Amerikan valtioiden ihmisoikeustuomioistuin teki hlbti-vähemmistöjen yhdenvertaisuutta puoltavan ratkaisun

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 3

Amerikan valtioiden ihmisoikeustuomioistumen keskiviikkoisen päätöksen mukaan samaa sukupuolta olevia pareja on kohdeltava kuten eri sukupuolta olevia pareja, ja transsukupuolisille henkilöille kuuluu oikeus muuttaa nimi henkilöpapereihin.

Tuomarien mukaan hallitusten on tunnustettava ja taattava kaikki samaa sukupuolta olevien parien väliset perhesiteet. Samalla tuomioistuin totesi, että transsukupuolisille henkilöille on taattava oikeus muuttaa nimi henkilöpapereihinsa.

Päätöksen taustalla on Costa Rican presidentin Luis Guillermo Solisin kaksi vuotta sitten asiasta tekemä vetoomus.

Costa Ricassa toimivan Amerikan valtioiden ihmisoikeustuomioistuimen päätöstä pidetään merkittävänä, sillä 20 Amerikan valtioiden järjestön 30:sta jäsenvaltiosta on tunnustanut järjestön ihmisoikeustoimikunnan yhteydessä toimivan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisut sitoviksi.

Nyt tehty päätös koskee maita, joissa avioliitto on tähän asti rajattu vain eri sukupuolta olevien väliseksi, eli Barbadosta, Boliviaa, Chileä, Costa Ricaa, Dominikaanista tasavaltaa, Equadoria, El Salvadoria, Guatemalaa, Haitia, Hondurasia, Meksikoa, Nicaraguaa, Panamaa, Paraguayta, Perua ja Surinamia. Näissä maissa elää 280 miljoonaa ihmistä.

Costa Rica on jo ilmaissut toimivansa tuomioistuimen päätöksen mukaisesti, mutta vielä ei ole tietoa, miten asiaan reagoidaan muissa maissa.

Boliviassa, Dominikaanisessa tasavallassa, Equadorissa ja Hondurasissa avioliitto on määritelty perustuslaissa vain eri sukupuolta olevien väliseksi. El Salvadorissa tällaista rajausta on suunniteltu.

Tuomioistuimen päätöksiin sitoutuneista maista tasa-arvoinen avioliittolainsäädäntö on jo voimassa Agentiinassa, Brasiliassa, Kolumbiassa, Meksikon joillain alueilla ja Uruguayssa. Lisäksi Kanadassa ja USA:ssa samaa sukupuolta olevat voivat solmia avioliiton. Chilessä on käyty keskustelua samaa sukupuolta olevien avioliitoista. Equadorissa samaa sukupuolta olevat ovat voineet rekisteröidä parisuhteensa.

BBC: Inter-American Human Rights Court backs same-sex marriage
PinkNews: An incredible court ruling just ordered 16 countries to make same-sex marriage legal

3 kommenttia

Amerikat alkavat tuossa suhteessa vihdoin palata luonnollisille kulttuurijuurilleen, karistaen maahaanmuuttaja-eurooppalaisten taannoin tuonnekin viemät harhauskomukset niskastaan.

Toki noista luonnottomuuskiin uskottelevia maahanmuuttaja-eurooppalaisia tuolla vielä jatkossakin on, etenkin niin kauan kuin uskomuskirjoissaan llukee ne "saatanalliset" mooseksen, paavalin tai muhammedin säkeet.
Mutta jospa nuo jatkossa vielä tervehenkistyisivät tekemään uskomuspuhdistukset.
Aiheeseen liittyvää: EU ja perusoikeudet

EU:n tuomioistuimen julkisasiamiehen ratkaisuehdotus oleskelu- ja työluvista: Avioituneet homoparit tunnustettava aviopuolisoiksi kaikissa EU:n jäsenvaltioissa

Romanian kansalainen Adrian Coman ja Yhdysvaltain kansalainen Robert Clabourn Hamilton menivät naimisiin vuonna 2010 Brysselissä. Joulukuussa 2012 Coman ja hänen aviopuolisonsa ottivat hallintoteitse yhteyttä Romanian viranomaisiin saadakseen tarvittavat asiakirjat, jotta Coman voisi yhdessä aviopuolisonsa, joka ei ole unionin kansalainen, kanssa työskennellä ja oleskella laillisesti Romaniassa yli kolmen kuukauden ajan. Romanian maahanmuuttovirasto hylkäsi heidän hakemuksensa 2013, minkä jälkeen pariskunta nosti kanteen Bukarestin tuomioistuimessa, joka sitten puolestaan kääntyi vuonna 2015 Romanian perustuslakituomioistuimen puoleen, joka puolestaan päätti lykätä asian käsittelyä ja esitti unionin tuomioistuimelle ennakkoratkaisupyynnön.

Nyt vuonna 2018 on vihdoin päästy niin pitkälle, että EU-tuomioistuimen julkisasiamies Melchior Wathelet antoi ratkaisuehdotuksen, jonka mukaan avioituneet samaa sukupuolta olevat ovat aviopuolisoita eli heitä tulee kohdella aviopuolisoina kaikissa EU:n jäsenvaltioissa työ- ja oleskelulupa-asioissa, koska aviopuoliso-termi on sukupuolineutraali ja riippumaton avioliiton solmimispaikasta. Lisäksi maahantuloa ja maassa oleskelua koskevan hakemuksen epääminen ei voi missään tapauksessa perustua henkilön sukupuoliseen suuntautumiseen. Tärkeää on mielestäni myös se, että parisuhdelain puuttuminen, homoavioliittokielto tai ”perinteisen perheen suojeleminen” eivät oikeuta syrjimään samaa sukupuolta olevia aviopareja.

Tämä ratkaisuehdotus ei sido EU:n tuomioistuinta, joka ei siis ole vielä tehnyt päätöstä, mutta asiantuntijoiden mukaan tuomioistuin hyväksyy ehdotuksen eli sen vastustamista pidetään epätodennäköisenä. Luin asiaa koskevat tekstit pikaisesti, joten pahoittelen mahdollisia virheitä.

Tuomioistuimen käsittelyyn tuleva ratkaisuehdotus suomeksi:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d60e5568c1217a4a7680c0c98875601346.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNahv0?text=&docid=198383&pageIndex=0&doclang=FI&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=849525
Legal Tribune Online
https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/eugh-c-673-16-freizuegigkeit-ehe-gleichgeschlechtlich-generalanwalt-schlussantraege/
Mitteldeutsche Zeitung
https://www.mz-web.de/politik/aufenthaltsrecht-homosexuelle-ehepartner-aus-eu-ausland-eventuell-bald-gleichgestellt-29468860

Kommenttia muokattu: 14.01.2018 klo 18:26