Suomen Kansallisoopperan säätiön uusi hallitus aloitti työskentelynsä

  • Teema
  • Ooppera
  • Hannu Korhonen

Suomen Kansallisoopperan säätiön uusi hallitus aloitti työskentelynsä keskiviikkona 18.4. puheenjohtajansa, kauppatieteiden tohtori Sirkka Hämäläisen johdolla. Hallituksen muut jäsenet ovat ylijohtaja Lasse Arvela, oopperanjohtaja Jan Hultin, teatteriohjaaja Raija-Sinikka Rantala, oopperalaulaja Esa Ruuttunen, kansanedustaja Eero Akaan-Penttilä, kansanedustaja Jan Vapaavuori, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Sirkka-Liisa Vehviläinen ja apulaiskaupunginjohtaja Aulis Pitkälä. Hallituksen työhön osallistuvat lisäksi ilman äänivaltaa pääjohtaja Erkki Korhonen ja hallintojohtaja Pekka Kauranen sekä henkilökunnan nimeäminä jäseninä ilman äänivaltaa balettitanssija Valeri Kononen, vaatturi Leena Paavolainen ja orkesterimuusikko Patrik Stenström. Varapuheenjohtajaksi valittiin teatteriohjaaja Raija-Sinikka Rantala.

Hallitus päätti perustaa työskentelynsä tehostamiseksi ja strategisen ohjauksen tiivistämiseksi kuusi pysyvää valiokuntaa, jotka ovat työvaliokunta, strategiavaliokunta, tarkastusvaliokunta, palkkavaliokunta, eläkevaliokunta ja nimitysvaliokunta.

Hallitus asetti myös työryhmän valmistelemaan esitystä hallitukselle baletinjohtajan nimittämisestä Suomen Kansallisbaletille nykyisen baletinjohtaja Dinna Bjørnin toimikauden päättyessä 31.7.2008. Paikkaa on hakenut yhteensä 7 kotimaista ja 30 ulkomaista hakijaa. Valintatyöryhmään kuuluvat nimitysvaliokunnan jäsenet ja Kansallisoopperan ylin toimiva johto. Työryhmä kuulee työssään kahta baletin asiantuntijaa sekä Kansallisbaletin edustajaa ja tekee nimitysehdotuksensa hallitukselle syyskuun kokoukseen. Uuden baletinjohtajan toimikausi alkaa 1.8.2008.

Lisäksi hallitus vahvisti vuoden 2008 näytäntö- ja harjoitussuunnitelman, totesi edellisen hallituksen käsittelemät vuoden 2008 tervehdyttämissuunnitelmat ja päätti jatkaa tervehdyttämisohjelman käsittelyä seuraavissa kokouksissa. Hallitus teki myös päätöksen 3,2 miljoonan euron lainanotosta päänäyttämön valaistusjärjestelmän sekä ääni- että AV-laitteiden uusimiseksi.

Hallitus merkitsi ylikapellimestari Mikko Franckin edelliselle hallitukselle tekemän irtisanoutumisilmoituksen tiedoksi, ja päätti, ettei tässä vaiheessa ryhdytä mihinkään toimenpiteisiin irtisanoutumisen johdosta. Hallitus käsitteli Kansallisoopperan sisäisen työilmapiirin tilannetta ja päätti jatkaa kiireellisenä asian selvittämistä ja käsittelyä seuraavissa kokouksissa. Käsittelyn tueksi puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valtuutettiin teettämään konsulttiselvitys oopperan johtamisesta ja rakenteesta kesäkuun kokoukseen mennessä.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 16.5.


(Suomen Kansallisooppera, lehdistötiedote 18.04.2007)

Kommentoi jutun aihetta

Sinun tulee kirjautua sisään voidaksesi aloittaa uuden keskustelun

Ei vielä tunnusta? Liity nyt!