Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöhin kuuluvat nuoret pohtivat itsemurhaa yli kaksinkertaisesti muihin verrattuna (juttukommentit)

  • 1 / 2
  • Jare88
  • 18.5.2021 7:14
Miten todetaan yhteys, että suurempi määrä itsemurha-ajatuksia johtuu nimenomaan siitä, että nuori kuuluu seksuaalivähemmistöön? En epäile, etteikö yhteys olisi olemassa - onhan samankaltaisia tuloksia saatu aiemminkin. Minua vain kiinnostaa tietää, miten voidaan varmistaa, että yhteys on todellinen, eikä kyse ole sattumasta? Onko esimerkiksi kysytty itsemurha-ajatusten liittymistä omaan seksuaaliseen suuntautumiseen/muiden ihmisten suhtautumiseen siihen?

Samoin minua kiinnostaisi tietää, miten kyselyssä on määritetty "itsemurha-ajatukset"/"itsemurhan miettiminen"? Kuinka vakavasta ajattelusta täytyy olla kyse, jotta se huomioidaan kyselyssä? Riittääkö hetken mielessä viivähtävä ajatus itsemurhasta, vai haetaanko kyselyssä nimenomaan aktiivista itsemurhan suunnittelua, jossa päätös on jo varsin pitkällä - vai jotain näiden kahden ääripään välillä?
Näissähän on tultu siihen johtopäätökseen, että tällaiset itsetuhoiset ajatukset liittyvät nimenomaan ympäristön suhtautumiseen ja sen aiheuttamiin ongelmiin. Toki sukupuolivähemmistöihin kuuluvien kohdalla kehoristiriitaan liittyvät kysymykset selittänevät myös asiaa.

Monissa muissakin selvityksissä on tullut esiin se, että kielteiset asenteet hlbti-vähemmistöihin kuuluvia kohtaan tulevat esille kaikkialla - koulussa ja kotonakin. Puhutaan esimerkiksi ns. vähemmistöstressistä.

Tässähän on vertailtu hlbti-vähemmistöihin kuuluvia hlbti-vähemmistöihin kuulumattomiin, samojen kysymysten pohjalta, joten olennainen viesti löytyy noiden ryhmien erosta, ei niinkään absoluuttisista luvuista.