Kuopion tuomiokapituli antoi kirjallisen varoituksen samaa sukupuolta olevan parin vihkineelle papille

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
Kuopion tuomiokirkko

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on antanut kirjallisen varoituksen sateenkaariparin vihkineelle pastori Sofia Salolle. Tuomiokapituli ratkaisi asian istunnossaan kesäkuun viimeisenä päivänä.

Asiasta kertoo Kotimaa.

Salo oli vihkinyt samaa sukupuolta olevan parin elokuussa 2018. Hän oli itse ilmoittanut asiasta piispa Jari Jolkkoselle, jonka jälkeen tuomiokapituli pyysi Salolta selvitystä. 

Päätöksessään Kuopion tuomiokapituli ilmaisee, että vihkiessään samaa sukupuolta olevat henkilöt kirkolliseen avioliittoon Salo on toiminut vastoin kirkon virallista linjaa ja piispainkokouksen yhteistä linjausta.

Tuomiokapituli toteaa ratkaisuusaan, että pappi on pappislupauksessaan sitoutunut noudattamaan kirkon tunnustusta sekä kirkon lakia ja järjestystä. Voimassa oleva kirkkojärjestys edellyttää, että kihlakumppanit vihitään kirkollisesti avioliittoon kirkkokäsikirjassa määrätyllä tavalla. Pappi ei ole oikeutettu poikkeamaan kirkon tunnustuksesta ja järjestyksestä eikä pappisvirkansa velvollisuuksista omien henkilökohtaisten näkemystensä tai korostustensa vuoksi, päätöksessä todetaan. Tuomiokapituli lisää, että papin on noudatettava työnantajansa työnjohto- ja valvontamääräyksiä.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Kirkkolaissa, muussa lainsäädännössä eikä näihin perustuvissa säännöksissä ole avioliittoon liittyviä sukupuolirajauksia. Kirkkokäsikirjan vihkikaavan etenemistä koskevissa kuvauksissa mainitaan kuitenkin vuoroon morsian ja vuoroon sulhanen.

Uskonnollisilla yhteisöillä on oikeus poiketa yhdenvertaisuuslaista ja päättää avioliittoon vihkimisen rajaamisesta uskonnollisilla perusteilla. Evankelis-luterilaisessa kirkossa kuitenkaan asiassa toimivaltainen kirkolliskokous ei ole tehnyt päätöstä rajata avioliitton vihkimistä toisin kuin miten avioliittolaissa avioliittoon vihkiminen on määritelty. Salo katsoo, että kirkollisen siunaamisen kieltäminen samaa sukupuolta olevilta rikkoo perustuslakia ja yhdenvertaisuuslakia.

Syksyllä 2020 Korkein hallinto-oikeus kumosi Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen, jolla se oli kumonnut Oulun tuomiokapitulin antaman varoituksen samaa sukupuolta olevan parin vihkineelle pastori Árpád Kovácsille. Oikeusistuinten linjaksi jäi lopullisen päätöksen mukaan, että tuomiokapitulilla on oikeus rangaista samaa sukupuolta olvan parin vihkinyttä pappia.

Kommentoi jutun aihetta

Sinun tulee kirjautua sisään voidaksesi aloittaa uuden keskustelun

Ei vielä tunnusta? Liity nyt!