Puolustusvoimien materiaalissa epäilyksiä homoseksuaalien pärjäämisestä palveluksessa - oikeusasiamies moittii syrjinnästä

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 2

Puolustusvoimat saa eduskunnan oikeusasiamieheltä moitteita alokkaiden kuuntotarkastuksiin liittyvän syrjivän koulutusmateriaalin käytöstä. Sotilaslääketieteen keskuksella on ollut käytössään lainvastaista koulutusmateriaalia.

Oikeusasiamiehen ratkaisusta kertoo Yle.

Kutsuntalääkärin työparina toimiville sairaanhoitajille tarkoitetussa koulutusmateriaalissa oli kehotus kertoa homoseksuaaliselle alokkaalle esimerkiksi palveluolosuhteista sekä ryhmämajoituksesta, ja ehdottaa alokkaalle C-palveluskelpoisuusluokan pohtimista, jos epäilee omaa selviytymistään. Ohjeissa myös todettiin, että homoseksuaalisuudessa ei kyse ole sairaudesta, eikä se ole este varusmiespalvelukselle.

- Ei ole sairaus. Ei ole yleensä este vm-palvelukselle. Kannattaa kuitenkin kertoa palveluolosuhteista, ryhmämajoitus ym. Jos epäilee omaa selviytymistään, on syytä pohtia C-luokkaa.

C-palveluskelpoisuusluokan asevelvolliset on vapautettu rauhanajan asepalveluksesta fyysisen tai psyykkisen terveydellisen syyn vuoksi, lääketieteellisen diagnoosin perusteella.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Materiaali on esitetty ennakkoterveystarkastuksia suorittavien terveydenhuollon ammattihenkilöiden koulutustilaisuudessa vuonna 2019. Sotilaslääketieteen keskuksen antaman selvityksen mukaan koulutusohjelman laatijat olivat koonneet aikaisempien koulutustilaisuuksien yhteydessä usein esitettyihin yleisökysymyksiin ohjeellisia toimintamalleja. 

Puolustusvoimissa oli huomattu syrjivän opetusmateriaalin olemassaolo ja materiaalin kyseinen osuus muutettiin oma-aloitteisesti tammikuussa 2020, kun kohdan ristiriitaisuus oli havaittu. 

Puolustusvoimien pääesikunnan logistiikkaosaston mukaan päätös palvelukelpoisuudesta perustuu aina kokonaisvaltaiseen arvioon tutkittavan terveydentilasta ja palveluskelpoisuusratkaisu tehdään aina sairausperusteisesti ICD-10-tautiluokitukseen ja terveystarkastusohjeeseen perustuen, eikä mitään seksuaalista suuntautumista pidetä häiriönä eikä C-luokitusperusteena.

Oikeusasiamies katsoo Sotilaslääketieteen keskuksen Kenttälääkinnän palveluyksikön laatimaa ja koulutusmateriaaliin sisältynyttä ja kantelun kohteena ollutta [koulutusmateriaalin] diaa yhdenvertaisuutta loukkaavana ja syrjivänä.

- Pidän tapahtunutta menettelyä vakavana ja moitittavana, vaikkakin dia on sittemmin oma-aloitteisesti poistettu koulutusmateriaalista, toteaa oikeusasiamies.

Asenneilmapiiriä pyritään muuttamaan hyväksyvämmäksi

Asepalvelus nähtiin pitkään paikkana, jossa oma ei-hetero seksuaalinen suuntautuneisuus oli syytä pitää omana tietona, mutta nykyään virallinen linja on tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta korostava. Puolustusvoimien piiristä on silti vielä viime vuosinakin käynyt ilmi tapauksia, joissa hlbti-vähemmistöjä on käsitelty kyseenalaisilla tavoilla. Kesällä puolustusvoimien kenttäpiispa suomi liberaaleja arvoja ja perhekäsitystä. Edellisenä syksynä esillä oli puolustusvoimissa elävä marssilauluperinne. Yleisempääkin keskustelua asenneilmapiiristä ja yhdenvertaisuudesta on käyty.

2 kommenttia

2010-luvun vaihteessa ennakkotarkastuksessa tarjottiin C-mahdollisuutta homouden perusteella.

Jälkikäteen ajatellen olisi kannattanut tarttua tarjoukseen. Ajan tuhlaamista oli koko puolen vuoden reissu.
Aktiivisena reservinupseerina ja erinäiseen mp-toimintaan osallistuvana en ole toiminnassa, enkä kyllä elämässäni muutenkaan mitenkään salannut homouttani. Osaksi provosoidakseni, mutta osaksi myös vastapainona leijonariipusväelle, jota on todella paljon reservin aktiivien joukossa. Maanpuolustus on aivan liian tärkeä asia annettavaksi fanaatikkojen käsiin.
Olen kertonut jättäväni homman siinä vaiheessa kun viimeinen veteraanimme kuolee. Siihen ei mene enää pitkä aika. Viime aikoina olen alkanut kuitenkin miettiä päätökseni pyörtämistä ja tällaiset uutiset puolustusvoimista osoittavat, että ruohonjuuritason henkilökohtaiselle valistukselle on vielä tarvetta. Mutta onhan suunta ollut jatkuvasti kuitenkin parempaan päin.