Tutkimus: Homous perverssiä iäkkäiden miesten mielestä, nuoret naiset sallivia

  • Uutinen
  • Terveys ja tutkimus
  • Sami Mollgren
  • 5

Yli puolet 55-74-vuotiaista suomalaisista pitää homo- ja biseksuaalisuutta perverssinä tai sairaana. Ikäryhmässä 18-34-vuotiaat näin ajatteli runsas 20 prosenttia vastanneista.

Asiat käyvät ilmi Väestöliiton julkaisemasta Sukupolvet ja seksuaalisuuteen liittyvät arvot Suomessa -tutkimuksen 7. maaliskuuta 2013 julkaistusta "työpaperista". Tutkimus on osa FINSEX-kyselytutkimusten sarjaa, jossa suomalaisten seksuaaliasenteita on selvitetty vuosina 1971, 1992, 1999 ja 2007.

Nyt julkaistun dokumentin tilastot pohjautuvat vuoden 2007 tutkimustuloksiin.

Suhtautumisessa homoseksuaalisuuteen ikä- ja sukupuolieroja

Erityisen kielteisesti homo- ja biseksuaalisuuteen suhtautuivat tutkimuksessa 55-74-vuotiaat miehet, joista 58 prosenttia katsoi sen olevan perverssiä tai sairasta. Saman ikäryhmän naisista siten suhtautui 47 prosenttia vastanneista.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Ikäryhmässä 35-54-vuotiaat olivat miesten ja naisten prosenttiluvut 39 ja 24.

Nuorimmassa 18-34-vuotiaiden ikäryhmässä miehistä kielteisesti suhtautuvia oli 29 prosenttia ja naisista 14 prosenttia.

Homoseksuaalisuus ja muut asiat

Homo- ja biseksuaalisuuteen suhtautumisen ohella tutkimussarjassa on selvietty asenteita lukuisia muitakin sellaisia seksuaalisuuden ilmenenemismuotoihin liittyviä asioita kohtaan, joiden on ajateltu olevan "erikoisuuksia", poikkeavan normaaliksi katsotusta tai olevan jollain tavoin moraalisesti arveluttavaa.

Naisten suhtautuminen erilaiseen seksuaaliseen toimintaan oli yleisesti ottaen "tiukkapipoisempaa" kuin miesten. Ainoastaan homo- ja biseksuaalisuuteen naiset suhtautuivat miehiä sallivammin, ja ero oli merkittävä.

Suuseksi ja seksin apuvälineet olivat yleisesti hyväksytyimpiä seksuaalisia "erikoisuuksia". Porno hyväksyttiin miesten osalta laajasti kaikissa ikäryhmissä, kuten myös nuorten naisten kohdalla. Jatkuvaa seksin haluamista ja etenkin anaaliyhdyntää ei erityisesti miesten nuorimmassa ikäryhmässä koettu erityisen perverssinä tai sairaana.

Erityisesti yhdyntä julkisella paikalla jakoi eri ikäryhmiä: nuoret sallivat ja vanhemmat eivät.

Käytännössä kaikissa ryhmissä suhtauduttiin täysin kielteisesti seksuaaliseen väkivaltaan ja pakottamiseen, lapseen sekaantumiseen, eläimeen sekaantumiseen ja taudin tartuttamiseen kumppaniin. Myös virtsa ja ulosteet seksin yhteydessä koettiin perverssiksi tai sairaaksi, joskin miesten suhtautuminen oli jonkin verran vähemmän kielteistä kuin naisten. Samoin oli laita itsensä paljastamisen suhteen.

Sukupolvieroja

Esiin nousevat myös suuret sukupuolvien väliset erot, joita on esimerkiksi seksuaalivähemmistöihin suhtautumisessa. "Työpaperin" aihekuvauksesssa todetaan, että seksuaaliasioihin liitetyissä arvoissa sukupolvi osoittautuu monella tavalla merkittävämmäksi selittäjäksi kuin vastaajan ikä.

Julkaisussa kerrotaan Suomessa 1970-luvun alun jälkeen tapahtuneesta suuresta seksuaaliarvojen murroksesta, johon liittyy esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen laajempi hyväksyminen. Seksuaaliarvot ja -ihanteet ovat julkaisun mukaan olleet monin tavoin murroksessa 2000-lukuun asti.

- Isovanhempien sukupolveen kuuluvat eivät ole kovin yleisesti harrastaneet seksuaalisia kokeiluja, monipuolisempia seksitapoja tai käyneet seksuaaliseen erilaisuuteen liittyviä keskusteluja. Heidän on siksi vaikeampi hyväksyä näitä asioita, todetaan julkaisussa.

Suhtautuminen homoseksuaalisuuteen ennen ja nyt

Julkaisussa vertailtiin eri aikoina annettuja vastauksia muutamaan väitteeseen. Yksi väitteistä oli, että "homoseksuaalinen käyttäytyminen aikuisten kesken on ihmisten yksityisasia, johon viranomaisten ja lainsäädännön ei tulisi mitenkään puuttua".

Siihen vastattiin ajan myötä yhä myöntävämmin.

Nuorten (18-34-vuotiaat) miesten kohdalla myönteisesti vastanneiden osuus on kasvanut 1970-luvun alun 51 prosentista 68 prosenttiin. Naisten kohdalla muutos on 54 prosentista 80 prosenttiin.

35-54-vuotiaissa muutos on miesten osalta 34:stä 65 prosenttiin ja naisten kohdalla 30 prosentista 74 prosenttiin.

55-74-vuotiaiden osalta ei ole käytettävissä vuoden 1971 tietoja. Vuodesta 1991 vuoteen 2007 miesten kohdalla muutos on 49 prosentista 54 prosenttiin ja naisten kohdalla 48 prosentista 64 prosenttiin.

Sukupolvet ja seksuaalisuuteen liittyvät arvot Suomessa, Väestöntutkimuslaitoksen työpaperi 3 (2013)

5 kommenttia

Tuloksia vuoden 2007 aineistosta kuusi vuotta myöhemmin? Kuranttia ja ajankohtaista...
Harmi kun käytössä ei ole vuoden 500 jaa vertailuaineistoa.

1500-luvun intiaanien käsityksiin nähden nykysuomalaisten käsitykset ovat ainakin yhä selvästi "luonnottomampia".

Kommenttia muokattu: 08.03.2013 klo 00:27