Uusi ns. eheytyshoitojen kieltämistä vaativa kansalaisaloite keräsi tarvittavat kannatusilmoitukset

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 1

Ns. eheytystoiminnan kieltämistä vaativa Rikkomaton – kielletään eheytyshoidot -niminen kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Aloite keräsi yli 50 000 kannatusilmoitusta. 

Kansalaisaloitteen tavoitteena on kieltää hoidot, jotka tähtäävät seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen niin kutsuttuun ”eheyttämiseen”, eli seksuaalisuuden muuttamiseen heteroksi ja/tai sukupuolen muuttamista cissukupuoliseksi. 

- Eheytyshoidoilla ja -terapioilla tarkoitetaan seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin muuttamiseen tähtääviä hoitomuotoja. Ne pohjaavat vääristyneeseen ajatukseen, jonka mukaan heteroseksuaalisuudesta eroava seksuaalinen suuntautuminen tai syntymässä määritellystä sukupuolesta eroava sukupuoli-identiteetti olisivat jotenkin parannettavissa ja korjattavissa, eli “eheytettävissä”.

Kannatusilmoitusten keruu aloitettiin 23. huhtikuuta ja tarvittavat 50 000 allekirjoitusta tuli kasaan sunnuntaina 4. kesäkuuta.

Edellinen vastaavansisältöinen aloite raukesi eduskunnassa

Aiempi ns. eheytyshoitojen kieltämiseen tähtäävää Ehjänä syntynyt - loppu ”eheytyshoidoille” -kansalaisaloite pääsi raukeamaan, koska sitä ei lopulta ehditty käsitellä. Kansalaisaloite raukeaa, jos niitä ei käsitellä sen vaalikauden aikana, jolloin ne on annettu eduskunnalle. Taustalla viivästykselle oli esimerkiksi se, että aloite oli lähetetty sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsiteltäväksi, kun lopulta tuli todetuksi, että oikeampi paikka aloitteelle olisi ollut lakivaliokunta. 

Aaloitetta käsiteltiin lähetekeskustelussa marraskuussa 2021. Kansalaisaloite oli saanut edellisenä kesänä kerättyä runsaassa kuukaudessa tarvittavat 50 000 kannatusilmoitusta. 

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Sosiaali- ja terveysvaliokunta järjesti useita asiantuntijakuulemisia aiheesta. Asiaa koskevan lainsäädännön luomista on joissain yhteyksissä kuvailtu monimutkaiseksi ja aloitetta vaillinaiseksi. 

Esimerkiksi täysi-ikäisten vapaaehtoinen ja omaehtoinen hakeutuminen tällaisen toiminnan piiriin voi olla perustuslaillisesti vaikeasti kiellettävää. Samoin raja uskonnonharjoittamisen ja "vaihtoehtoisen hoitomenetelmän" välillä voi olla hankalasti määriteltävä.

Selkeämmin kiellettävissä on alaikäisen ohjaaminen ja etenkin pakottaminen tai painostaminen tällaisen toiminnan piiriin. Samoin mahdollista on puuttua mainontaan, muuhun markkinoinniksi katsottavaan ja tunnettuuden edistämiseen, jossa esitetään väittämiä seksuaalisen suuntautuneisuuden tai sukupuolen kokemuksen muutoksen mahdollisuudesta.

1 kommenttia

Toivottavasti, kuulemma Eduskunnan puhemieheksi tuleva persu Halla-aho ei ohjaa nyt sitten tuota kansalaisaloitettamme väärään valiokuntaan, noita saatanallisia eheytyshoitojaan harjoittavien uskovaisten, etenkin kd:läisten, kd:läis-"asiantuntijoitten" kaluttavaksi, kuten edelliselle kansalais-aloite-yrityksellemme kävi, kun demari-puhemies ohjasi sen "vahingossa" väärään valiokuntaan ja aloitteen käsittely hautautui sinne.