Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöhin kuuluvat nuoret pohtivat itsemurhaa yli kaksinkertaisesti muihin verrattuna

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 2

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret miettivät itsemurhaa yli kaksi kertaa todennäköisemmin kuin ikätoverinsa. Asia käy ilmi tuoreesta kyselytutkimuksesta, josta kertoo brittilehti Guardian.

Vastaavansuuntaisia tuloksia on saatu muistakin nuorten hyvinvointia kartoittavista selvityksistä, .

Nyt julkaistun kyselyn toteutti Just Like Us -kansalaisjärjestö, joka haastatteli 2 934 nuorta, iältään 11–18-vuotita. Kyselyyn osallistuneista 1 140 kuului hlbti-vähemmistöihin.

Kyselyn mukaan 68 prosentilla hlbti-vähemmistöihin kuuluvista nuorista oli ollut itsemurha-ajatuksia, kun saman ikäryhmän vähemmistöön kuulumattomilla nuorilla vastaava luku oli 29 prosenttia. Eniten itsemurha-ajatuksia oli transsukupuolisilla (77 %) ja lesboilla (74 %). Mustaihoiseen vähemmistöön kuuluvista hlbti-nuorista ajatuksia oman hengen riistämisestä oli ollut 89 prosentilla. 

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Myös itseään vahingoittaneiden hlbti-nuorten osuus on moninkertainen muihin verrattuna. Noin 30 prosenttia hlbti-nuorista oli vahingoittanut itseään, kun muilla nuorilla vastaava luku oli yhdeksän prosenttia.

Just like us -järjestöä johtava Dominic Arnall sanoo seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten kohdanneen kotioloissa muita ikätovereitansa enemmän jännitteitä. Muissakin selvityksissä on havaittu, että hlbti-nuoret kokevat olonsa turvattomaksi. Suomalaisselvityksissäkin on havaittu, että hlbti-nuoret kokevat tavallista useammin turvattomuutta kotiloissakineivätkä aina saa tarvitsemaansa tukea. Korona-ajan on havaittu tässä ja muissakin selvityksissä osuvan erityisen pahasti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluviin nuoriin, sillä liikkumis- ja kokoontumisrajoitukset rajoittavat mahdollisuuksia olla tekemisissä oman tuki- ja ystäväverkoston kanssa.
 

2 kommenttia

Miten todetaan yhteys, että suurempi määrä itsemurha-ajatuksia johtuu nimenomaan siitä, että nuori kuuluu seksuaalivähemmistöön? En epäile, etteikö yhteys olisi olemassa - onhan samankaltaisia tuloksia saatu aiemminkin. Minua vain kiinnostaa tietää, miten voidaan varmistaa, että yhteys on todellinen, eikä kyse ole sattumasta? Onko esimerkiksi kysytty itsemurha-ajatusten liittymistä omaan seksuaaliseen suuntautumiseen/muiden ihmisten suhtautumiseen siihen?

Samoin minua kiinnostaisi tietää, miten kyselyssä on määritetty "itsemurha-ajatukset"/"itsemurhan miettiminen"? Kuinka vakavasta ajattelusta täytyy olla kyse, jotta se huomioidaan kyselyssä? Riittääkö hetken mielessä viivähtävä ajatus itsemurhasta, vai haetaanko kyselyssä nimenomaan aktiivista itsemurhan suunnittelua, jossa päätös on jo varsin pitkällä - vai jotain näiden kahden ääripään välillä?
Näissähän on tultu siihen johtopäätökseen, että tällaiset itsetuhoiset ajatukset liittyvät nimenomaan ympäristön suhtautumiseen ja sen aiheuttamiin ongelmiin. Toki sukupuolivähemmistöihin kuuluvien kohdalla kehoristiriitaan liittyvät kysymykset selittänevät myös asiaa.

Monissa muissakin selvityksissä on tullut esiin se, että kielteiset asenteet hlbti-vähemmistöihin kuuluvia kohtaan tulevat esille kaikkialla - koulussa ja kotonakin. Puhutaan esimerkiksi ns. vähemmistöstressistä.

Tässähän on vertailtu hlbti-vähemmistöihin kuuluvia hlbti-vähemmistöihin kuulumattomiin, samojen kysymysten pohjalta, joten olennainen viesti löytyy noiden ryhmien erosta, ei niinkään absoluuttisista luvuista.