Työikäisten kestävyyskunto huolettaa tutkijoita

  • Teema
  • Hyvinvointi
  • JuhaniV
  • 1

Liikunta & Tiede -lehden 4/11 kestävyyskuntoraportissa todetaan hyväkuntoisten ja huonokuntoisten ryhmien jakautuneen oletettua enemmän.

Huonokuntoisten alle 40-vuotiaiden miesten osuus on olettamusta selvästi suurempi. Toisaalta hyväkuntoisten yli 40-vuotiaiden miesten ja naisten osuudet ovat myös oletettua suuremmat.

Lehdessä tuloksista todetaan:

- Tulokset sekä niiden perusteella laaditut ennusteet antavat aiheen huolestua erityisesti nuorten työikäisten miesten kestävyyskunnosta, työkyvystä ja terveydestä tulevaisuudessa.

Tutkimuksen mittauksiin osallistui vuosina 2006-2009 kaikkiaan 12 616 työssä käyvää 25-64-vuotiasta suomalaista, noin puolet miehiä ja puolet naisia. Tutkimus tehtiin 210 yrityksessä. Osallistuminen oli vapaaehtoista. Se painottui toimistotyötä tekeviin (73%).

Tutkimuksessa arvioitiin kestävyyskunto polkupyöräergometrilla (maksimaalinen hapenottokyky) ja mitattiin antropometria (pituus, paino, painoindeksi, vyötärön ympärysmitta ja rasvaprosentti), sekä verenpaine.

Tutkimuksen yhteenvetona:
- Kestävyyskuntoa voi parantaa vain fyysiellä kuormituksella. Kestävyyskunnon taustalla oleviin kehon ja elimistön rakenteellisiin muutoksiin vaikuttaminen vaatii enemmän fyysistä aktiivisutta pitkällä aikavälillä.

- Elimistön kuormittaminen liikkumalla ja fyysisen aktiivisuuden lisääminen ei välttämättä maksa mitään. Kyse on henkilökohtaisesta valinnasta eikä tuloksia voida olettaa saavutettavan pakolla.

Lehden kirjoitus perustuu kesäkuussa 2011 julkaistuun raporttiin: Suomalaisen työikäisen kestävyyskunto - Nykyhetken tilanne ja ennusteita. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 247 (www.likes.fi ).

1 kommenttia

Tuohon edellä kerrottuun tutkimukseen osallistuttiin vapaaehtoisesti. Oma havaintoni vastaavasta tutkimuksesta aiemmin isossa yrityksessä työskennellessäni oli, että kaikkein rapakuntoisimmiksi itsensä tietävät eivät osallistuneet tutkimukseen. Pidän edellä selostettuja tuloksia alikuntoisten päästä alimitoitettuina.

Saleilla huomaa helposti, että naiset hoitavat kuntoaan huomattavasti ahkerammin kuin miehet.

Kouluissa luennoiva fysioterapeutti kertoi viime viikonlopun seminaarissa, että hän on kysellyt luokilta hartiakivuista. Hänen mukaansa keskimäärin yli 80% oppilaista ilmoitti kärsivänsä eriasteisista hartiakivuista!