Perussuomalaiset julkaisivat vihdoin vaaliohjelmansa: EI avioliiton laajentamiselle

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • vaeltaja2006
  • 15

Tänään aamupäivällä perussuomalaiset julkaisivat kauan odotellun vaaliohjelmansa. Vaaliohjelmassa on lähes 60 sivua.


Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille ei tarjota mitään. Entisiäkin oikeuksia halutaan pois. Tässä ote vaaliohjelmasta:

"Perussuomalaiset eivät hyväksy samaa sukupuolta olevien vihkimistä avioliittoon, sillä avioliitto on tarkoitettu miehen ja naisen välillä solmittavaksi. Nykyinen parisuhteen rekisteröinti turvaa samaa sukupuolta oleville pareille heille kuuluvat oikeudet, eikä oikeuskäytäntö siten ole syrjivä. Oikeutta adoptioon emme anna samaa sukupuolta oleville pareille. Perussuomalaiset eivät ole hyväksyneet myöskään hedelmöityshoitojen antamista yksinäisille naisille tai naispareille".

Monia perussuomalaisten tavoitteita yritetään jotenkin perustella tässä vaaliohjelmassa. Näitä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskevia vaatimuksia ei perustella mitenkään.


Muutamia muita huomioita

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Perussuomalaisten olemuksesta puolueena sanotaan näin:

Perussuomalaiset on kansallismielinen ja kristillissosiaalinen puolue.

Perussuomalaiset kannattavat populistista eli kansan suosioon perustuvaa demokratiakäsitystä elitistisen eli byrokraattisen demokratiakäsityksen sijaan.

Populismin perusajatus on, että kansalaisen tulee voida joko palkita tai rangaista päättäjiä suosiolla tai epäsuosiolla.

Perussuomalaiset haluavat puolustaa suomalaisten omaa kansansuvereniteettia,

Perussuomalainen näkemys kulttuurista

Kulttuuripiirin korostaminen:

Historiantunneilla on korostettava suomalaista ihmettä, kuinka köyhästä ja syrjäisestä maasta nousi koko maailman tunnustama edistyksen ja vaurauden kansakunta.

Suomen kieli ja suomalainen taide ovat arvostettavia

Valtion myöntämiä kulttuuritukirahoja on ohjattava siten, että ne vahvistavat suomalaista identiteettiä. Tekotaiteelliset postmodernit kokeilut sen sijaan olisi syytä jättää taloudellisesti yksittäisten henkilöiden ja markkinoiden vastuulle.

Perussuomalaiset eivät koe englanninkielisten populaarikulttuurisarjojen esittämisen kuuluvan yleisradiolle määriteltyihin julkisiin tehtäviin.

Ruotsinkielistä ohjelmatarjontaa voitaisiin mielestämme vastaavasti jonkin verran supistaa.

Viharikoslainsäädäntö uudistettava

Eräät viimeaikaiset ilmiöt osoittavat, että lainsäädäntöämme on kehitettävä ns. viharikoksissa ja uskonrauharikoksissa, mukaan lukien nettikirjoittelussa esiintyvät pahimmat harhaisuudet. Tällöin on tarkoin pidettävä huolta syyte- ja tuomiokäytännön tasapuolisuudesta niin, että sama vaatimustaso koskee kaikkia ryhmiä, esimerkiksi mitä tulee uskontoihin tai uskonnottomuuteen ja etnisiin enemmistö- ja vähemmistöryhmiin. Viharikoslainsäädäntöä kehitettäessä tulee tarkasti katsoa, ettei aleta rajoittaa normaalia poliittista keskustelua.

Abortti?

Kannanottoa aborttiin ei löydy ainakaan ensi silmäilyllä. Soini on katolinen. (Abortti mainitaan vain vammaisten kohdalla).

****

Perjantaina 25.2.2011 perussuomalaisilla oli tapahtuma eduskuntatalon portailla vaaliavauksen kunniaksi. Äänikuvia sieltä julkaisemme vasta runsaan viikon päästä, kun eri puolueiden vaalityötä esitellään.

15 kommenttia

"avioliitto on tarkoitettu miehen ja naisen välillä solmittavaksi"

Kuka on tarkoittanut? Missä on tarkoitettu? Millä perusteella on tarkoitettu?
Perssuomalaiset asemoivat itseään kristillisteokraattien paikalle kun KD:n tähti laskee ja sammuu. Järkiperusteluita ei voida edellyttää kun sitoudutaan uskomuksiin ja uskoon. Perssuomalaisten demokratia käsitystä voisi kuvata myös fasistiseksi eli suoraksi ja suhteellista demokratiaa väheksyväksi. Huomaan olevan absoluuttisesti etäisimmässä pisteessä perssuomalaisuudesta tässä asiassa. Itse pidän yhdenvertaisuutta demokratiankin edelle menevänä. Perssuomalaiset ovat hyvin normatiivisia ja heidän käsityksensä Suomesta ja suomalaisuudesta sulkee pois myös tuntuvan osan ns. kantasuomalaisia. Tällä hetkellä puolueen kannattajissa on vielä tuhansittain ihmisiä jotka eivät tiedä tai sisäistä puolueen kärkihahmojen puheiden merkitystä, mutta kyllä se sieltä realisoituu ja lasku on vielä ripeämpää kuin nousu.