Eduskunta kaatoi Aito avioliitto -aloiteeseen liittyneet lausumaehdotukset

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 3

Eduskunnan perjantaina hylkäämän Aito avioliitto -kansalaisaloitteen toisessa käsittelyssä äänestettiin keskiviikkona vielä adoptioon ja kirkkovihkimiseen liittyvistä lausumaehdotuksesta, jotka eduskunta hylkäsi.

Lisäksi eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä kansalaisaloitteeseen KAA 2/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Antero Laukkasen (kd) lausumaehdotus kaatui äänin 91-65. Siinä esitettiin, että "eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää, edellyttääkö voimaantuleva avioliittolain sääntely lainsäädännön täsmentämistä, jotta kirkkojen ja muiden uskonnollisten yhdyskuntien autonomia vihkimiskäytäntöjen osalta voidaan turvata".

Päivi Räsäsen (kd) lausumaehdotus kaatui äänin 96-53, kuusi tyhjää. Siinä esitettiin, että "eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy valmistelemaan lainsäädäntöä, joka turvaa adoptioon luovuttavien tahojen oikeuden vaikuttaa lapsen sijoituksessa perhemuodon valintaan".

Lausumaehdotuksista äänestämisen jälkeen Aito avioliitto -aloitteen käsittely todettiin päättyneeksi.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Ns. Aito avioliitto -kansalaisaloite "Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta" pyrki kumoamaan joulukuussa 2014 hyväksytyn samaa sukupuolta olevien avioliitot sallivan avioliittolain uudistuksen, joka astuu voimaan keskiviikkona 1. maaliskuuta 2017.

Eduskunnan hylkäämä Aito avioliitto -aloite toisessa käsittelyssä
Eduskunta asettui tukemaan lakivaliokunnan Aito avioliitto -aloitteen hylkäävää esitystä

3 kommenttia

  • 1 / 3
  • MiccoK
  • 22.2.2017, 19.26
Hyvä, että nämäkin kaatuivat. Varsinkin Räsäsen ponnen läpimeno olisi ollut ikävää, koska uskonnolliset yhteisöt olisivat varmasti lähteneet kampanjoimaan homoparien adoptioita vastaan, mikäli ponsi olisi aikanaan johtanut lakiin. Homoparit olisi edelleen leimattu huonommiksi kasvattajina kuin heteroparit. Epätasa-arvo olisi säilynyt. Adoptioissa on paras antaa vastuu parhaimman perheen löytämisestä adoptioista vastaaville viranomaisille ja lapsen etu on aina tärkein.
Aivan loistavaa ja vihdoinkin viimeisetkin mahdolliset esteet on raivattu pois!