Valtakunnallinen sateenkaariperhetyön projekti käynnistyi

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Toimitus Ranneliike ry

Tavoitteena kehittää ammattilaisille työkaluja perheiden moninaisuuden asiantuntevaan kohtaamiseen

Seta ry on aloittanut Raha-automaattiyhdistyksen tuella kolmivuotisen hankkeen sateenkaariperheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten asiantuntemuksen lisäämiseksi. "Sateenkaariperhe" tarkoittaa lapsiperhettä, jossa yksi tai useampi vanhemmista kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. Hankkeen seminaarissa Helsingissä 26.9. perhetyön ja lastenpsykiatrian ammattilaiset valottavat olemassa olevien sateenkaariperheiden elämäntilanteita, juridista asemaa ja kokemuksia perhepalvelujen käyttäjinä.

Suomalaisissa sateenkaariperheissä elää tuhansia lapsia. Näiden perheiden vanhempina on sekä miehiä että naisia. Lapsia perheisiin on syntynyt monilla tavoilla. Osa lapsista on syntynyt vanhemman aikaisemmassa parisuhteessa, osa koti-inseminaation tai hedelmöityshoidon avulla. Jotkut sateenkaariperheiden lapset ovat vanhemman yksin adoptoimia. Monessa sateenkaariperheessä on lapsen kanssa asuvan tai asuvien vanhempien lisäksi yksi tai kaksi etävanhempaa.

Sateenkaariperhetyön projektissa tehdään syksyllä 2006 yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa sateenkaariperheille kysely perheiden kokemuksista tiettyjen palvelujen ja viranomaisten asiakkaina. Kysely kattaa mm. neuvolapalvelut, sosiaalitoimen, terveydenhuollon, päiväkodin, koulun ja huoltajuuskysymykset. Tulosten pohjalta luodaan yhteistyössä tutkijoiden ja viranomaisten kanssa ohjeistus hyvistä käytännöistä perheiden moninaisuuden kohtaamisessa eri ammattialoilla. Projektissa tuotetaan myös sateenkaariperheille suunnattua materiaalia.

Projekti edistää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen toteutumista Suomessa. Sopimusvaltiot ovat sitoutuneet toimiin sen varmistamiseksi, että lasta suojellaan syrjinnältä, joka perustuu hänen vanhempiensa asemaan, toimintaan, mielipiteisiin tai vakaumukseen. Erityisesti todetaan, että lapsia ei saa laittaa keskenään eriarvoiseen asemaan. Projektin tavoite on, että lasten yhdenvertainen kohtelu toteutuisi sateenkaariperheiden lasten osalta paremmin kuin tähän asti.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Lapset eivät ole keskenään tasavertaisessa asemassa silloin, kun jotkut lapset ja perheet kohtaavat palveluissa epäasiallista kohtelua ja epäammattimaisuutta. Osa sateenkaariperheistä saattaa jättää käyttämättä palveluja syrjinnän pelossa. Tämä ilmiö on otettava vakavasti esimerkiksi lastensuojelussa sekä perheterapiassa ja -neuvonnassa. Lasten yhdenvertaisuus ei toteudu Suomessa tällä hetkellä myöskään lapsen juridisten oikeuksien osalta. Lapsilla ei sateenkaariperheissä aina ole juridista oikeutta tavata kaikkia tosiasiallisia vanhempiaan eikä oikeutta elatukseen kaikilta vanhemmiltaan. Lapsen syntyessä sateenkaariperheeseen ei-juridinen vanhempi ei saa perhevapaita ja niihin liittyviä etuuksia, jolloin vanhemmilla ei yleensä ole taloudellista mahdollisuutta esimerkiksi jäädä yhtä aikaa kotiin vastasyntyneen kanssa.


Sateenkaariperheiden lapset -seminaari Ateneumissa 26.9. klo 14-16. Vapaa pääsy. Tiedotustilaisuus klo 16.15.

Sateenkaariperhetyön projektin kysely:
http://www.helsinki.fi/kristiina-instituutti/sateenkaariperhe-kysely/

Setan kotisivut ja seminaarin ohjelma: http://www.seta.fi

Kommentoi jutun aihetta

Sinun tulee kirjautua sisään voidaksesi aloittaa uuden keskustelun

Ei vielä tunnusta? Liity nyt!