Sateenkaariperheiden vastaisen EU-kansalaisaloitteen epäonnistumiseen liittyvä kantelu hylätty

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 1
Allekirjoittajia liian vähän, todetaan rauenneiden EU-kansalaisaloitteiden arkistossa olevissa tiedoissa. (kuvakaappaus)

Euroopan oikeusasiamiehen mukaan Euroopan komissio ei toiminut virheellisesti katsoessaan, että EU-kansalaisaloitteen nimienkeruujakso alkaa aloitteen rekisteröintipäivänä.

Oikeusasiamiehen 4. lokakuuta julkaistu ratkaisu liittyy sateenkaariperheiden vastaiseen "Äiti, isä ja lapset – Eurooppalainen kansalaisaloite avioliiton ja perheen suojelemiseksi" -nimiseen EU-kansalaisaloitteeseen.

Aloite rekisteröitiin 11. joulukuuta 2015, joten kannatusilmoitusten keräämisen päättymispäivämäärä oli 11. joulukuuta 2016. Joulukuussa, määräajan umpeutuessa, aloitteen taustavoimat ilmoittivat kuitenkin yksipuolisesti, että nimien keruuta aiotaan jatkaa 3. huhtikuuta 2017 asti, koska se pääsi aloittamaan nimienkeruukampanjansa myöhässä. Euroopan komissio kuitenkin totesi, että kannatusilmoitusten keräämiseen on aikaa 12 kuukautta aloitteen rekisteröimisestä.

Aloite ei ehtinyt saada tarvittavaa määrää kannatusilmoituksia EU-säännöksiin perustuvaan määräaikaan mennessä. Keruuajan jo umpeuduttua aloitteen taustavoimat kuitenkin ilmoittivat vaaditun miljoonan kannatusilmoituksen määrän ylittyneen.

Aloitteen taustavoimat tekivät Euroopan komission ratkaisusta kantelun Euroopan oikeusasiamiehelle. Nyt tehdyn päätösen kantelun hylkäämisestä on allekirjoittanut Strasbourgissa 4.10.2017 Euroopan oikeusasiamies Emily O'Reilly.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Sateenkaariperheet haluttiin aloitteessa rajata perhemääritelmän ulkopuolelle

Citizens´ Committee -nimen alla toimiva ryhmittymä haluaa määritellä EU-tasolla avioliiton vain miehen ja naisen väliseksi. Samalla vain tällaisen määritelmän mukaisen avioparin tai yksinhuoltajan vanhemmoima perhe tunnustettaisiin EU:n alueella perheeksi. Käytännössä aloitteen määritelmällä rajataan samaa sukupuolta olevien vanhempien perheet perhemääritelmän ulkopuolelle. Aloitteen taustavaikuttajat ovat valtaosaltaan konservatiivisia katolilaisia ja konservatiivisiin kristillisiin yhteisöihin kuuluvia. Tukijoina sillä on jonkin verran muitakin pääasiassa uskonnollis-konservatiivisia tahoja.

Suomessa aloitetta edistänyt Aito avioliitto ry ei ole julkisesti kommentoinut hankkeen epäonnistumista.

European Ombudsman: Decision in case 1086/2017/PMC on the European Commission’s legal interpretation of the one-year period for collecting signatures of support in a European Citizens´ Initiative
Euroopan komissio vahvistaa: Sateenkaariperheiden vastainen EU-kansalaisaloite suljettu
Sateenkaariperheiden vastainen EU-kansalaisaloite rauennut

1 kommenttia

Aito avioliitto ry on nyt julkaissut tiedotteen pieleen menneen Äiti, Isä ja Lapset (Mum, Dad & Kids) -EU-kansalaisaloitteen tiimoilta ( http://aitoavioliitto.fi/uutiset/kotimaa/tiedote-aiti-isa-ja-lapset-kansalaisaloitteesta/ ).

Tiedotteessa ei kuitenkaan myönnetä omaa epäonnistumista, vaan syytetään Euroopan komissiota.

Aito avioliito ry:n tiedotteessa kirjoitetaan, että "Euroopan Komissio piti jääräpäisesti kiinni tulkinnasta, jonka johdosta eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen tarjottu kannatuksienkeruuaika on teoreettiset 12 kuukautta. Todellisuudessa paljon on tehtävä, että tosiasiallinen aika olisi 12 kuukautta aloitteen rekisteröinnistä. Pelkästään kansalaisaloitteiden online- keruujärjestelmän pystyttäminen sekä tietoturvakysymykset vievät useita viikkoja aikaa".

Nykyisen yksiselitteisen EU-lainsäädännön mukaan vuoden määräaika kuitenkin alkaa siitä hetkestä, kun aloite rekisteröidään. Komissio on ohjeistanut (myös tämän aloitteen taustavoimia) siitä, että tarvittavat järjestelmät voi rakentaa ja hyväksyttää ennen aloitteen rekisteröimisprosessin alkua, jolloin kaikki on valmista heti aloitteen tultua rekisteröidyksi.

Tiedotteessa kerrottiin myös, että aloitteen allekirjoitti Suomessa noin 10 000 henkilöä. Kesäkuun alussa kerrottiin, että esilaskennan mukaan suomalaisia allekirjoituksia olisi ollut 17 000.

Aito avioliitto ry:n varapuheenjohtaja/tiedottaja Sarah Rizzon allekirjoittamassa tiedotteessa todetaan, etteivät he luovuta taistelua, vaan jatkavat vaikuttamistyötä osana laajaa, kansainvälistä ja kasvavaa rintamaa. Samassa rintamassa ovat esimerkiksi Ranskan "La Manif Pour Tous" ja Saksan "Demo Für Alle". Tätä rintamaa ja sen toimintaa käsiteltiin syyskuun lopussa Helsingissä Tutkijoiden yö -tapahtumassa ( http://ranneliike.net/teema/tutkijoiden-yossa-aiheena-hlbti-vahemmistojen-aseman-yhdenvertaistumista-vastustavat-liikkeet?aid=13284 ). Vuoden 2015 alussa Aito avioliitto -yhdistyksen perustamisesta kertovassa tiedotteessa todettiin, että yhteisessä rintamassa on myös yhdysvaltalainen Mass Resistance ( http://ranneliike.net/teema/aito-avioliitto-yhdistys-on-amerikkalaisen-homoja-vihaavan-mass-resistance-jarjeston-haarakonttori?aid=11955 ). Aito avioliitto ry on sittemmin pyrkinyt peittelemään yhteyksiään homovihajärjestöksi luokiteltuun Mass Resistance -järjestöön.