Heteroseksuaalisuuden ja biseksuaalisuuden välissä

  • Artikkeli
  • Ihmisiä ja ilmiöitä
  • Sami Mollgren
  • 5
Heteroseksuaalisuuden ja biseksuaalisuuden välissä on havaittu olevan käyttäytymiseltään omanlaisensa ihmisryhmän.

Jonnekin heteroseksuaalisuuden ja biseksuaalisuuden välimaastossa hahmottuu käyttäytymiseltään oma ihmisryhmänsä: heteroseksuaalisuutensa suhteen joustavat. Tälle ryhmälle on annettu nimitys “heteroflexible” englannin kielessä.

Aiheesta kirjoittaa Queerty.com. Asiasta on myös oma Wikipedia-artikkelinsa.

Aiheeseen syventynyt psykologian apulaisprofessori Nicole Legate Illinoisin teknillisestä yliopistosta ja hänen kanssaan työskennellyt Ronald Rogge esittävät, että heteroseksuaalisuutensa suhteen joustavat ovat biseksuaaleista selvästi erillinen ryhmä. Vuonna 2016 tehdyn tutkimuksen perusteella heidän mielestään tätä ryhmää pitäisi tarkastella omanaan heteroseksuaalien, biseksuaalien ja homoseksuaalien rinnalla. Tutkijoiden arvion mukaan väestöstä jopa 15 prosenttia saattaa sopia tähän ryhmään, mutta asiaa on tarpeen tutkia enemmän.

Tutkimusta varten haastateltiin Yhdysvalloissa kahden vuoden aikana yli 3 000 aikuista.

Näitä heteroseksuaalisuudessaan joustavia kuvataan kokeilunhaluisiksi, jotka kuitenkin useimmiten haluavat elää yksinomaan heterosuhteissa. Nämä eivät yleensä myöskään katso tai ilmaise kuuluvansa seksuaalivähemmistöön. Jotkut ilmaisevat, etteivät voi solmia emotionaalista suhdetta samaa sukupuolta olevaan kumppaniin, vaan kyse on ainoastaan seksistä. Monet heistä eivät ole avoimia elämänsä tästä puolesta, yleensä siksi, että kokevat sen leimaavan kielteisesti tai jopa johtavan ongelmiin. Tiedetään, että ihmisiä elää heteroihanteiden mukaisesti pitääkeseen yllä ns. kulissia, mutta samalla nämä harrastavat salassa seksiä samaa sukupuolta olevien kanssa. He eivät koe seksuaalivähemmistöidentiteettiä omakseen, toisin kuin avoimesti biseksuaalit tai homoseksuaalit. 

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Monille tutumpi ja vanhempi englanninkielinen termi “bi-curious” viittaa usein samaan ihmisryhmään, mutta on merkitykseltään laajempi ja samalla vahvemmin omaksuttu identiteetti. Lisäksi se voi viitata myös heihin, jotka haluavat elää suhteessa samaa sukupuolta olevan kanssa, mutta saattavat kiinnostua satunnaisista “seikkailuista” eri sukupuolta olevan kanssa.

Joissain yhteyksissä on ollut myös esillä määritelmä "pääosin heteroseksuaali".

Seksuaaliterveyteen liittyvä valistus ei aina tavoita

Legate ja Rogge toteavat, että tähän ryhmään kuuluvilla on biseksuaaleja harvemmin samaa sukupuolta olevia kumppaneita. Lisäksi heteroidentiteetin omaksuneina he eivät välttämättä ole samalla tavoin avoimia suhteistaan. He ovat harvemmin kaapista ulkona, eivätkä välttämättä esimerkiksi terveydenhuollon piirissäkään tuo asiaa esiin, toisin kuin avoimesti seksuaalivähemmistöön kuuluvat. 

Heteroseksuaaleina itseään pitävät, mutta satunnaisesti samaa sukupuolta olevien kanssa seksiä harrastavat saattavat jäädä vähemmälle seksuaaliterveyttä koskevalle valistukselle, eivätkä samalla tavalla tule tietoiseksi mahdollisesta riskikäyttäytymisestä ja varautumisesta.

Erityisesti miesten kohdalla eivät ehkä tule esiin suositukset hiv-testeistä tai hiv-ennaltaehkäisystä, kuten PrEP:stä. Miesten kanssa satunnaisesti seksiä harrastavat miehet saattavat myös ajatella kondomin merkitystä lähinnä raskauden ehkäisyssä, eivätkä sukupuolitaudeilta suojautumisen keinona.

