisällöstä ei ole ollut tarkempaa tietoa, vaikka Aslan on ollut aiemmin julkisuudessa.

Aihepiirin yhteiskunnallista merkityksellisyyttä perustellaan JSN:n päätöksessä esitetyn lehden vastauksen mukaan useilla seikoilla: Aslan on ainoa eheytyshoitoja Suomessa tarjoava taho. Yhdysvaltain Psykologiyhdistyksen ottamalla kielteisellä kannalla eheytyshoitoihin, sillä psykologiyhdistyksen mukaan eheytystoiminnan turvallisuudesta tai tuloksellisuudesta ei ole näyttöjä. Uskontoa ja psykologiaa sekoitetaan sellaisella tavalla, että päätoimittaja katsoo olevan aihetta arvioida hoidon luonteesta mahdollisesti johtuvaa toiminnan (lääketieteellisen) valvonnan tarvetta. Sisäministerinä nykyään toimiva Päivi Räsänen on vuonna 1996 esittänyt Aslanin toiminnalle 200 000 markan määrärahaa sillä perusteella, että Aslanin työ on "yhteiskunnallisesti arvokasta".

Samanaikaisen kuulemisen puutetta päätoimittaja perustelee jutun luonteella ja tiedonhankinnan erityispiirteillä. Lehti huolehti asiasta julkaisemalla myöhemmin Aslanin kannanoton ja yhden kurssille osallistuneen kirjoituksen mielipidesivuillaan.

Julkisen sanan neuvosto katsoi Helsingin Sanomien menetelleen hyvän journalistisen tavan mukaisesti. Sen mukaan aihe on ajankohtainen ja yhteiskunnallisesti merkittävä, ja perusteellisen tiedon hankkimiseksi toimittajan tiedonhankintapa oli asiallinen.

- Kurssi, jolla pyritään vaikuttamaan ihmisten seksuaaliseen suuntautumiseen, on Julkisen sanan neuvoston mielestä yhteiskunnallisesti merkittävä asia. Sen merkitys ei vähene, vaikka kursseille osallistujien määrä olisikin marginaalinen. Aihe on myös ihmisarvon kannalta periaatteellisesti tärkeä, todetaan Julkisen sanan neuvoston toukokuussa tekemässä vapauttavassa päätöksessä.

jsn.fi: Vapauttava 5022/SL/12
Aslan ry on kannellut Hesarin kuukausiliitteen jutusta Julkisen sanan neuvostolle
Radio Dei: Hesarin eheytymisleiri-jutun kirjoittaja ja Aslanin edustaja keskusteluohjelmassa
Helsingin Sanomien toimittaja eheytymisleirillä

Kommentoi jutun aihetta

Sinun tulee kirjautua sisään voidaksesi aloittaa uuden keskustelun

Ei vielä tunnusta? Liity nyt!