Aito avioliitto ry osallistuu sateenkaariperheitä vastustavaan EU -kansalaisaloitteeseen

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 8

Aito avioliitto ry kertoo verkkosivuillaan olevansa mukana Euroopan laajuisessa kansalaisaloitteessa, jonka tavoitteena on käytännössä rajata samaa sukupuolta olevien vanhempien perheet perhemääritelmän ulkopuolelle.

Yhdistys kertoo aloitteen nimenkeruun alkavan heti, kun nimenkeruujärjestelmä täyttää EU:n tekniset standardit. Sen odotetaan tapahtuvan tammikuun 2016 loppuun mennessä.

Verkossa ja muualla julkisuudessa ryhmittymä markkinoi toimintaansa otsikolla isä, äiti & lapset, ja pääasiaksi nostetaan "avioliitto miehen ja naisen välillä, ja isän, äidin ja lasten välinen side", jotka ryhmittymä haluaisi määritellä standardiksi Euroopan unionin alueella.

Aloitetta edistävän ryhmittymän taustavoimiin kuuluu esimerkiksi ranskalaisen La manif pour tous -kampanjan johtohahmo Ludovine de la Rochère.

Aito avioliitto ry:n kansalaisaloite Suomessa - ja yhdistyksen puheenjohtajan ero

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Suomessa Aito avioliitto ry keräsi kevään ja kesän aikana runsaat 100 000 kannatusilmoitusta tasa-arvoista avioliittolakia vastustavaan kansalaisaloitteeseen. Aito avioliitto ry:n kansalaisaloitteen vireillepanijat ovat yhdistyksen puheenjohtajan tehtävän jo jättänyt Jukka Rahkonen ja toimittaja Pasi Turunen. Suuri osa kannatusilmoituksista annettiin paperisina lomakkeina, ja ne ovat nyt väestörekisterikeskuksessa tarkastuslaskennassa. Sen jälkeen Aito avioliitto ry:n kansalaisaloite toimitetaan eduskuntaan.

Rahkonen jätti yhdistyksen puheenjohtajan toimen, koska hänen mukaansa hän ei voi siinä roolissa samaan aikaan ja riittävän vapaasti tuoda muita mielestään tärkeitä asioita julkiseen keskusteluun sillä retoriikalla, jonka hän itse kokee nykytilanteessa tarpeelliseksi ja täysin perustelluksi. Rahkonen on esimerkiksi vaatinut islamin harjoittamisen kriminalisointia Suomessa. Hänen mielestään maassa tarvitaan "uusi vahva konservatiivinen rintama, jonka agenda on paljon laajempi kuin avioliittoinstituution säilyttäminen". Rahkonen on myös kritisoinut uskonnonvapautta.

Suomalaiset ja muutkin EU:n asukkaat myötämielisiä samaa sukupuolta olevien avioliitoille

Mielipidetiedustelujen mukaan enemmistö suomalaisista tukee samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeutta. Vastustajia on mittausten mukaan noin kolmannes. Maaliskuussa 2017 voimaan astuva sukupuolineutraali avioliittolaki syntyi kansalaisaloitteen tuloksena. Se keräsi kannatusilmoituksia miltei 167 000 ihmiseltä.

Lokakuussa 2015 julkaistun Eurobarometrin mukaan EU:n alueella samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeutta tukee 61 prosenttia alueella elävistä. Eurobarometrin mukaan Suomalaisista tasa-arvoista avioliittolainsäädäntöä koko EU:n alueelle kannattaa 66 prosenttia vastaajista. Vastakkaista mieltä on kolmannes. Heikointa tuki tasa-arvoiselle avioliittolainsäädännölle on Latviassa, Bulgariassa, Romaniassa ja Slovakiassa, joissa on alle 30 prosentin kannatuslukuja.

EU-kansalaisaloitteella halutaan rajata sateenkaariperheet perhemääritelmän ulkopuolelle
Aito avioliitto -yhdistyksen puheenjohtaja erosi tehtävästään
Eurobarometri: Asenteet hlbti-vähemmistöjä kohtaan muuttuvat sallivammaksi

8 kommenttia

  • 1 / 8
  • AP
  • 14.12.2015, 15.44
Mikä piru tätä porukkaa ajaa?
  • 2 / 8
  • Annu
  • 14.12.2015, 19.56
Pirun nimi on natsismi, fasismiksikin sitä voi kutsua, joka nyt - tällä aikakaudella - esiintyy näissä vaatteissa.

Sen sisältöihin on aina kuulunut nämä: puhdas rotuaate, puhdas perheaate, yksipuoluejärjestelmä, totalitarismi, fundamentalismi, yhden suuren johtajan palvonta, massapsykoosin lietsonta, erilaisuuden vihaaminen, avoin vihapuhe, väkivallan ja rasismin normalisointi, konservatiiviset arvot (mm sukupolten tasa- arvon väheksyntä), Suomalaisuuden "omistaminen", rotuopillisesti.

Nyt on aika liittää kaikki mahdolliset hyvät voimat yhteen. Kuten ranskalaiset tekivät vaaleissa.