Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta: yhdenvertaisuutta vastustavan järjestön pääsykielto Educa-messuille oli syrjintää

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 3
Aito avioliitto ry on osa kansainvälistä yhdenvertaisuutta vastustavaa verkostoa, joka perustelee toimintaansa esimerkiksi lapsien oikeuksilla.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan mukaan Opettajien ammattijärjestö (OAJ) ja Suomen Messut syrjivät Aito avioliitto ry:tä, kun ne kielsivät yhdistykseltä pääsyn näytteilleasettajaksi Educa-messuille alkuvuodesta 2019.

Asiasta kertovat yhdistys ja KD-lehti. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta ei toistaiseksi ole julkaissut ratkaisusta tietoa omalla verkkosivullaan.

Aluksi Aito avioliitto ry kertoi osallistuvansa opetus- ja kasvatusalan Educa 2019 -tapahtumaan. Osallistuminen herätti kuitenkin runsaasti kritiikkiä Aito avioliitto ry:n aiemman toiminnan vuoksi.

Kritiikin myötä OAJ arvioi asiaa uudelleen, ja päätyi epäämään yhdistyksen osallistumisen. OAJ kertoi tiedotteessaan, että ennen Aito avioliitto ry:n hyväksymistä näytteilleasettajaksi heidän kanssaan oli käyty perusteellinen keskustelu tapahtuman luonteesta, arvoista ja osallistumisen ehdoista ja arvioitu, että yhdistys voi osallistua, kunhan se sitoutuu näihin periaatteisiin.

Pääsyn epäämisen jälkeen niin yhdistys kuin yksi sen jäsenistäkin kantelivat tapauksesta yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle. Yhdistyksen näkemyksen mukaan messutapahtuman järjestäjän nopea peruutuspäätös oli kohtuuton ja liioiteltu reaktio, joka syrji hakijayhdistystä ja sen jäseniä. 

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Lautakunta antoi nyt päätöksen, jolla OAJ:tä ja Suomen Messuja kielletään jatkamasta tai uusimasta yhdistykseen ja sen jäseniin kohdistuvaa syrjintää mielipiteen perusteella.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta on valtioneuvoston nimittämä itsenäinen ja riippumaton oikeusturvaelin. Se valvoo yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain noudattamista yksityisessä toiminnassa sekä julkisessa hallinto- ja liiketoiminnassa.

Aito avioliitto ry vastustaa hlbti-vähemmistöjen yhdenvertaista asemaa

Aito avioliitto ry perustettiin vuonna vuonna 2015 edistämään ns. Aito avioliitto -kansalaisaloitetta, jolla pyrittiin kumoamaan eduskunnan vuonna 2014 hyväksymä tasa-arvoinen avioliittolaki. Eduskunta kaatoi lopulta Aito avioliitto -aloitteen äänin 120-48.

Sittemmin yhdistyksen piiristä on vahvasti kyseenalaistettu esimerkiksi yksilön oikeus tulla tunnustetuksi omakseen kokemassa sukupuolessa, samoin on kritisoitu seksuaalisen ja sukupuolen moninaisuuden tuomista esiin kouluopetuksessa.

Yhdistyksellä on yhteyksiä eri puolilla Eurooppaa toimiviin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisutta vastustaviin uskonnollis-konservatiivisiin järjestöihin. Kun Aito avioliitto ry perustettiin, kertoi se asiaa käsittelevässä lehdistötiedotteessaan, että yhteisessä rintamassa on mm. Yhdysvalloissa toimiva Mass Resistance. Se on luokiteltu homovihajärjestöksi. Aito avioliitto ry:llä on yhteistyösopimus ranskalaisen La Manif Pour Tous -liikkeen kanssa, jonka kanssa se käyttää esimerkiksi samaa graafista ilmettä.

Aito avioliitto ry edisti Suomessa lopulta rauennutta "Äiti, isä ja lapset – Eurooppalainen kansalaisaloite avioliiton ja perheen suojelemiseksi" -nimistä EU-kansalaisaloitetta. Aloitteella haluttiin rajata sateenkaariperheet perhemääritelmän ulkopuolelle EU:n lainsäädännössä ja käytännöissä.

3 kommenttia

Aito avioliitto ry:n säännöissä kerrotaan yhdistyksen tavoitteista yhdellä tavalla. Toimintaa perustellaan esimerkiksi lapsen oikeuksien suojelemisella - kuten monien muidenkin arvokonservatiivisten ns. perhejärjestöjen. Niiden käytännön toimia tarkasteltaessa kuitenkin lapsen oikeudet näyttäytyvät keppihevosena ja hlbti-yhdenvertaisuuden edistämistä kohtaan esitetty "kritiikki" tuo mieleen lähinnä olkiukkojen rakentelun.

***

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan ratkaisu nakertaa käsitystä sen kyvystä punnita asioita niiden vaatimalla vakavuudella. Kyse ei ole yksistään mielipiteen vapaudesta vaan myös ja ennenkaikkea toiminnan vahingollisuudesta. Aito avioliitto ry on lukuisia kertoja osoittanut toimivansa haitallisella tavalla ja levittämällä käsityksiä, jotka ovat omiaan vahingoittamaan etenkin hlbti-vähemmistöihin kuuluvien nuorten hyvinvointia.

Toki OAJ:n olisi ollut hyvä perustella Aito avioliitto ry:n pääsyn epäämistä paremmin.
Tuohonkin päätökseen lienee syypäänä se, että Suomen perustuslakiin on kirjattu oikeus harjoittaa vaikka mitä humpuuki- ja vihauskontoja, mutta perustuslaista uupuu vielä ihmisten luonnollisen ja vastuullisen seksuaalisuuden monimuotoisuuden suojelu.

Siksi viha- ja humpuukiuskontoja saa valitettavasti yhä kaataa saavikaupalla haavoittuvassa asemassa olevien lasten niskaan, lasten(kin) oman ihmisyyden kustannuksella.

"aito avioliitto" -porukkahan pohjautuu uskontoon, jonka kirjasessa opetetaan mm. että vanhempiensa kanssa asioista eri mieltä oleva poikalapsi voidaan viedä lähikaupunkiin uskomusjohtajan puhutteluun ja jos poika yhä on eri mieltä, poika pitää kivittää kuoliaaksi. Tuollaisia juttuja siis yhä pidetään raamatussa, koska sitä kuulemma ei saa vieläkään tervehenkistää. Ja siksi noita "aito avioliitto" -porukoita sikiää yhä, kun he raamattua lukevat ja kun siellä jessukka julistaa että "kaikki vanhat lait pätevät" ja että pelastuksena niistä on vain jessukkaan uskottelu, tai muuten lapsetkin joutuvat helvettiin. Järkyttävää että kouluissa voi olla raamattu, vaikka sitä paljon lievempi hitlerin oopus on kielletty (toki se onneksi kielletty, mutta miksi kouluissa voi olla paljon karmeampi raamattu . . . no kun kaikkein kauheimpiinkin uskontoihin uskoninen on sallittua perustuslaillisesti yhä, valitettavasti).