TransHelsinki 2010 -seminaari: nuorten transihmisten ääni saatiin kuuluviin

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • (päivitetty )
  • vaeltaja2006
  • 2

TransHelsinki -tapahtuma veti salillisen yleisöä Tieteiden talolle Kruunuhakaan Helsinkiin. Tapahtumassa puhuivat mm. oikeusministeri Brax ja tasa-arvovaltuutettu Mäkinen. Komitea miettii parhaillaan yhdenvertaisuuslain uudistamista. Yhdenvertaisuuslain uudistus kuitenkin lykkääntyy, koska lainnvalvontatyöhön ei ole saatu lisää resursseja. Tasa-arvovaltuutetun painopistealueena tulevat ensi vuonna olemaan sukupuolivähemmistöt.

Sukupuolivähemmistönuorille järjestettiin kesäleiri, jonka tuotoksena on syntynyt vihkonen Muu, mikä? Nuoret joutuvat kohtaamaan monenlaisia sosiaalisia ongelmia ja kaltoinkohtelemista. Nuorten lähipiiri ja yhteiskunta ei välttämättä tiedä, miten tulisi kohdata sukupuolen moninaisuutta. Tästä asiasta puhuttiin seminaarissa laajasti.

Vielä käsitteistä:

Sukupuolivähemmistöt: Sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ne ihmiset, joiden biologinen, sosiaalinen ja/tai psyykkinen sukupuoli ei ole yhtenäisesti määriteltävissä mieheksi tai naiseksi. Näitä ovat transsukupuoliset, transgenderit, intersukupuoliset ja transvestiitit.

Seksuaalivähemmistöt: Muut kuin heteroseksuaalisiksi identifioituvat henkilöt.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu


Tilaisuuden luennot ovat sellaisinaan tällä sivulla alempana. Yleisökeskustelua ei ole mukana yksityisyyssyiden takia.

Radion Päivän peilissä oli juttu TransHelsinki-tapahtumasta. Puhuttiin mm. ministerin kanssa lakiuudistuksesta. YLEn ruotsinkielisessä ohjelmassa aiheena oli nuorten sukupuolivähemmistöön kuuluvien tilanne.

******

Mikä tilaisuudesta erityisesti jäi mieleen. Tässä neljä kommenttia tapahtuman jälkeen:

