Eduskunnan oikeusasiamies: Vaihtoehtohoitoja koskeva lainsäädäntö päivittämisen tarpeessa

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Juhani Viherlahti
  • 9
Eduskunnan oikeusasiamiehen tunnus

Oikeusasiamies ei voi puuttua Valviran harkintavaltaan kuuluviin päätöksiin. Käyttääkö Valvira sitten harkintavaltaansa oikein ollessaan puuttumatta sielunhoitaja-asiaan? Oikeusasiamies on sitä mieltä, että vaihtoehtoehtohoitoja koskevaa lainsäädäntöä on täydennettävä.

Sielunhoitoterapia, joka on mm. joidenkin sairaanhoidon ammattilaisten harjoittama uskomushoito, on ollut kantelun vuoksi eduskunnan oikeusasiamiehen tarkastelussa. Hän on antanut vastauksen kanteluun.

Taustaa

Kolmisen vuotta sitten eräille yksityishenkilöille syntyi ajatus tutkia uskomushoitoja tarjoavien nk. sielunhoitajaterapeuttien toimintaa. Nämä terapeutit ilmoittivat joissakin yhteyksissä voivansa parantaa homoja heteroiksi rahallista korvausta vastaan. Osa näistä sielunhoitajaterapeuteista on Valviran laillistamia sairaanhoitajia. Erityisen huolestuttavaksi katsottiin se, että uskonto on otettu mukaan tähän menetelmään.

Asia vaati konkretiaa. Joukkoa sielunhoitajaterapeutteja lähestyttiin sähköpostiviestillä, jossa kysyttiin mahdollisuutta muuttaa homomies sielunhoitoterapialla heteroksi. Sanomassa mainittiin, ettei terapia ole rahasta kiinni ja kysyttiin myös Kela-korvattavuutta.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Huomattavan monta sielunhoitajaterapeuttia vastasi ja oli valmis ottamaan homomiehen parannettavaksi. Noiden vastausten perusteella valitettiin Sairaanhoitajaliittoon sairaanhoitajanimikkeen väärinkäytöstä sielunhoitoterapiaa markkinoidessaan. Sellainen on ristiriidassa Valviran sääntöjen kanssa, joiden noudattaminen on Valviran vastuulla. Valitus Sairaanhoitajaliittoon ei tuottanut tulosta. Asia tuli sen jälkeen julkiseksi sekä TV1:n aamu-uutisissa, että ranneliike.netin uutisena. Sairaanhoitajaliitto moitti ranneliike.netin uutisointia ja pyysi jäsenistöltään anteeksi heidän kokemaansa mielipahaa.

Sairaanhoitajaliitto ei nähnyt mitään moitittavaa siinä, että sairaanhoidon ammattilainen harjoittaa samaan aikaan uskomushoitoja, jotka potilas voi käsittää kuuluvan virallisen sairaanhoidon piiriin. Tämän vuoksi asiasta kanneltiin Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon Valviraan. Sieltä tullut vastaus oli kiertelevä ja vaikeatulkintainen, eikä kantelijan mielestä torjunut selkeästi sairaanhoidon ammattilaisten kaksoisroolejaa. Kantelu Valviraan ei sekään siis muuttanut mitään.

Tämän jälkeen kaksi yksityishenkilöä teki kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kantelussa arvosteltiin Valviran menettelyä epätieteellistä uskomushoitoa antavien terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonnasta. Tähän kanteluun oikeusasiamies vastasi 16.4.2013 päivätyllä kirjeellä (Dnro 474/4/12).

Eduskunnan oikeusasiamies:

- Pyysitte oikeusasiamiestä selvittämään, oliko Valvira menetellyt asianmukaisesti, kun se ei ollut ryhtynyt toimenpiteisiin kantelun (dnro 715/05.01.03.07/2011) johdosta, joka koski terveydenhuollon ammattihenkilöiden antamia ns. vaihtoehtohoitoja. Kyseisen kantelun mukaan apua etsivän on hankala erottaa, milloin Valviran rekisteröimä sairaanhoitaja tai psykoterapeutti toimii terveydenhuollon ammattilaisen roolissa, milloin uskomushoitajan roolissa.

Eduskunnan oikeusasiamies oli kantelun käsittelyn yhteydessä pyytänyt Valviralta lausunnon.

Osa Valviran lausunnosta

- Valvira toteaa, että vaihtoehtohoitoja tarjottaessa ei tule käyttää terveydenhuollon ammattihenkilön ammattinimikettä ja tulee huolehtia siitä, ettei asiakkaalle synny mielikuvaa siitä, että he saisivat säädösten tarkoittamaa yleisesti hyväksyttävää sairaanhoitoa tai terveydenhuollon ammattihenkilön terveydenhuollon ammattillisen koulutuksen perusteella antamaa hoitoa.

- ...Erityisen haastava tilanne voi olla hyvin haavoittuvien potilasryhmien kohdalla. Valvira pitääkin tärkeänä lainsäädännön saattamista tältä osin ajantasaiseksi.

Kohdassa viitataan nk. puoskarilain pysähdyksissä olevaan valmisteluun.

Eduskunnan oikeusasiamiehen kannanotto:

- Asiakirjoista käytettävissä olevan selvityksen perusteella katson, että Valvira on ratkaissut kanteluasian harkintavaltansa rajoissa lainmukaisesti. Oikeusasiamies ei voi puuttua siihen, miten viranomainen on käyttänyt tätä harkintavaltaa, jos harkintavaltaa ei ole ylitetty tai käytetty väärin. Oikeusasiamies ei myöskään voi muuttaa tai kumota viranomaisen ratkaisuja.

- Asia ei näin ollen anna minulle aihetta muihin toimenpiteisiin kuin että saatan sosiaali- ja terveysministeriön tietoon Valviran käsityksen lainsäädännön täydentämistarpeesta vaihtoehtohoitojen osalta, johon Valviran käsitykseen myös itse yhdyn. Tässä tarkoituksessa lähetän jäljennöksen tästä vastauksestani sosiaali- ja terveysministeriölle.

***

Eduskunnan oikeusasiamiehen vastauksen tarkastelua
Ranneliike.netin uutinen: Eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelu Valviran toiminnasta sielunhoitoterapia-asiassa

9 kommenttia

  • 1 / 9
  • Börje
  • 28.4.2013, 21.57
Onhan se ihan kauheeta, jos terapeutti lupautuu auttamaan homoa, joka haluaa kääntyä heteroksi.

Eihän se saa sillä tavalla auttaa. Ei se käy mitenkään. Ei homo saa kääntyä heteroksi, mutta hetero saa tietenkin kokeilla homoidentiteettiä. Jos näitä nyrkkisääntöjä ei noudateta, homoaktivisti loukkaantuu. Sori vaan homoaktivisti, mutta seksuaalisen kiinnostuksen kohteet ja jopa seksuaalinen orientaatio voivat vaihtua vuosien varrella suuntaan tai toiseen, jopa itse Setassakin tämä myönnetään, joten mikä tässä nyt närästää homoaktivistia?
Seksuaalinen suuntaus ja preferenssi eivät ole samoja asioita, eikä kumpikaan muutu hokkuspokkuskonsteilla. Luulisi tämän olevan jo aikaa itsestään selvää tähän mennessä, mutta pätemisentarve näköjään painaa päälle ilman tietoakin kunhan asennetta piisaa.