Ilga julkaisi selvityksen hlbti-vähemmistöihin kohdistuvista asenteista

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 1
Ilgan asenneselvityksen kansikuva

Kansainvälinen hlbti-järjestö Ilga julkaisi tiistaina selvityksen, jossa tarkastellaan asenteita hlbti-vähemmistöihin kuuluvia kohtaan. Selvitystä varten haastateltiin lähes 100 000 ihmistä 65 maassa.

Varsinaisessa tilastossa huomioitiin lopulta 54 valtiota, joista saatiin yli 700 vastausta. Suomi ei ole mukana. Tuloksia voi tarkastella myös alueittain, viidessä eri ryhmässä: Afrikka, Aasia, Amerikat, Eurooppa ja Oseania. Venäjä on osa Aasiaa myös Euroopan puoleisilta osiltaan.

Yleiskuvassa Oseania näyttäytyy hlbti-vähemmistöjen kannalta asenteiltaan parhaana ympäristönä ja Afrikka vaikeimpana. Eurooppa on kokonaisuudessaan Amerikkoja hieman myönteisempi, kun taas Aasia on asenteiltaan lähempänä Afrikkaa kuin Amerikkaa.

Yli puolet vastaajista: ihmisoikeudet kuuluvat kaikille

Keskimäärin 67 prosenttia vastanneista katsoo vähintään jollain tasolla, että ihmisoikeudet kuuluvat kaikille, riippumatta seksuaalisesta suuntautuneisuudesta tai sukupuoli-identiteetistä tai sen ilmaisusta. Vahvasti tätä mieltä oli 53 prosenttia vastaajista ja 14 prosenttia jossain määrin.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Vastaajista 17 prosentin mielestä ihmisoikeudet eivät kuulu hlbti-vähemmistöille.

Nuorten ihmisten kiusaamisen hlbti-vähemmistöön kuulumisen vuoksi on 37 prosentin mielestä merkittävä ongelma. Lisäksi jossain määrin näin ajattelee 15 prosenttia vastaajista. Asiaa ei pidä ongelmana 27 prosenttia vastaajista.

Yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuulumista ei pitäisi pitää rikoksena; vahvasti tätä mieltä oli 44 prosenttia ja jossain määrin yhdeksän prosenttia vastaajista. Vastakkaista mieltä oli 26 prosenttia vastaajista. Heidän mielestään homot, lesbot, biseksuaalit, transsukupuoliset ja intersukupuoliset henkilöt pitäisi katsoa rikollisiksi. Vahvasti sitä mieltä oli 18 prosenttia vastaajista ja jossain määrin tätä mieltä oli kahdeksan prosenttia vastaajista.

Omakohtainen kontakti parantaa asenteita

Vastaajista 46 prosenttia kertoi tuntevansa jonkun seksuaalivähemmistöön kuuluvan ja 28 prosenttia kertoi tuntevansa sukupuolivähemmistöön kuuluvan henkilön.

Naapurina seksuaalivähemmistöön kuuluva ei huolestuttaisi 65 prosenttia vastajista. Asian kokisi jonkin verran epämukavaksi 16 prosenttia vastaajista ja hyvin epämukavana 19 prosenttia. Jos naapurin sukupuolta ei osaa määritellä ensi silmäyksellä, olisi se hyvin häiritsevää 15 prosentin mielestä, jonkin verran häiritsevää 21 prosentin mielestä. Asiaan mutkattomasti suhtautuisi 64 prosenttia.

Hlbti-vähemmistöön kuuluvan henkilön tunteminen vähentää kielteistä suhtautumista näihin vähemmistöihin kuuluvia kohtaan.

Useampi sallii kuin kieltäisi samaa sukupuolta olevien väliset suhteet

Vastaajista 38 oli sitä mieltä, että aikuisilla pitää olla oikeus yhteisymmärrykseen perustuvaan samaa sukupuolta olevien väliseen suhteeseen, heistä 26 prosenttia oli vahvasti sitä mieltä ja jossain määrin 12 prosenttia. Hieman harvempi - 36 prosenttia vastaajista oli vastaan tällaisia suhteita, 29 prosenttia vahvasti ja seitsemän prosenttia jossain määrin.

