Salaliittoteorialla Yhteys-liikettä vastaan

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • (päivitetty )
  • JuhaniV
  • 9

Yhteysliike antoi vastineensa päätoimittaja Pietilän kolumniin. Se on kokonaisuudessaan seuraava:

YHTEYS-LIIKKEEN TOIMINNASTA JA TAVOITTEISTA

Toimittaja A-P. Pietilä kirjoittaa 17.11. Vantaan Sanomissa Yhteys-liikkeestä (”Kirkko käy omaa sotaansa”). Pietilän tiedot Yhteys-liikkeestä näyttävät perustuvan johonkin muuhun kuin Yhteys-liikkeen verkkosivujen tiedotteisiin. Kritisoidessaan kollegoitaan huonosta lähdekritiikistä hän osoittaa itse omituista kritiikittömyyttä Yhteys-liikettä koskevassa kolumnissaan. Esimerkiksi Yhteys-liikkeen johtokuntaan ei ole oltu yhteydessä.

Joitakin tarkennuksia Pietilän juttuun. Ensiksikin Yhteys-liike ei ole salainen liike eikä ole koskaan pyrkinyt sellainen edes olemaan. Päinvastoin – liikkeen kannattajat ovat antaneet muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta oman nimensä julkisuuteen ilmaistakseen näin avoimesti tukensa seksuaalivähemmistöille ja kannattavansa Yhteys-liikkeen tavoitteita syrjinnän lopettamisesta kirkossa. Puhe salaisesta rekisteristä on harhaanjohtavaa panettelua ja täysin vastoin Yhteys-liikkeen periaatteita.

Toiseksi Yhteys-liike ei ole vielä ilmaissut kantaansa sukupuolineutraaliin avioliittoon. Pietilän väite siitä, että sukupuolineutraali avioliitto olisi ollut jo kymmenen vuotta liikkeen tavoitteena, on varmasti väärä. Yhteiskunnassamme tästä asiasta on käyty laajempaa keskustelua vasta tänä vuonna. Yhteys-liikkeen kannattajat ovat osallistuneet keskusteluun ja tuoneet esiin omia mielipiteitään. Liikkeemme kannattajilla on asiasta varmasti erilaisia näkemyksiä. Siksi järjestämme tämän vuoden syyskokouksen yhteydessä asiasta keskustelutilaisuuden. Sitä vastoin rekisteröidyn parisuhteen siunaaminen on kuulunut Yhteys-liikkeen tavoitteisiin sen perustamisesta alkaen eli noin kymmenen vuoden ajan. Tämä tavoite on nyt askelen verran lähempänä toteutumista, kun rukoushetkelle annetaan virallisesti tunnustettu asema kirkossamme. Kansanliikkeemme pyrkii kuitenkin vaikuttamaan kirkossa niin, että ihmisten tasavertaisuus kirkossa toteutuisi ilman ehtoja, kieltoja ja rajoituksia. Olemme syrjintää vastaan.

Toimittajien intoon haastatella Yhteys-liikkeessä mukana olevia ihmisiä emme voi ottaa kantaa. Toimittajat hakevat haastateltavia täysin omista lähtökohdistaan käsin. Oman näkemykseni mukaan Yhteys-liike ei ole ollut yliedustettuna julkisessa mediassa viime viikkoina.

Yksittäisten Yhteys-liikkeen jäsenten, sen paremmin pappien kuin muidenkaan, kannanottoihin ja toimintaan kirkolliskokouksessa en ota kantaa. Yhteys-liike ei missään tapauksessa tuomitse toisin ajattelevia helvettiin. Ennemmin olemme pyrkineet todistamaan Kristuksen armosta ja rakkaudesta myös niille, joita jotkut Raamattuun vedoten tuomitsevat kadotukseen.

On hyvä, että seksuaalisesta tasavertaisuudesta keskustellaan niin kirkossa kuin yhteiskunnassakin. Tässä keskustelussa on syytä pyrkiä avoimuuteen, rehellisyyteen ja toisen ihmisen kunnioittamiseen.

Sakari Häkkinen

teologian tohtori

Yhteys-liikkeen puheenjohtaja


**************

Vaikuttaa siltä, että kirkon konservatiivit ovat tajuamassa ja myös todistamassa liberaalien virtausten vahvistumisesta Suomen luterilaisessa kirkossa.

Useassa Etelä-Suomen paikallislehdessä, kuten Vantaan Sanomissa, julkaistiin Lehtiyhtymän vastaavan päätoimittajan A-P. Pietilän kolumni otsikolla: "Kirkko käy omaa sisällissotaansa". Kirjoituksessaan hän toteaa viime viikolla päättyneessä kirkolliskokouksessa suvaitsevaisen linjan saaneen merkittävän voiton.

Hän väittää, että vuonna 2003 julkisuuteen tulleen Yhteys-liikkeen jäsenet antavat julkisuudessa lausuntoja sammutetuin lyhdyin. Tämä hänen syytöksensä tarkoittaa sitä, että "...miksi 'asiantuntijoina' tiedotusvälineissä esiintyneet papit ja muut henkilöt eivät ole ilmoittaneet kuuluvansa aktivistijoukkoon?" Pietilä kuvailee Yhteys-liikkeen alun toimintaa salaliittolaisuutena.

Lainaus kolumnista:
- Yhteys-liikkeen kannattajat esittelivät viime viikon kirkolliskokouksessa homopareille tarkoitetun rukouskaavan, joka erehdyttävästi muistuttaa heteroparien vihkikaavaa. Luonnos menee piispainkokoukselle, joka määrittää homojen ja lesbojen tulevan siunauskaavan. Tämä on Yhteys-liikkeelle merkittävä taisteluvoitto.

Yhteys-liikkeestä ilmoitetaan, että Pietilän väitteisiin tullaan vastaamaan.

A-P. Pietilän kolumni Vantaan Sanomissa

9 kommenttia

Lehtiyhtymän linja oli Kuopion kaupunkilehdessäkin selvä kun se oli konsernin lehti. En tiedä oliko Keskisuomalainen konsernille ajautuminen parannus tässä merkityksessä.
Mikä tarkkaan ottaen tuossa A-P. Pietilän kolumnissa on valehtelua tai väärää tietoa? Kysyn kun en tiedä. Siis: mikä kohta ei pidä paikkaansa?