Tutkimus kerää lasten kokemuksia elämästä sateenkaariperheessä

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • -

Sateenkaariperheeseen eli perheeseen, jossa ainakin yksi vanhempi kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön, kohdistuu edelleen ennakkoluuloja. Kielteiset asenteet välittyvät näiden perheiden lapsiin. He saattavat pelätä tai kokea kiusaamista.

Suomessa ei ole tutkittu vielä tieteellisesti sateenkaariperheiden elämää esimerkiksi sitä, ovatko perheiden lapset kokeneet muiden perheiden lapsia enemmän kiusaamista vanhempiensa vuoksi. Yhdysvalloissa ja Hollannissa tehdyissä tutkimuksissa on tullut näyttöjä siitä, että sateenkaariperheiden lapsille on esitetty tungettelevia kysymyksiä. He ovat saaneet kuulla syrjiviä kommentteja, jotka ovat johtuneet perheen vanhempien seksuaalisesta suuntautumisesta.

Tänään (28.9.2015) käynnistyvä tutkimus toteutuu opetus- ja kulttuuriministeriön taloudellisella tuella. Tutkimus kohdistetaan kaikkiin 10–18 -vuotiaisiin sateenkaariperheiden lapsiin ja heidän vanhempiinsa. Tutkimuksen kautta saatava tieto on tärkeää lasten hyvinvoinnin edistämiseksi.

– Tarkoitus on myös selvittää, millaista tukea sateenkaarivanhemmat ovat saaneet vanhemmuudelleen esimerkiksi perheen isovanhemmilta ja palvelujärjestelmistä, kertoo Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen johtaja Anna Rotkirch.

– Homottelu on erityisen yleistä yläkoulussa, eivätkä kaikki tule ajatelleeksi kiroilunsa yhteyttä jonkun oppilaan tai hänen vanhempiensa seksuaaliseen suuntautumiseen, sanoo tutkija Kia Aarnio Sateenkaariperheet ry:stä.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Tutkimuksessa kysytään mm. sateenkaariperheiden lasten ja nuorten psyykkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista, perhesuhteista, vertaissuhteista, ovatko he joutuneet kiusaamisen kohteiksi ja kuinka avoimia he ovat perheestään esimerkiksi koulussa.

Tutkimuksen tekijät haluavat selvittää myös mitä erityisiä vahvuuksia sateenkaariperheen lapsilla ja nuorilla on. Perheen tukiverkostot saattavat olla vahvoja, ja lapset oppivat ymmärtämään monimuotoisuutta.

Tutkimustuloksia verrataan mahdollisuuksien mukaan valtaväestöstä saatuihin vastaaviin tuloksiin.

Kansainvälisten tutkimusten mukaan vanhempien seksuaalisella suuntautumisella ja sukupuolella ei ole juuri vaikutusta lasten psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Sateenkaariperheissä lapset voivat vähintään yhtä hyvin kuin muissa perheissä ja heillä on lämpimät suhteet vanhempiinsa ja ystäviinsä. Kaikissa perheissä perhesuhteiden toimivuus vaikuttaa lasten hyvinvointiin.

Kia Aarnio kommentoi: ”Tässä tutkimuksessa kartoitetaan myös transihmisten perheissä elävien lasten ja nuorten hyvinvointia. Siitä ei ole vielä lainkaan tutkimusta edes kansainvälisesti, vaikka tiedetään, että transihmisiin kohdistuu edelleen huomattavan paljon syrjiviä asenteita.”

Tutkimuksen toteuttaja on Sateenkaariperheet ry pääyhteistyökumppaninaan Väestöliitto.

Ilmoittautuminen mukaan tutkimukseen
Sateenkaariperheet ry

Kommentoi jutun aihetta

Sinun tulee kirjautua sisään voidaksesi aloittaa uuden keskustelun

Ei vielä tunnusta? Liity nyt!