Pohjoismaiden päämiesten ja presidentti Obaman tapaamisessa myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt nousivat esille

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • vaeltaja2006
  • 2
Yhdysvaltain presidentti Barack Obama ja Pohjoismaiden johtajat puolisoineen Washingtonissa. (kuva: Heiko Junge / Scanpix Norway / Lehtikuva)

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja muiden pohjoismaiden päämiehet tapasivat viime viikolla presidentti Obaman Washingtonissa. Loppujulkilausumassa käsitellään laajasti Venäjä-suhteita ja muita kuumia poliittisia kysymyksiä, mutta myös ihmisoikeudet, tasa-arvo ja seksuaalivähemmistöjen asiat nousivat vahvasti esille.

Maailmalla on juuri tällä hetkellä suuria humanitaarisia ja maapallon tulevaisuuteen liittyviä ongelmia. Demokratia, ihmisoikeudet ja hyvä hallinto edistävät rauhaa ja hyvinvointia. USA ja Pohjoismaat haluavat tarjota humanitaarista apua, joilla ongelma-alueilla saavutettu kehitys voitaisiin turvata ja esim. ilmaston vaihteluiden vuoksi hätään joutuneita voitaisiin auttaa.

USAlla ja Pohjoismailla on ollut pitkä, samanlainen taival, kun on pyritty kohti sukupuolten tasa-arvoa ja tyttöjen ja naisten tasavertaisia mahdollisuuksia. Paljon on kuitenkin vielä tehtävää.

Universaalit ihmisoikeudet kuuluvat kaikille riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuoli-identiteetistä. USA ja Pohjoismaat toimivat sekä kansainvälisesti että kansallisilla tasoilla edistääkseen hlbti-ihmisten suojelua ja sitä, että he voivat nauttia samoista oikeuksista kuin kaikki muutkin ihmiset.

Radion Ykkösaamussa maanantaina eduskunnan ulkoaisain valiokunnan jäsen kansanedustaja Erkki Tuomioja sanoi, että presidentti Obamalle pohjoismaat muodostavat tärkeän viiteryhmän. Poikkeuksellisen pitkässä julkilausumassa on turvallisuuspoliittisia kysymyksiä, mutta siinä on paljon muutakin. "Tasa-arvokysymyksissä, kestävän kehityksen kysymyksissä, ilmastomuutoksen torjumisessa ja esim. seksuaalivähemmistöjen oikeuksissa mennään paljon pidemmälle kuin esim. Suomen hallitusohjelmassa puhumattakaan yhdestä hallituspuolueesta. Sama koskee pakolaisten oikeuksien korostamista", sanoi Tuomioja. Myös eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsen Ben Zyskowicz arvelee, että presidentti Obama tuntee jonkinlaista "lukkarinrakkautta" tai sympatiaa pohjoismaista yhteiskuntamallia kohtaan.


julkilausuma kokonaisuudessaan englanniksi

2 kommenttia

Ulkoministeri Timo Soini kommentoi radion Ykkösaamussa 17.5.2016 pohjoismaiden päämiesten ja presidentti Obaman tapaamista ja laadittua julkilausumaa. Soini oli mukana USAssa Niinistön seurueessa. Soinilta kysyttiin myös siitä julkilausuman kohdasta, jossa käsiteltiin mm. turvapaikanhakijoiden oikeuksia ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia. Ne ovat asioita, joista erityisesti perussuomalaiset mutta myös muut puolueet ovat sisäpoliitikassa kiistelleet. Päämiesten tapaamisessa ne asiat nousivat ulkopolitiikan aiheiksi. Soini sanoo, että keskusteluissa etsittiin yhteistä tahtotilaa. Seksuaalivähemmistöjen kannalta se merkitsee, että ketään ei saa sortaa - oli suuntautuminen mikä tahansa. Mutta siihen ei oteta kantaa, pitäisikö avioliitto määritellä muulla tavalla. Soini määrittelee sen miehen ja naisen väliseksi. Soini tarkentaa: "Se kanta on ja pysyy, mutta ketään ei saa sortaa. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka kuuluvat kansainväliseen politiikkaan ihmisoikeuksien kannalta, mutta se, onko avioliitto ihmisoikeus kenellekään: kaikki eivät avioliittoon halua eikä kaikki pääse".

Se ei käy Soinin puheesta ilmi, mitä hän tarkoittaa sortamisella. Onko se konkreettisia toimenpiteitä: työstä erottaminen, opintojen vaikeuttaminen, virkakielto, jne. Onko sortoa vihapuhe, väheksyminen, hyljeksintä tai muu hienovaraisempi syrjintä.
Tiimo Soinilla on tapaha vetää mutkia suoraksi ja esittää asioita muka "kansanviisauksina", jotka ovat yksinkertaisia ja vaikuttavat tolkun ihmisestä ensikuulemalta järkeenkäyviltä. Lähemmässä tarkastelussa ne eivät usein kuitenkaan ole lainkaan loogisia.

Kaikki eivät avioliittoon halua eikä kaikki pääse. - Totta. Mutta se, että kaikki eivät avioliittoon halua, ei ole mikään peruste kieltää sitä niiltä, jotka avioliittoon haluavat. Laissa on määrätty, ketkä avioliittoon pääsevät.

Ja syy avioliittoon pääsyn ja tätä kautta perhestatuksensa virallistamisen kieltämiselle ei saa olla myöskään sortava, sitähän Timo Soinikaan ei sanojensa mukaan halua. Avioliittoon pääsee vasta tietyn ikärajan jälkeen - hyvä, raja on kaikille sama. Ja avioliittoon ei pääse, jos jo on avioliitossa. Tämäkin on kaikille selvä asia. Sen sijaan seksuaaliseen suuntautumiseen perustuva avioliittoon pääsyn kielto olisi syrjivä ja sortava, koska heteroseksuaali voi solmia avioliiton rakastamansa ihmisen kanssa mutta homoseksuaali ei voi sitä tehdä.

Tämän asian vatvominen on onneksi ollut pitkään menneen talven lumia, sillä jo ajat sitten hyväksytty ja vahvistettu uusi avioliittolaki tulee voimaan ensi kevattalvella.