Tahdon 2020 -kansalaisaloite ei saanut tarvittavaa kannatusta

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • (päivitetty )
  • Sami Mollgren
  • 2

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjimiseen oikeutta hakenut kansalaisaloite Tahdon 2020 ei saanut kerättyä riittävästi kannatusta. Aloitteen nimenkeruu päättyi maanantaina 17. helmikuuta.

Allekirjoituksia kertyi noin kymmenesosa tarvittavista.

Kaikkiaan kansalaisaloite.fi -palvelussa kannatuksensa oli puolen vuoden aikana ilmaissut 4 890 suomalaista. Muualla kerättyjä oli 690. Muualla kerättyjä saattaa todellisuudessa olla vielä hieman enemmän, mikäli niiden määrää ei vielä ole syötetty järjestelmään.

Aloitteen taustavoimat kommentoivat Facebook-viestissä

Maanantaina 17.2. aloitteen Facebook-sivulla esitettiin kiitos kaikille aloitteen allekirjoittaneille. Viestissä todettiin 50 000 allekirjoituksen tavoitteesta jäädyn varsin kauas.

- Jokainen ääni on kotiinpäin. Kannatitte seurakuntien laillisia oikeuksia oppinsa mukaiseen uskonelämään sekä sananvapauden ja ihmisoikeuksien säilymistä.

Viestissä todettiin myös, että nimien keruu ei ollut riittävän hyvin organisoitu. Samoin siinä kehotettiin seuraamaan päivityksiä, sillä perjantaina kirjoittaja lupaa julkaista "äärimmäisen tärkeän ja ehkä yllättävänkin postauksen ja viestin".

Kansalaisaloitteella haettiin oikeutta kohdella ihmisiä syrjivästi uskonnollisin perustein

Nyt rauennut elokuulle päivätty kansalaisaloite vaatii "lainsäätäjiä huomioimaan uskonnollisten yhdyskuntien erityisluonteen suhteessa seksuaalieettisiin kysymyksiin". Aloitteessa viitataan paineeseen tulkita yhdenvertaisuuslakia siten, että kristillistä kirkkoa ja seurakuntia vaaditaan toimimaan uskonnollista perustaansa vastaan.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Aloitteelle on annettu nimeksi tasa-arvoisen avioliittolain taustalla ollutta aloitetta mukaillen "Tahdon 2020", ja kuvauksena sen kerrotaan olevan "aloite kristillisen seksuaalietiikan mukaisen opetuksen ja toiminnan turvaamiseksi sitä edustavissa uskonnollisissa yhdyskunnissa ja yhteiskunnassa". Vaatimuksen taustaksi esitetään kristillisen uskon perusteisiin kuuluva kristillinen ihmiskäsitys ihmisestä mieheksi ja naiseksi luotuna, ja tämän mukaisesti miehen ja naisen välinen avioliitto.

Aloitteessa vaaditaan oikeutta opettaa avioliiton olevan miehen ja naisen liiton, oikeutta olla vihkimättä esimerkiksi samaa sukupuolta olevia pareja. Lisäksi vaaditaan vapautta olla valitsemasta työntekijäksi ja tarvittaessa erottaa työsuhteesta samaa sukupuolta olevan kanssa parisuhteessa elävä tai henkilö, joka "muuten ilmaisee suosivansa ja kannattavansa homoseksuaalisia suhteita".

Käytännössä aloitteessa ehdotetaan yhdenvertaisuuslain syrjinnän kieltävään pykälään muutoksia. Perustelun mukaan kristillinen oppi sitoo seurakuntaa myös työnantajana.

Aloitteelle on merkitty kaikkiaan kuusi vastuuhenkilöä, joille kotipaikka on merkitty Pohjois- ja Länsi-Suomeen sekä yhden kohdalla ulkomaille.

Lain mukaan uskonnollisilla yhteisöillä on jo nykyään oikeus päättää maallista lainsäädäntöä tiukemmista rajauksista avioliittoon vihkimisessä. Esimerkiksi Suomen evankelis-luterilainen kirkko ei kuitenkaan ole tällaisista rajauksista tehnyt päätöstä, ja samaa sukupuolta olevan parin vihkineen papin saamaa varoitusta on käsitelty oikeudessa. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on todennut, ettei varoitukselle ole laillista perustetta.

Hlbti-vähemmistöjen asemaa heikentäviä kansalaisaloitteita

Uskonnollis-konservatiiviset toimijat ovat pyrkineet heikentämään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa kansalaisaloitteilla aiemminkin. Esimerkiksi Aito avioliitto -kansalaisaloitteella pyrittiin kumoamaan samaa sukupuolta olevien oikeuden avioliittoon. Myös EU-tasolla hlbti-vähemmistöihin kuuluvien asemaa on pyritty heikentämään EU-kansalaisaloitteella.

Päivitys klo 18.15: Lisätty tietoa aloitteen taustavoimien kommentista.

2 kommenttia

Tämä oli todella mainio "reality check". Hyvä, että tekivät sen.

Homoavioliiton vastustajat ovat voineet käyttää sosiaalista mediaa eräänlaisena vahvistimena pullistellessaan asiansa kanssa. Muistan joskus jonkun moderaattorin kertoneen yhdellä sosiaalisen median käyttäjällä olleen kymmenisen erilaista tunnusta. Niiden takaa hän ampui muka suurella joukolla kohti homojen oikeuksia. "Käsiala" eli sananvalinnat taisivat silloin paljastaa, että kirjoittaja olikin yksi ja sama ihminen. Kansalaisaloitteessa on jokaisella tasan yksi ääni. Se tuo realismia tähänkin asiaan.
Absolutely Fabulous, että lähimmäisenrakkaudettomaan jumalaan uskottelevat eivät saaneet tuon enempää kannatusta uskontonsa mukaisille viha-aikomuksilleen.