Miesten väliseen seksiin liittyvästä verenluovutuskarenssista tehty eduskuntakysely

  • Uutinen
  • Terveys ja tutkimus
  • Sami Mollgren

Suomessa miesten välinen seksi johtaa vuoden mittaisen karenssiin verenluovuksessa. Asiaa puitiin loppuvuodesta 2019, ja tuolloin kerrottiin määrysluonnoksen toimittamisesta lausuntokierrokselle ja että määräys on tarkoitus antaa kesäkuun 2020 loppuun mennessä.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea oli pyytänyt keväällä 2019 lausuntoja verenluovutuksen soveltuvuuskriteereistä ja erityisesti siitä, onko olemassa perusteet muuttaa miesten väliseen seksiin liittyvää väliaikaista verenluovutuskieltoa.

Annetuissa lausunnoissa kannatettiin miesten välisestä seksistä johtuvan väliaikaisen verenluovutuskiellon lyhentämistä nykyisestä 12 kuukaudesta neljään kuukauteen. Heterosuhteista poiketen miesten välisissä suhteissa eroksi jäisi kuitenkin se, että miesparien kohdalla myös seksi pysyvän kumppanin kanssa johtaisi väliaikaiseen verenluovutuskieltoon. Heterosuhteissa karenssi ei koske pysyvässä suhteessa harrastettua seksiä.

Kansanedustaja Sebastian Tynkkynen (ps) on tehnyt asiasta kirjallisen eduskuntakyselyn.

Tiistaina jättämässään kirjallisessa kysymyksessään verenluovutussoveltuvuuden muutoksista Tynkkynen kysyy, milloin alkun alun perin kesäkuulle 2020 kaavaillut verenluovutussoveltuvuuden muutokset saadaan voimaan. Lisäksi hän kysyy, että millä perusteilla miesten välisestä seksikontaktista seuraava luovutuskielto koskee myös pitkässä vakituisessa parisuhteessa eläviä miespareja ja onko tämän osalta suunnitteilla muutoksia.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Tynkkynen muistuttaa kirjallisen kysymyksen johdanto-osiossa siitä, että olisi tärkeää, että kaikki vapaaehtoiset pääsisivät luovuttamaan verta, mikäli todellisia esteitä verenluovutukselle ei ole. SPR:n veripalvelu tiedottaa säännöllisesti, että hätäverestä on pulaa.

Joulukuun 2020 alussa yhdenvertaisuusvaltuutettu totesi lausunnossaan, että nykyiset verenluovutukseen liittyvät määräykset syrjivät homo- ja bimiehiä.

Karenssia perustellaan hiv-riskillä

Verta luovuttavalta mieheltä kysytään, että "onko sinulla koskaan ollut seksikontaktia miehen kanssa" ja tähän myönteisesti vastaavilta kysytään lisäksi, että "oletko ollut seksikontaktissa miehen kanssa viimeisen 12 kk:n aikana". 

Miesten väliseen seksiin liittyvää pidempää karenssia perustellaan suuremmalla tuoreen hiv-infektion riskillä. Miesten väliseen seksiin liittyvä täyskielto pantiin voimaan 80-luvulla, kun ihmisen vastustuskyvyn romauttavan viruksen todettiin levinneen veriteitse. Vuonna 2011 kansainvälinen asiantuntijaryhmä käsitteli aihetta, ja sen myötä monissa maissa täyskiellosta on luovutettu. Turvallisuusajattelussa lähtökohta on siirtymässä seksikäyttäytymisen selvittämisen suuntaan aiemman ryhmittelykäytännön sijaan. Lisäksi testausmenetelmät ovat kehittyneet luotettavammiksi.

Vuoteen 2014 asti miesten välinen seksi johti pysyvään verenluovutuskieltoon Suomessa.

Kommentoi jutun aihetta

Sinun tulee kirjautua sisään voidaksesi aloittaa uuden keskustelun

Ei vielä tunnusta? Liity nyt!