Seta valitsi uuden puheenjohtajiston viikonlopun edustajakokouksessa

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 49
Setan sateenvarjon alla toimivien yhdistysten edustajat päättivät Turussa järjestyks Setan edustajakokouksessa esimerkiksi järjestön puheenjohtajistosta.

Viikonloppuna 26.-27.11. Turun Harjattulassa järjestetty Setan edustajakokous valitsi uuden puheenjohtajiston. Edustajakokous vaati myös translain välitöntä uudistamista ja hlbti-pakolaisille turvallista oleskelua.

Edustajakokouksessa tervehdyksensä esitti perheministerin toimeen keväällä tarttuva keskustan Annika Saarikko, jonka Sateenkaariyhteisöt ry nimitti homofobian vastaisen työn Hyvän tahdon lähettilääksi keväällä 2015.

Setan uusi puheenjohtajisto

Setan puheenjohtajaksi kaudelle 2017-2018 valittiin Viima Lampinen. Hän on toiminut Setan toisena varapuheenjohtajana vuoden 2016 ajan. Lampinen kuuluu Lahden Setan perustajiin.

Järjestön varapuheenjohtajaksi kaudelle 2017-2018 valittiin Aleksi Koivisto ja vuodelle 2017 Milja Henttonen. Koivisto on varapuheenjohtajana myös Keskustan Opiskelijaliitossa.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Hallituksen muut uudet jäsenet ovat Emma Hotakainen, Krister Karttunen ja Maria Gustafsson. Hallituksessa jatkavat edelleen myös Mari Mäki, Emil Bulut, Henna Vidén ja Anssi Pirttijärvi.

Setan puheenjohtajaksi nyt valittu Viima Lampinen Lahden pride-tapahtumassa kesällä 2016.
Setan väistyvä puheenjohtaja Panu Mäenpää ei asettunut uudelleen ehdolle.

Edustajakokous vaati translain välitöntä uudistamista

Setan edustajakokous vaatii Suomen hallitusta ottamaan translain kokonaisuudistuksen välittömästi käsittelyyn. Järjestön mukaan voimassa oleva translaki rikkoo räikeästi ihmisoikeuksia ja sisältää loukkaavia ja virheellisiä käsitteitä, jotka tulee korjata. Nykyinen translaki on myös ristiriidassa perustuslain yhdenvertaisuusperiaatteen ja uuden tasa-arvolain kanssa.

Järjestö katsoo, että sukupuolen juridisen vahvistamisen tulee perustua henkilön omaan ilmoitukseen. Edustajakokous vaatii, että sukupuoleltaan moninaisia ihmisiä koskeva terveydenhuolto ja mahdolliset lääketieteelliset toimenpiteet erotetaan sukupuolen juridisesta vahvistamisesta.

Suomi on saanut huomautuksia laissa olevista ihmisoikeusloukkauksista mm. Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetulta sekä yhdenvertaisuus- että tasa-arvovaltuutettu sekä lukuisat ihmisoikeusjärjestöt ovat nostaneet asian esille. Suomen ihmisoikeustilannetta arvioidaan parhaillaan YK:n kidutuksen vastaisessa komiteassa. YK:n erityisraportoija on jo aiemmin todennut, että translakeihin sisältyvät vaatimukset pakollisista lääketieteellisistä toimenpiteistä ovat ihmisoikeusrikkomuksia.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat turvapaikanhakijat esillä

Setan edustajakokous vaatii, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluville pakolaisille ja turvapaikanhakijoille taataan turvallinen oleskelu Suomessa sekä asiallinen ja kunnioittava viranomaiskäsittely. Edustajakokouksen mukaan viranomaisilla on oltava riittävät tiedot seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta.

Seta painottaa, että viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan, ei pelkästään puuttua syrjintään ja häirintään, vaan pyrkiä aktiivisesti myös ennaltaehkäisemään sitä niin vastaanottokeskuksissa kuin koko yhteiskunnassa.

Aakkossoppa ja sukupuolipariteetti

Setan hallituksessa on ollut käytössä ns. sukupuolipariteetti, eli hallituksessa pitää olla sekä miehiä että naisia tietyssä suhteessa. Ennen äänestystä ehdokas ilmoittaa sukupuolensa; mies, nainen tai muu. Jos pariteetti ei toteudu muuten, niin äänestyksen tulosta muutetaan.

Jatkossa sukupuolipariteettia sovelletaan muodossa kolme naista ja kolme miestä, kun aiemmin se on ollut neljä naista ja neljä miestä. Sukupuolipariteetista luopumisestakin on keskusteltu, mutta toistaiseksi siitä ei ole haluttu luopua. Syksyllä 2015 ratkaisu luopumisesta jäi muutaman äänen päähän.

Jatkossa Seta käyttää viestinnässään, esimerkiksi sosiaalisen median tunnisteissa aiemman #lhbti asemesta kirjaimia #lhbtiq. Ranneliike.net käyttää Setan ratkaisusta riippumatta jatkossakin käyttötarkoituksen mukaan variaatioita kirjainlyhenteestä #hlbtiq.

Vuosittainen kokous päättää Setan kurssista

Vuosittain marras-joulukuun taitteessa järjestettävässä edustajakokouksessa valtaa käyttävät kattojärjestö Setan jäsenjärjestöjen edustajat. Aloiteoikeus on Setan jäsenjärjestöillä ja niiden jäsenillä.

Ihmisoikeusjärjestö Seta on perustettu vuonna 1974, ja sillä on runsaat 20 jäsenjärjestöä eri puolilla maata. Osa jäsenjärjestöistä on alueellisia ja osa tiettyyn aihepiiriin keskittyviä. Seta kertoo tavoitteekseen sen, että kaikki voisivat elää yhdenvertaisina osana suomalaista yhteiskuntaa - riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta.

Seta: Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien turvapaikanhakijoiden erityistarpeisiin vastattava
Seta: Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien turvapaikanhakijoiden erityistarpeisiin vastattava
Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Annika Saarikko homofobian vastaisen työn Hyvän tahdon lähettiläs 2015
Seta saa vuoden 2017 alusta uuden puheenjohtajan

49 kommenttia

Pisin kirjainhirviö, mitä tuosta hlbt yhdistelmästä olen nähnyt, oli lgbttia. Tämä oli muistaakseni jossakin Saksan vasemmiston tarrassa.

Ei ihme, että esimerkiksi Reuben Kaye sanoo välillä lgbtiq termin sijasta lgbt and what so fuck ever...
Eurooppaa pyyhkii vahva konservatiivisuus- ja populismiaalto. Ranskasta juuri tulleet tiedot kertovat, että konservatiivien esivaalissa katolinen konsevatiivi Fillon on samassa ainakin 70% äänistä. Liberaalimpi kilpakumppani hävisi totaalisesti. Onko nyt homoavioliitot vaarassa Ranskassa?

Miten kansalaisjärjestöt toimivat tässä uudessa tilanteessa? Toivottavasti jotain toimintalinjoja löydetään uskottavuuden säilyttämiseksi.

Kommenttia muokattu: 27.11.2016 klo 22:16