Audio
Audio
Klo 11.00: TransHelsinki-tapahtuman avasi Setan puheenjohtaja Outi Hannula. Kesto 10 minuuttia
Audio
Oikeusministeri Tuija Brax puhui aluksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksista. Komitea miettii parhaillaan yhdenvertaisuuslain uudistamista. Yhdenvertaisuuslain uudistus kuitenkin lykkääntyy, koska lainnvalvontatyöhön ei ole saatu lisää resursseja. Kesto n. 12 minuuttia
Audio
Oikeusministeri Brax kertoi seuraavana rasistisia ja viharikoksia koskevasta lainsäädännöstä. Lainsäädäntöä valmistellaan. Kesto 8 minuuttia
Audio
Klo 11.45: Oikeusministeri sai lahjaksi sukupuolivähemmistönuorten Visio 2020 -kirjasen: Muu,mikä? Sen jälkeen hankkeessa mukana ollut Aukust Yrtti kertoi, miten nuortenleirin tuloksena tehtiin kooste nuorten oikeuksista. Kesto 14 minuuttia
Audio
Aukust Yrtti jatkaa. Hän kertoo mm. nuorten toiveista ja peloista. Aukust lukee nuorten kokemuksia Muu, mikä? -kirjasesta. Kesto 13 min 30 sek
Audio
Klo 13.30: Tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen: Sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten aseman edistäminen ja syrjinnän ehkäiseminen on ollut tärkeä osa tasa-arvovaltuutetun työtä. Transihmisten näkyvä esiintyminen luo suvaitsevampaa yhteiskuntaa. Transihmiset on saatava näkymään tasa-arvolaissa. Tasa-arvovaltuutetulla on melko laajat valtuudet. Valtuutettu on erityisviranomainen. Vuodesta 2005 alkaen sukupuolivähemmistöt ovat kuuluneet tasa-arvovaltuutetun alaan. Vähemmistövaluutetun alaan kuuluvat seksuaalivähemmistöt. On mietitty, kuuluvatko sukupuolivähemmistöt tasa-avolakiin vai yhdenvertaisuuslakiin. Sukupuolivähemmistöille on edullisempaa kuulua tasa-arvolain alle. Tasa-arvolaki on konkreettisempi kuin yhdenvertaisuuslaki. Kesto 14 min
Audio
Tasa-arvovaltuutettu Mäkinen jatkaa: Hallitus antanut eduskunnalle selonteon tasa-arvopolitiikasta. Tasa-arvovaltuutetullle on ehdotettu oikeutta neuvotella sovintoratkaisuja ristiriitatilanteissa. Käytännössä sovittelua on jo tehty työpaikkojen tasa-arvo-ongelmissa. Valtuutettu antaa kannanottoja ja ne saatetaan julkaistaan tiedotteina. Lisäksi annetaan neuvoja ja ohjeita. Viimeisenä keinona on asian vieminen tasa-arvolautakuntaan. Sieltä voi tulla uhkasakko. Kesto 14 min
Audio
Tasa-arvovaltuutettu jatkaa: Tasa-arvopolitiikasta vastaa hallituksen tasa-arvoministeri Wallin. Hallitukset ovat tehneet tasa-arvopoliittisen ohjelman.On myös parlamentaarinen tasa-arvoneuvottelukunta. Sukupuolivähemmistöt voisivat luoda paineita neuvottelukuntaan päin. Tasa-arvovaltuutetun toimisto on tavannut Trasekin edustajia. Tieto tulee transihmisiltä, ei tutkijoilta.-Tasa-arvovaltuutetun toimistossa on käsitelty hyvin monenlaisia tapauksia. Sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksien toteutuminen on viime aikoina ollut kansainvälisesti laajasti esillä. Eri EU-maissa lainsäädäntötilanne on hyvin eirlainen. Meilläkin lainsäädännössä on näiltä osin uudistamisen tarvetta. Ensi vuonna tasa-arvovaltuutetun painopisteenä tulevat olemaan sukupuolivähemmistöt. Keväällä pidetään asiasta seminaari. Keväällä valmistuu euroopanlaajuinen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskeva tutkimus. Lainsäädännössä tasa-arvolakiin pyritään saamaan mukaan merkintä sukupuolivähemmistöistä. Kesto 8 min
Audio
Klo 14.15: Arja Voipion aiheena oli "Oikeuksien vaatiminen". Transihmisiltä puuttuu monia muille ihmisille itsestään selviä perusoikeuksia. Monia perusoikeuksia rajoitetaan mielivaltaisesti. Kaikki lain turvaamat oikeudetkaan eivät toteudu käytännössä. Tässä luennossa käytiin monipuolisesti sitä, mitä keinoja transihmisillä on tilanteen korjaamiseksi. Kesto 13 min
Audio
Arja Voipio jatkaa: Halutaanko muuttaa asenteita vai ajetaanko oikeuksia? Nyt tarvitaan ajattelutavan muutos: transihmiset eivät ole ressukoita, vaan yhteiskunnan täysivaltaisia jäseniä. Yhteiskunnan päätöksenteossa on monenlaisia vaikuttavia tekijöitä. Nimilaki on esimerkkinä laista, joka on ihan hyvä, mutta viranomaistulkinta onnahtelee. Hallitusohjelma määrittelee, mitä asioita maassa ajetaan. Ohjelman ulkopuolelta on vaikea saada mitään läpi. Kesto 14 min
Audio
Arja Voipio jatkaa: Yhdistyksillä, liitoilla, jne. on paljon enemmän painoarvoa kuin yksittäisillä jäsenillä. Joku puhuu yksittäisten ihmisten puolesta. Setan merkitys on suuri myös transihmisille. On myös potentiaalisia liittolaisia kuten ihmisoikeus- ja naisjärjestöt. Entä media: pitäisikö transihmissten esiintyä enemmän mediassa? Media tekee juttunsa omilla ehdoillaan enemmistölle. Monet transihmisten omat asiat jäävät käsittelemättä. Kesto 13 min
Esitelmässä mainittuja lehtileikkeitä
Audio
Voipio lopettaa: On monenlaisia keinoja vaikuttaa, mm. strategiset oikeudenkäynnit. Mediassa esiintyvät joutuvat helposti neekeriefektin uhreiksi. Ihminen ei ole mitään muuta kuin transihminen. Joka miehelle, naiselle ja transihmiselle Voipiolla on motto: "Liity, osallistu toimintaan ja tue niitä, jotka toimivat yhteisen asian puolesta". Kesto 3 min
Audio
15.00 Transtukipisteen johtava sosiaalityöntekijä Maarit Huuska kysyy: Muuttuvatko sairausluokitukset? Kesto 13 min
Audio
Maarit Huuska jatkaa: Mitä pitää sisällään lokakuussa tehty ehdotus sairausluokituksen muuttamisesta, ja millaiset ovat läpimenomahdollisuudet THL:ssä? Kesto 11 min
Audio
Psykiatrian erikoislääkäri Veronica Pimenoff lähetti seminaarille tiedotteen. Pimenoff on psykiatrian erikoislääkäri, joka on tehnyt Pohjois-Karjalassa aikanaan transtutkimuksia ja on myös Saksassa tehnyt väitöskirjan Ulmin yliopistoon, nimi vapaasti suomennettuna: Sukupuolenkorjaus ennen vuotta 2002 Suomessa. Tässä pääosa Pimenoffin tiedotteesta, joka koettiin hyvin positiivisena mm. nuorten transihmisten nmäkökulmasta:

2 kommenttia

  • 1 / 2
  • Sumputtaja
  • 23.11.2010, 11.38
"Sukupuolivähemmistöt: Sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ne ihmiset, joiden biologinen, sosiaalinen ja/tai psyykkinen sukupuoli ei ole yhtenäisesti määriteltävissä mieheksi tai naiseksi. Näitä ovat transsukupuoliset, transgenderit, intersukupuoliset ja transvestiitit."

Ilmeisesti tämä ei kata niitä sukupuolenkorjausprosessin läpikäyneitä henkilöitä, joilla nuo kaikki on yhtenäisesti määriteltävissä mieheksi tai naiseksi ja jotka eivät pidä itseään enää tai eivät missään vaiheessa itseään pitäneet transsukupuolisina, tai niitä transvestiitteja, jotka pitävät itseään miehinä ja elävät sosiaalisestikin sellaisina, riippumatta siitä mitä vaatteita ja ehostusta he käyttävät milloinkin. Vai yritetäänkö tässä tehdä jotain essentialistista jakoa "biologisiin" sukupuoliin?

Ehkä täytyy vain todeta, että kaikki tapahtumaan osallistuneet ihmiset eivät välttämättä olleet osa sukupuolivähemmistöjä tai kuuluneet transihmisiin tai intersukupuolisiin. Heitä saattaa silti koskea samat yhteiskunnalliset ongelmat ja uhat. Miten ratkaistaan sumputtamisen ongelma?