Seta vaatii Suomeen kokonaisvaltaista kieltoa ns. eheytyshoidoille (juttukommentit)

  • 1 / 3
  • Kolmoisritti
  • 11.3.2022 3:18
Eikö tämä ole marginaalinen ilmiö? Järjestääkö näitä lähinnä hihhulit? Eikö se ole harhaoppista?
Miksei katolista kirkkoa kielletä kokonaan, kun siellä on näitä lapsiin sekaantumista?!
Siitä vasta traumoja tulee? Onko Seta ottanut tähän kantaa? En muista.
Eheytysideologia elää pääasiassa uskonnollisissa piireissä ja uskonnollisuus on jollain tavoin läsnä. Eheytysideologian suhteesta erilaisiin uskonnollisiin oppeihin tai uskonnollisiin tulkintoihin en suoranaisesti osaa sanoa.

Mikä on marginaalista ja mikä ei-marginaalista? Missä raja kulkee?.Myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien määrää on pitkään vähätelty ja vähäisyydellä perusteltu sitä, ettei syrjiviin käytäntöihin olisi tarpeen puuttua.

Setan tehtäväkenttä on erityisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt jja näihin ilmiöihin liittyvät kysymykset. Ymmärtääkseni Setan piiristä on tuotu esiin se, että tukahdutettu seksuaalisuus voi purkautua haitallisilla tavoilla. Seksuaalinen hyväksikäyttö on jo laissa kielletty. Kieltojen ei pitäisi kohdistua johonkin toimijaan, vaan olla yleispätevä ja kohdistua haitallisiin tekoihin. Suomessa muuten katolinen kirkko on aika marginaalinen ilmiö. Sen sijaan eräät herätysliikkeet merkittävämpi.
Nämä erilaiset parantumiset ja parantamiset ovat täydellistä puppua. Sairauksia tulee koko ajan lisää iän mukana ja niillä on vahva geneettinen pohja eli ne peritään. Sitten on erikseen stressiperäiset sairaudet. Aika menee vain yhteen suuntaan, mutta nyt on tuotu teoria monista universumeista eli todellisuuskäsityksemme tulee muuttumaan.