Homosuhteet laillisia 124 maassa, mutta rangaistavia yhä 72 maassa

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
ILGA:n raporttiin kuuluu myös kartta seksuaalivähemmistöihin kuuluvien asemasta. Tarkempi kartta löytyy ILGA:n verkkosivuilta, jonne linkki uutisen alta.

Täysi-ikäisten samaa sukupuolta olevien henkilöiden väliset vapaaehtoisuuteen perustuvat suhteet ovat laillisia 124 maassa. Homoseksuaaliset suhteet sallivien maiden määrä on lisääntynyt. Silti 72 valtiossa samaa sukupuolta olevien väliset suhteet ovat yhä rangaistavia, osassa elinkautisella vankeudella. Kahdeksassa YK-maassa samaa sukupuolta olevien välisestä suhteesta voidaan langettaa kuolemantuomio, joiden lisäksi viidessä se olisi mahdollista, mutta ei koskaan sovellettu.

Asia käy ilmi ILGA-järjestön maanantaina julkaisemasta State-Sponsored Homophobia – A World Survey of Sexual Orientation Laws: Criminalisation, Protection and Recognition -raportista, joka julkaistiin nyt 12. kerran.

Samaa sukupuolta olevien parisuhteet tunnustetaan virallisesti 51 valtiossa. Oikeus avioliittoon on 23 maassa, minkä lisäksi 28 maassa parisuhde on mahdollista virallistaa jollain muulla tavalla. Yhteisadoptio on mahdollista 26 maassa ja perheen sisäinen adoptio 27 maassa.

Maailman maista alle neljäsosa tunnustaa seksuaalivähemmistöjen olemassaolon ja useissa maissa seksuaalivähemmistöihin kuuluvien itseilmaisua ja kokoontumisvapautta rajoitetaan. Myös seksuaalivähemmistöjä koskettavan asiallisen tiedon välittämistä suitsitaan.

Seksuaalisen kanssakäymisen suojaikärajat ovat 108 maassa yhteneväiset, kun 16 samaa sukupuolta olevien välisillä suhteella suojaikäraja on korkeampi.

Yhdeksässä valtiossa seksuaalivähemmistöjen suoja on määritelty perustuslaissa. Kaikkiaan 72 valtiossa on erityistä lainsäädäntöä työsyrjintää vastaan ja 63 valtiossa muuta syrjintäsuojalainsäädäntöä. Erityistä viharikoslainsäädäntöä on 43 valtiossa ja lainsäädäntöä vihanlietsontaa vastaan 39 valtiossa. Kolmessa valtiossa on kiellot ns. eheytystoimintaa vastaan.

Kansainvälistä homofobian, transfobian ja bifobian vastaista päivää vietetään 17. toukokuuta. Teemapäivää vietetään nyt 13. kerran.

ILGA: ILGA launches State-Sponsored Homophobia report 2017

Kommentoi juttua ja keskustele aiheesta