Lokeroitu seksuaalisuus

Toisinaan yhä vain heteroseksuaalisuus nähdään hyväksyttävänä ja muu on poikkeavaa sekä vähemmän hyväksyttyä. Silloinkin sallituksi seksuaalisuudeksi nähdään vain heteroseksuaalisessa aviosuhteessa tapahtuva seksuaalinen kanssakäyminen.

Tyypillisesti seksuaalista suuntautuneisuutta ajatellaan kolmen lokeron kautta. On mielenkiinnon eri sukupuoleen kohdistumista kuvaava heteroseksuaalisuus, samaan sukupuoleen kohdistumista kuvaava homoseksuaalisuus ja nämä yhdistävä biseksuaalisuus. Lisäksi on aseksuaalisuus kuvaamassa sitä, ettei seksuaalista mielenkiintoa ole mihinkään suuntaan. Karkeasti ajatellen edellä mainitut neljä lokeroa kattavat binäärisen eli kaksinaisen sukupuolikäsityksen osalta seksuaalisen mielenkiinnon suunnan ja voimakkuuden. 

Ajan myötä biseksuaalisuus on saanut rinnalleen panseksuaalisuuden käsitteen. Kun biseksuaali voi kiinnostua jompaa-kumpaa sukupuolta edustavasta, voi panseksuaali kiinnostua ilman sukupuolirajoja. Toiseen tuoreempaan lokeroon kuuluva polyseksuaali taas voi kiinnostua rajoitetummin, mutta kuitenkin laajasti sukupolikirjolla. 

Lokerot on kuitenkin vaikea nähdä aivan tarkkarajaisina. Joidenkin mielestä ei ole mielekästä hahmottaa seksuaalista suuntautuneisuutta lokeroina muuten kuin identiteettikysymyksenä - ja silloinkin lokeroista luopumisen voi tuntea vapauttavana.

5 kommenttia

No nuohan ovat vain se heteroseksuaalisuuden viereinen porras siinä bieksuaali-Kinseyn laatimassa biseksuaalisuuden toteuttamis-asteikossa.
Mentaalista kiinnostusta siis on samaankin sukupuoleen, vaikka eivät myönnäkään ja fyysinen toteutus saman sukupuolen kanssakin maistuu.
Toki voihan sen biseksuaali-Kinseyn laatiman asteikon biseksuaaisuuden toteuttamisasteista jakaa vaikka 100 porrasasteeseen.

Ja tuo uutisen juttuhan on esitetty jo taannoin tässäkin bisateenvarjo-kuvassa, joka on esiintynyt netissä jo vähintään 10 vuoden takaa ja kuvassa on “heteroflexible” -termi myös:
https://www.oeh.ac.at/sites/default/files/styles/content_full/public/images/articles/the_bisexual_umbrella_by_drynwhyl-d4gq9ji.jpg
Se, että joku on piirtänyt nettiin kieltämättä soman sateenvarjon, ei välttämättä tarkoita, että kaikki sen alle niputetut asiat olisivat perustellusti (ainakaan reunaehdoitta) saman sateenvarjon alla.

Yksi olennainen yksityiskohta "uutisen jutusta" on ristiriidassa sateenvarjokuvan kansssa: esillä olleella ryhmällä nimenomaan on haluttomuutta identifioitua osaksi seksuaalivähemmistö(j)ä. Tämä johtaa sitten erinäisiin omanlaisiinsa haasteisiin.

Sateenvarjokuvassa sama(lla tavoin nimetty ryhmä) esitetään lähinnä itse omaksutun identiteetin kautta, kun tutkijat lähestyvät asiaa erityisten käyttäytymispiirteiden kautta (jolloin tulee esiin näiden tarkasteltavien omaksuma heteroidentiteetti).

Kummassakaan ei ole välttämättä kyse seksuaalisesta suuntatuneisuudesta, siis (synnynnäisestä) ominaisuudesta. Ennemminkin kyse on identiteetistä ja käyttäytymisestä. Itse oletan, että osa tutkijoiden "heterofleksaajista" ovat biseksuaaleja ja osa kenties puhtaasti homoseksuaaleja.

Jos halutaan kaunokirjallisuudesta etsiä "heterofleksaajaa", niin kenties esimerkiksi kävisi räätäli Aadolf Halme Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla -teoksesta. Hän eli parisuhteessa Emmansa kanssa - ja oletan, että Linna jätti paljonkin kertomatta. Kenties Halmeen esikuva(t) oli tältä puolelta Linnalle tuntematonta?