Kirkolliskokous käy samaa sukupuolta olevien avioliittoihin liittyvää lähetekeskustelua

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
Turun tuomiokirkko

Turussa 3.–6. elokuuta 2021 kokoontuva Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous käy samaa sukupuolta olevien parien vihkimistä ja siunaamista koskevaa lähetekeskustelua.

Lähetekeskustelu edustaja-aloitteesta, jossa pyydetään piispainkokousta valmistelemaan esitys samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä ja siunaamisesta, jatkuu alustavan suunnitelman mukaan keskiviikkoiltana. Lähetekeskustelu aloitteesta alkoi ensimmäisenä istuntopäivänä tiistaina, ja keskustelussa on käytetty lähes 30 puheenvuoroa.

Aloitteen on allekirjoittanut 44 edustajaa. Aloitteen esitteli edustaja Jukka Hautala Oulun hiippakunnasta.

Piispainkokous sai 8.5.2018 kirkolliskokoukselta tehtäväksi edelleen selvittää vaihtoehtoja avioliittokäsityksestä vallitsevan erimielisyyden ratkaisemiseksi. Asiaa oli valmisteltu piispojen yhteisissä neuvotteluissa kahden vuoden ajan. Piispainkokouksen vastaus kirkolliskokoukselle valmistui 6.8.2020. Piispainkokouksen jäsenten näkemykset samaa sukupuolta olevien avioliitosta jakautuivat ja vastauksen yksi johtopäätös on, että piispojen kesken kysymyksestä vallitsee erimielisyys.

Aloitteessa todetaan, että olennaista on löytää sellainen ratkaisu, jossa erimielisyys avioliittokäsityksestä ei ole ykseyden este ja jossa sen kanssa on helpointa elää. Aloitteen mukaan Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 18.9.2020, jonka mukaan kirkko voi rangaista samaa sukupuolta olevia pareja vihkineitä pappeja, kunnioittaa kirkon autonomiaa.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

- Tämä positiiviseen uskonnonvapauteen nojaava lähtökohta on kirkolle merkittävä mahdollisuus, mutta samalla se myös moraalisesti velvoittaa kirkkoa ratkaisemaan itse sisäiset ongelmakysymyksensä.

Uskonnollisilla yhteisöillä on oikeus poiketa yhdenvertaisuuslaista ja päättää avioliittoon vihkimisen rajaamisesta uskonnollisilla perusteilla. Evankelis-luterilaisessa kirkossa kuitenkaan asiassa toimivaltainen kirkolliskokous ei ole tehnyt päätöstä rajata avioliitton vihkimistä toisin kuin miten avioliittolaissa avioliittoon vihkiminen on määritelty.

Suomen Kuvalehti kirjoittaa, että arkkipiispa Tapio Luoma kannattaa kirkon avioliittokäsitykseen mallia, jota kuvataan varovaiseksi kompromissiksi konservatiivien ja liberaalien välillä. Mallissa kirkko pitäisi avioliittoa miehen ja naisen välisenä liittona, mutta papit voisivat halutessaan vihkiä myös samaa sukupuolta olevia pareja. Papille jätettäisiin oikeus kieltäytyä siunaamasta samaa sukupuolta olevien avioliittoja. 

Lähetekeskustelussa on myös edustaja-aloite toiminnallisesta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta. Aloitteessa esitetään, että kirkolliskokous pyytää kirkkohallitusta tekemään kokonaiskirkolle toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman, jonka tarkoituksena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kirkossa. Suunnitelman pitää sisältää selvitys kokonaiskirkon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta sisältäen myös uskonnonharjoituksen, sekä tarvittavat toimenpiteet tasaarvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Siinä myös esitetään, että kirkolliskokous edellyttää, että suunnitelma sisältää myös mallin toiminnallisesta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelusta seurakuntien käyttöön.

Kommentoi jutun aihetta

Sinun tulee kirjautua sisään voidaksesi aloittaa uuden keskustelun

Ei vielä tunnusta? Liity nyt!