Suomalaisilla ennakkoluuloja samaa sukupuolta olevia vanhempia kohtaan

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 1

Asenteet seksuaalivähemmistöjä kohtaan ovat muuttuneet hyväksyvämmiksi, mutta samaa sukupuolta olevan parin vanhemmuus hyväksytään harvemmin kuin vuosituhannen alussa.

Asia käy ilmi Yhteiskuntapolitiikka-lehden perjantaina julkaisemasta suomalaisten suhtautumista nais- ja miesparien vanhemmuuteen käsitteleästä tutkimuksesta. Tutkimuksen tekijät ovat Carita Nikander, Milla Salin ja Mika Hakovirta.

Selvityksen mukaan yli puolet suomalaisista on sitä mieltä, että kaksi äitiä tai kaksi isää ovat kasvattajina huonompia kuin naisen ja miehen muodostama pari. Tällaiset näkemykset ovat voimissaan etenkin iäkkäämpien, miesten, matalammin koulutettujen, uskonnollisten ja maaseudulla asuvien keskuudessa. Myös he, joilla on omia lapsia, suhtautuvat samaa sukupuolta olevien vanhemmuuteen epäilevämmin.

Naisparia pitä tasaveroisena kasvattajana 40 prosenttia ja miesparia hieman yli 30 prosenttia. Näin ajattelevien kohdalla korostuvat nuoret, naiset, korkeasti koulutetut, lapsettomat, ei-uskonnolliset ja kaupunkilaiset.

Tutkimuksen mukaan naiset suhtautuvat miehiä suvaitsevaisemmin samaa sukupuolta olevien parien vanhemmuuteen. Miehet taas kyseenalaistavat erityisesti miesparien vanhemmuuden suhteessa heteropariskuntiin. Tutkimuksessa arvioidaan, että miesten kriittinen suhtautuminen miesparien vanhemmuuteen liittyy ainakin osittain vallitseviin ihanteisiin siitä, että äiti on lapsen ensisijainen hoitaja.

Tutkimuksessa haluttiin selvittää kolmea kysymystä: Mitä mieltä suomalaiset ovat nais- ja miesparien kyvystä kasvattaa lapsia? Onko nais- ja miesparien vanhemmuuteen suhtautumisessa eroja? Mitkä sosiodemografiset tekijät ovat yhteydessä nais- ja miesparien vanhemmuutta koskeviin mielipiteisiin?

Tutkimuksessa käytetty aineisto on peräisin International Social Survey Programme (ISSP) -kyselytutkimuksesta vuodelta 2012. Siinä kartoitettiin eri maiden kansalaisten asenteita. Kyselytutkimukseen käytetyn Suomea koskevan aineiston suuruus oli 1 129 vastaajaa.

Tutkimuksessa todetaan, että Suomessa ei ole tehty juuri ollenkaan mielipidetutkimuksia, jotka käsittelevät samaa sukupuolta olevien parien vanhemmuutta ja perheitä ilman lainsäädännöllistä tai tasa-arvoon perustuvaa lähtökohtaa tai näkökulmaa.

Tähän mennessä tehdyt tutkimukset ovat yleensä olleet median teettämiä mielipidemittauksia ja taustalla on ollut yhteiskunnallinen tai poliittinen keskustelu, kuten esimerkiksi Tahdon 2013 -kansalaisaloitekampanja.

Tutkimuksessa todetaan, että mielipidetiedustelujen mukaan suomalaisten asennoituminen samaa sukupuolta olevia pareja kohtaan on muuttunut myönteisemmäksi, mutta on edelleen kahtia jakautunutta, ja että suomalaiset ovat kielteisempiä samaa sukupuolta olevien parien yhteistä adoptio-oikeutta kuin avioliiton solmimista kohtaan.

Tutkimuksessa kiinnitettiin huomiota siihen, että vastauksien keruussa samaa sukupuolta olevat parit olivat vertailtavana heteropareihin nähden; annettujen vastausvaihtoehtojen puitteissa nais- ja miesparit voivat olla korkeintaan yhtä hyviä lapsen kasvattajia kuin miehen ja naisen muodostamat parit, jolloin vastaajille ei ole annettu mahdollisuutta ilmaista mielipidettään siitä, jos hän kokee nais- ja/tai miesparit paremmiksi lastenkasvattajiksi kuin miehen ja naisen muodostamat parit.

Julkkari: Kelpaavatko samaa sukupuolta olevat parit vanhemmiksi?
HS: Näin ajattelee tutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista: Kahden äidin tai isän perheet ovat huonompia kasvattajia
Miksi adoptiokysymys hiertää avioliittolain uudistuksessa?

1 kommenttia

"Miehet taas kyseenalaistavat erityisesti miesparien vanhemmuuden suhteessa heteropariskuntiin."

Voi voi - heteromaiset isät ovat siis sitä mieltä ettei isistä oikein ole lasten kasvattajiksi.

Tuo ongelma varmaan kärjistyy pahimmaksi uskovaisten keskuudessa, joilla "jumalansa lapsina" on kuulemma vain ainoastaan se "iskä".

Noissa asenteissa on varmasti aika lailla sellaista vierausongelmapohjaa. Miesparien tai nasiparien lapsiperheiden julkisuusdilemma on varmastikin se, että he eidät ole halunneet olla julkisuudessa niin esillä, asenneilmapiirin pelossa laspiaan kohtaan, vaikka toki heidän näkyvämpi esilläolonsa julkisuudessa ja mediassa voisi petrata yleisiä asenteita.

Ehkä pitäisi mediassa olla jotain sellaista perheiden yhteisohjelmaa, jossa olisi samalla kertaa esillä ryhmänä, lapsiperhe-elämää käsittelemässä erilaisia perheitä yhdessä, yhdessä jollain teemalla toimien. Ehkä sellaiseksi teemaympäristöksi sopisi vaikkapa leikkipuisto.

Kommenttia muokattu: 28.10.2016 klo 23:22