Helsingin käräjäoikeus kieltäytyi käsittelemästä lasten perheensisäistä adoptiota

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren

Helsingin käräjäoikeus ei ottanut suomalais-ranskalaisen perheen adoptioasiaa käsiteltäväkseen, koska sen mukaan Ranskan tuomioistuimella on toimivalta käsitellä asia. Naispari ja lapset asuvat Ranskassa. Asiasta kertoi Sateenkaariperheet ry tiedotteessaan.

Adoptioasia käsitellään yleensä suomalaisessa tuomioistuimessa vain, jos hakija tai lapsi asuu Suomessa. Laki kuitenkin mahdollistaa adoptioasian käsittelyn Suomessa, jos lapsi on Suomen kansalainen eikä asiaa voida käsitellä siinä maassa, missä lapsi elää. Ranskan lainsäädäntö ei mahdollista perheen sisäistä adoptiota naisparien perheissä eikä Ranskassa asuvan perheen lasten perhesuhteiden turvaa voida tästä syystä tosiasiassa vahvistaa perheen sisäisen adoption kautta Ranskassa.

"Liikkuminen Euroopan Unionin jäsenmaasta toiseen ei todellisuudessa ole vapaata kun sateenkaariperheiden kohdalla perheoikeudet eivät useinkaan kulje mukana", todetaan Sateenkaariperheet ry:n tiedotteessa.

Osa Sateenkaariperheet ry:n tiedotteesta:

Helsingin käräjäoikeus kieltäytyi käsittelemästä kahden suomalaisen lapsen perheensisäistä adoptiota naisparin perheessä

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Helsingin käräjäoikeus ei ottanut suomalais-ranskalaisen perheen adoptioasiaa käsiteltäväkseen, koska sen mukaan Ranskan tuomioistuimella on toimivalta käsitellä asia. Ranskan lainsäädäntö ei kuitenkaan mahdollista perheen sisäistä adoptiota naisparien perheissä eikä Ranskassa asuvan perheen lasten perhesuhteiden turvaa voida tästä syystä tosiasiassa vahvistaa perheen sisäisen adoption kautta Ranskassa.

Hakijaperhe jätti tänään vetoomuksen Euroopan parlamentin vetoomusvaliokuntaan koskien rekisteröityjen parisuhteiden vastavuoroista tunnustamista Euroopan Unionissa.

Adoptioasia käsitellään yleensä suomalaisessa tuomioistuimessa vain, jos hakija tai lapsi asuu Suomessa. Laki kuitenkin mahdollistaa adoptioasian käsittelyn Suomessa, jos lapsi on Suomen kansalainen eikä asiaa voida käsitellä siinä maassa, missä lapsi elää. Sosiaali- ja terveysministeriön lapseksiottamisasioiden lautakunta totesi käräjäoikeuden siltä pyytämässä lausunnossa, että ”lautakunnan mielestä tällaista tilannetta, jossa asuinpaikkavaltion adoptiolainsäädäntö yksityiskohtiensa osalta eroaa Suomen lainsäädännöstä, ei ole perusteltua rinnastaa [...] tilanteeseen, jossa asuinpaikkavaltion oikeus ei lainkaan tunne lapseksiottamisinstituutiota.” Hakijaperheen lapseen kannalta ei ole kyse ”lainsäädännön yksityiskohtien” eroista vaan siitä ratkaisevasta eroavaisuudesta, että Ranskan lain mukaan heidän suhdettaan omaan vanhempaansa ei voida vahvistaa. Sekä lautakunta että tuomioistuin ohittavat tulkinnoissaan adoptioasioiden punaisen langan, lapsen edun.

Käräjäoikeus onnistuu tulkitsemaan, että adoption tutkimiselle ei ole Suomessa edellytyksiä, vaikka tuomioistuin itse kirjaa päätökseensä pätkän lain perusteluja: ” hakemus tulisi voida tutkia Suomessa ensinnäkin silloin, jos hakemuksen tutkimatta jättäminen johtaisi siihen, että sitä ei voitaisi saada missään tutkittavaksi.” Lautakunta taas varoittelee tuomioistuinta lausunnossaan millaisiin hankaluuksiin joudutaan Ranskan ja Suomen parisuhdelakien yhteensovittamisessa, jos tuomioistuin ottaa asian käsiteltäväkseen. Täytyykin kysyä, jätettiinkö asia ottamatta käsittelyyn, jottei jouduttaisi vastaamaan visaisiin kysymyksiin Euroopan maiden erilaisten parisuhdelainsäädäntöjen yhteensovittamisesta.

Tapaus on esimerkki laajemmista vaikeuksista, joita sateenkaariperheet jatkuvasti kohtaavat liikkuessaan ”vapaan liikkuvuuden” Euroopassa. Liikkuminen Euroopan Unionin jäsenmaasta toiseen ei todellisuudessa ole vapaata kun sateenkaariperheiden kohdalla perheoikeudet eivät useinkaan kulje mukana.

Tiedotteen ohessa on Helsingin käräjäoikeuden päätös ja lapseksiottamisasioiden lautakunnan asiasta antama lausunto.

www.sateenkaariperheet.fi

Kommentoi jutun aihetta

Sinun tulee kirjautua sisään voidaksesi aloittaa uuden keskustelun

Ei vielä tunnusta? Liity nyt!