Ruotsalaisteinit: Kiusaaja tai koulukiusattu itse syypäitä kiusaamiseen

  • Uutinen
  • Terveys ja tutkimus
  • JuhaniV
  • 4

Ruotsissa äskettäin tehty tutkimus teinien keskuudessa osoittaa monien heistä ajattelevan, että myös koulukiusattu on itse syypää häneen kohdistuvaan kiusaamiseen.

Pienimuotoisessa kyselytutkimuksessa 176 15-16 vuoden ikäiseltä yläasteen oppilaalta kysyttiin syytä koulukiusaamiseen. 69 prosenttia oli sitä mieltä, että kiusaamisen aiheuttaa kiusaaja seurauksena omasta epävarmuudestaan, matalasta itsetunnosta ja halustaan kontrolloida muita.

Toisaalta 42 prosenttia vastanneista katsoi kiusatun itse olevan syypää kiusatuksi tulemiseensa siksi, että kiusattu poikkeaa normista. Häntä luonnehdittiin "erilaiseksi" tai "kummalliseksi".

21 prosenttia vastaajista katsoi kiusaamisen syyksi vertaisryhmän ja vain seitsemän prosenttia arveli koulun ympäristöä kiusaamisen syyksi.

Tutkimuksen tekijät huomauttavat, että koulukiusaamisen vastaisten kampanjoiden sisältöjä suunniteltaessa oppilaiden asenteet tulee ottaa huomioon.

Viime aikoina useat amerikkalisten nuorten homojen itsemurhat ovat saaneet aikaan kansainvälisen huomion. Kampanjoita kiusaamista vastaan on aloitettu myös Suomessa.

Scientific Americanin uutinen

4 kommenttia

Suomessa on tehty työtä koulukiusaamisen ehkäisemiseksi jo vuosia, vaihtelevalla menestyksellä. Monissa kouluissa on ns. nollatoleranssi, eli kaikkiin kiusaamistapauksiin puututaan ja oppilaita kannustetaan kertomaan kiusaamisesta, että kyse EI ole leikistä ja kantelemisesta.

HLBTI nuorten erityinen riski joutua kiusatuiksi ja altistua itsemurhille on myös huomattu jo vuosia sitten: asiaa on tutkittu niin Yhdysvalloissa kuin Norjassa ja käsitelty mm. YK:n Lapsenoikeuksien komiteassa.

Viimeaikainen kampanja "se muuttuu paremmaksi" on mielestäni hieman vinoutunut. Siinähän vain kehotetaan sietämään kiusaamista koska se joskus loppuu. Minusta tavoittena pitäsi olla kaikenlaisen kiusaamisen lopettaminen.
  • 2 / 4
  • Olli Stålström
  • 14.11.2010, 13.09
Krister, minusta tuntuu, että et ole kovin tarkasti perehtynyt kampanjan sanomaan. Ei siinä kehoteta sietämään kiusaamista passiivisena. Siinä pyritään voimaannuttamaan nuori näkemään, että tilanne on ole niin toivoton kuin itsemurhaa yhteiskunnallisen syrjinnän vuoksi hautova saattaa luulla.

Kyllä näissä kampanjamainoksissa on kaikissa ollut se sanoma, että kun itse toimii ja saa tukea, pystyy selviytymään pahimmastakin henkisestä ja hengellisestä väkivallasta. Ja niiden isokenkien sanoman tarkoitus on antaa viesti siitä, että yhteiskunta on sorrettujen puolella. Minua tämä kampanja on auttanut suuresti. Olen myös itse osallistunut sen kirjan tekemiseen omalla vaikeuksien-kautta-voittoon elämäntarinallani.

Nuoren homon elämää uhkaava henkinen ja hengellinen väkivalta loppuu vasta kun homo itse saa voimaa nousta vastustamaan syrjintää.