Karjalainen: Avoliittolakia ei tunneta, eivätkä eroavat osaa turvata omaisuuttaan

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren

Suomalaiset eivät tunne vuonna 2011 voimaan astunutta avoliittolakia ja avosuhteesta eroavat turvaavat harvoin taloudellista asemaansa erottelusopimuksella.

Asiasta kirjoittaa sanomalehti Karjalainen.

Niin sanottu avoliittolaki (eli laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta) koskee yhtäläisesti sekä eri että samaa sukupuolta olevia pareja. Homoparien avosuhteita ei ennen avoliittolain hyväksyntää katsottu yhdenvertaisiksi heteroparien avosuhteisiin verrattuna, joskaan ennen avoliittolain voimaantuloa heteroparienkaan avoliitoilla ei ollut selkeää laillista asemaa.

Avoliittolaki esimerkiksi mahdollistaa omaisuuden erottelusopimusten teon erotilanteissa ja sopimusten tallettamiseen maistraattien avoliittorekisteriin. Maistraattien avoliittoasian rekisteri perustettiin vuonna 2011, ja erottelusopimuksia on tehty Karjalaisen mukaan toistaiseksi alle kymmenen.

Erotilanteessa haettava hyvitys koskee vähintään viisi vuotta yhdessä asuneita tai yhteisen lapsen hankkineita avopareja. Jos aviopari ei erotessaan tee sopimusta ja rekisteröi sitä, voi entinen puoliso hakea toiselta osapuolelta oikeusteitse hyvitystä kolmen vuoden ajan eron jälkeen. Myös mahdolliset velkojat voivat päästä kiinni entisen puolison omaisuuteen tätä kautta.

Karjalaisessa haasteltu asianajaja katsoo, että rekisterin käyttämättömyys johtuu paljolti siitä, ettei avoliittolain olemassaoloa vielä tunneta.

Avoliiton oikeusvaikutukset ovat paljon avioliittoa tai rekisteröityä parisuhdetta vähäisemmät. Avoliitossa ei esimerkiksi automaattisesti peritä liiton toisen osapuolen omaisuutta eikä avopuolisolla myöskään ole oikeutta jäädä asumaan yhteisen kotiin, jos se on ollut kuolleen puolison omaisuutta. Avoparin on tehtävä laillinen keskinäinen testamentti, jos haluavat omaisuutensa jäävän puolisolleen. Muussa tapauksessa avopuolison kuollessa perintö menee hänen lapsilleen tai jollei lapsia ole, vainajan vanhemmille tai sisaruksille.

Karjalainen: Avoliittolaki tuottaa ikäviä yllätyksiä
Tärkeä laki hyväksytty: Laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta

Kommentoi juttua ja keskustele aiheesta