Aito Avioliitto ry hakenut satojen tuhansien eurojen rahoitusta transsukupuolisuutta kyseenalaistavaan kampanjointiin

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 2

Aito avioliitto ry on hakenut Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA) vuodelle 2020 yhteensä 780 800 euron rahoitusta sekä määrättyyn projektiin että yleiseen toimintaan.

Tehdyistä avustushakemuksista kertoi blogissaan Vesa-Matti Louekoski.

Puolen miljoonan "Olet Cool" -projekti

Lähes puolen miljoonan euron summaa haettiin "Olet Cool" -nimiseen toimintaan, jonka kuvaillaan olevan "projekti nuorten laajan dysforiaongelman ehkäisemiseksi". Siihen kuuluu päähankkeen lisäksi myös jatkohankkeita.

Aito Avioliitto kertoo hakemuksessaan hankkeen keskittyvän "dysforian lievittämiseen ja ennaltaehkäisyyn" ja pyrkivän "saamaan nuoret hyväksymään itsensä ja myös toisensa sellaisenaan". Yhdystyksen mukaan tavoitteena on sukupuoliystävällisyyden lisääminen perusasteen oppilaitoksissa ja kiusaamisen estäminen.

Kampanjamateriaalia aon suunniteltu tuotettavaksi painettuna ja digitaalisessa muodossa, jaeltavaksi opettajille ja oppilaille. Myös kouluvierailuja oli suunnitteilla.

Yleistä toiminta-avustusta

Aito avioliitto ry haki myös yleistä avustusta perustoiminnan ylläpitoon, laajentamiseen ja kehittämiseen. Suurimpia kululuokkia olivat toimitilan vuokrat, palkat, palkkojen sivukulut, palkkiot ja matkakulut. Palkkioiden kohdalla mainitaan suluissa asianajokulut.

Jo vuonna 2017 rahoitushakemus

Aito avioliitto ry haki yli 128 642 euron rahoitusta jo vuonna 2017. Tuolloin suunnitteilla oli "perhetietopankin" laatiminen verkkoon.

STEA ei puolla rahoitusta

Kohdeluokkana Aito avioliitto ry:n hakemuksissa on "muut lapsi- ja perhetyön järjestöt". STEA ei ole puoltanut rahoitusta nyt eikä edeltävälläkään kerralla.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA julkaisi sosiaali- ja terveysministeriölle valmistelemansa avustusehdotuksen torstaina 5. joulukuuta. Sosiaali- ja terveysministeriö päättää myönnettävistä avustuksista tammi-helmikuussa 2020.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen, joka vastaa Veikkaus Oy:n pelituotoista sosiaali- ja terveysjärjestöille myönnettävien avustusten valmistelusta, maksamisesta, käytön valvonnasta sekä vaikutusten arvioinnista.

Aito avioliitto ry vastustaa hlbti-vähemmistöjen yhdenvertaista asemaa

Aito avioliitto ry perustettiin vuonna vuonna 2015 edistämään ns. Aito avioliitto -kansalaisaloitetta, jolla pyrittiin kumoamaan eduskunnan vuonna 2014 hyväksymä tasa-arvoinen avioliittolaki. Eduskunta kaatoi lopulta Aito avioliitto -aloitteen äänin 120-48.

Sittemmin yhdistyksen piiristä on vahvasti kyseenalaistettu esimerkiksi yksilön oikeus tulla tunnustetuksi omakseen kokemassa sukupuolessa, samoin on kritisoitu seksuaalisen ja sukupuolen moninaisuuden tuomista esiin kouluopetuksessa.

Yhdistyksellä on yhteyksiä eri puolilla Eurooppaa toimiviin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisutta vastustaviin uskonnollis-konservatiivisiin järjestöihin. Kun Aito avioliitto ry perustettiin, kertoi se asiaa käsittelevässä lehdistötiedotteessaan, että yhteisessä rintamassa on mm. Yhdysvalloissa toimiva Mass Resistance. Se on luokiteltu homovihajärjestöksi. Aito avioliitto ry:llä on yhteistyösopimus ranskalaisen La Manif Pour Tous -liikkeen kanssa, jonka kanssa se käyttää esimerkiksi samaa graafista ilmettä.

Aito avioliitto ry edisti Suomessa lopulta rauennutta "Äiti, isä ja lapset – Eurooppalainen kansalaisaloite avioliiton ja perheen suojelemiseksi" -nimistä EU-kansalaisaloitetta. Aloitteella haluttiin rajata sateenkaariperheet perhemääritelmän ulkopuolelle EU:n lainsäädännössä ja käytännöissä.

Hlbti-vähemmistöjen olemassaolon kyseenalaistaminen haitallista

Aito avioliitto ry:n ja laajemminkin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien yhdenvertaisen aseman parantamista vastustavien tahojen piiristä on katsottu pyrityn jo vuosikymmenten ajan kyseenalaistamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeutta olemassaoloon omina itsenään. Myös seksuaalisen ja sukupuolisen moninaisuuden synnynnäistä ja biologista taustaa on pyritty määrätietoisesti kiistämään.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisen aseman puolesta toimivat järjestöt ja aktivistit ovat olleet huolissaan siitä, miten vähemmistöjä koskettavan lainsäädännön ja erilaisten käytäntöjen yhdenvertaistamisen edistämisen vastustaminen vaikuttaa vähemmistöihin kuuluvien hyvinvointiin. Hlbti-vastaisen aktivismin haitallisuudesta on myös tutkimusnäyttöä.

2 kommenttia

aitoavioliittolaisten kannattaisi kyllä ihan omista pusseistaan kustantaa itselleen mielenterveyspalveluiden käyttäminen. Alkajaisiksi kannattaa nakata ne raamattunsa vaikkapa paperinkeräykseen.
Veikkauksella on sattuneesta syystä nykyään vähemmän jaettavaa, kuin aikaisemmin. On selvää, että apurahahakemukset hylätään useammin, jos vain pienikin syy taikka peruste löytyy. AA:n saavutukset eivät ole olleet yleisesti hyväksyttäviä, eikä ammattilaisten silmin katsottuina. He joutuvat hakemaan rahoituksensa muualta.

On kiinnostavaa tietää, että missä AA:ssa mennään. Hehän ovat Suomessa tulleet toistuvasti torjutuiksi. On hyvin surullista, että he ovat valinneet kohteekseen taas yhden vähemmistön ja erittäin haavoittuvan ihmisryhmän.

AA:n oli kiire löytää uusi vihan kohde sen jälkeen kun homoavioliitot menivät lainsäädännön myötä heidän ulottumattomiinsa.

Ääriuskonnollisissa piireissä viha tuntuu olevan se heidän tärkein yhteenkuuluvaisuutensa liima.