Samaa sukupuolta olevien avioliitot sallisi 32 prosenttia ja ne kieltäisi 45 prosenttia vastaajista. Vastaajista 23 prosenttia ei osannut tai halunnut kertoa kantaansa.

Ajatus kiinnostuksesta samaan sukupuoleen on oman uskonnollisen vakaumuksen kanssa ristiriidassa 30 prosentin kohdalla. Yhtä moni katsoo, ettei ristiriitaa uskonnollisen vakaumuksen kanssa ole. Kymmenellä prosentilla ei ole uskonnollista vakaumusta. Vastaajista 15 prosenttia ei osannut vastata ja yhtä moni ei halunnut vastata.

Kun oma lapsi kuuluu hlbti-vähemmistöön?

Jos oma lapsi kertoisi rakastuneensa samaa sukupuolta olevaan henkilöön, olisi 40 prosenttia vastaajista hyvin järkyttyneitä ja jonkin verran järkyttyneitä 28 prosenttia. Vastaajista 32 prosenttia kertoo, ettei asia järkyttäisi.

Oman pojan halun pukeutua ja käyttäytyä tytölle tyypilliseen tapaan hyväksyisi 28 prosenttia vastaajista. Tytön pojan tyypillisessä roolissa hyväksyisi 33 prosenttia vastaajista. Asiaa ei hyväksyisi pojan kohdalla 47 prosenttia ja tytön kohdalla 42 prosenttia.

Synnynnäinen ominaisuus vai ei?

Samaa sukupuolta olevasta kiinnostuvat ovat 23 prosentin mielestä syntyneet sellaisiksi. Vastaajista 14 prosenttia on sitä mieltä, että nämä ovat tulleet sellaisiksi. Asian valintana näkee 27 prosenttia vastaajista. Kantaansa ei osannut kertoa 35 prosenttia vastaajista. Länsimaisena ilmiönä sitä pitää 32 prosenttia, ja toista mieltä on 37 prosenttia.

Transsukupuolisuutta synnynnäisenä pitää 26 prosenttia. Vastaajista 13 prosenttia on sitä mieltä, että sellaiseksi tullaan ja 22 prosentin mielestä kyseessä on valinta.

ILGA releases new results of global attitudes survey on LGBTI people

1 kommenttia

hyvä julkaisu jälleen ILGA:lta.

Paitsi että tuolla tutkimusraportissa on sivulla 9

http://ilga.org/downloads/Ilga_Riwi_Attitudes_LGBTI_survey_Logo_personal_political.pdf

... sellainen kömmähdys, että tutkimusotannassa mukana oleva Turkki on sijoitettu maan nimellä ja lipulla kartalla Iraniin, mikä ei ole fiksua lainkaan, sillä laillistihan Turkki HLBT-rakastelun jo 1850-luvulla, kun siihen takapajuisemmalta Suomeltakin meni aina 1971 asti ja Iran nyt on sentään nykyään ihan syvällä abrahamisessa suossa.


trans-valitus näköjään vienyt siihen että trans-sukupuolisuutta pidetään synnynnäisemmän luonnollisena enemmän (26%), kuin homoseksuaalisuutta tai biseksuaalisuutta (23%). Kannattaa varmaan petrata valistustyötä.


Huojentava ilouutinen "aito-avioliittolaisille" on varmastikin se, että vain vähemmistö (45%) olisi kieltämässä yhdenvertaisen avioliiton.


Oseaanian osalta tutkimustulokset ovat mielenkiintoisia sen suhteen, että siellähän laeissa on ääripäitä:

https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_rights_by_country_or_territory#Oceania

Vaikkakin ristiiritaisia lakeja tuolla esim. Samoalla, jossa on osittainen syrjintäsuojalaki, mutta kuitenkin (siirtomaahallintoperua oleva) tuomiolaki miestenkesken rakastelusta (joskaan sen nojalla ei kait ole tuomittu).
Noh, pitää katsoa mille Tyynenmeren saarivaltakunnalle rantautuu.

Kommenttia muokattu: 19.10.2016 klo 16:42