Kokoomuksen puoluevaltuusto: eheytyshoidot kiellettävä

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 5

Kokoomuksen puoluevaltuusto katsoo, että ns. eheytyshoitojen rajoittamiselle lainsäädännöllä on vahvat perusteet. Puoluevaltuusto käsitteli viikonloppuja järjestetyssä kokouksessaan aloitteet, joita ei ehditty käsitellä Porin puoluekokouksessa aiemmin syyskuussa. 

Kokoomuksen puoluevaltuuston mukaan sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisessä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvien palveluiden ja tuen saatavuus kuuluvat erottamattomasti moderniin sivistysyhteiskuntaan. Tämän toteutumiseksi on perusteltua luopua tätä rajoittavista määräyksistä ja vaatimuksista, joilla ei ole osoitettavissa olevia terveydellisiä tai muita hyötyjä. Puoluevaltuuston mielestä seksuaalivähemmistöjen ns. eheytyshoitodot tulee kieltää.

- Eheytyshoidot vahingoittavat vakavasti ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. Sellaisen toiminnan rajoittamiselle lainsäädännöllä on vahvat perusteet, sanoo kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokko.

Kokoomuksen asiaa koskevassa tiedotteessa eheytyshoitoa kuvataan uskomushoidoksi, jolla seksuaalivähemmistöön kuuluvia, pääasiassa lapsia ja nuoria, yritetään uskonnollisin menoin ja henkistä väkivaltaa lähentelevillä keinoilla "eheyttää" eli muuttaa heteroseksuaalisiksi. 

Esityksen oli tehnyt kokoomuslaisten korkeakouluopiskelijoiden valtakunnallinen järjestö Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta. 

Eheytysterapia

Nimillä eheytysterapia, muutosterapia tai konversioterapia tunnettujen menetelmien tarkoituksena on muuttaa henkilön seksuaalista suuntautuneisuutta tai sukupuolen kokemusta.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Esimerkiksi rukoilua sisältävää terapointia harjoitetaan pääasiassa seksuaalisen ja sukupuolen moninaisuuden torjuvissa uskonnollisissa yhteyksissä. Tahdonalaisen tai päämäärähakuisen muutoksen ei kuitenkaan tiedetä olevan mahdollista, vaan kyse on oman identiteetin osan torjunnasta. Epäonnistuneiden muutosyritysten on havaittu aiheuttavan mielenterveydellisiä ongelmia.

Joissain tapauksissa alaikäiset ovat joutuneet homoseksuaalisuuteen tai sukupuolen moninaisuuteen kielteisesti suhtautuvien vanhempiensa vaatimana tällaisten hoitojen pariin.

Uskonnollisten ryhmien lisäksi eheytyshoitoja saattavat antaa myös jotkut lääkärit sellaisissa tapauksissa, joissa potilas kokee syystä tai toisesta ahdistuneisuutta seksuaalisen suuntautuneisuutensa vuoksi.

Eheytyshoitoja on kielletty eri puolilla maailmaa, esimerkiksi joissain Yhdysvaltain osavaltioissa, mutta EU:n alueella toistaiseksi vain Saksassa, Maltassa ja joillain Espanjan alueilla. Myös Ranskassa eheytyshoitojen kriminalisoinnista keskustellaan.

Heinäkuussa kerrottiin, että sosiaalisen median jätit Instagram ja Facebook kieltävät eheytysterapian markkinoinnin.

Aihe esillä Suomessakin

Suomessa eheytysterapiaa on tarjonnut erityisesti kristillistaustainen Elävät Vedet ry, joka aiemmin tunnettiin nimellä Aslan ry.

Suomessa on puhuttu ns. puoskarilain laatimisesta, jolla suitsittaisiin ns. uskomushoitoja. Kesän alussa työnsä aloittanut uusi hallitus viittaa hallitusohjelmassa uskomushoitoja koskevaan selvittelyyn.

Toistaiseksi mahdollisista suunnitelmista ei ole tarkempaa tietoa.

SDP päätti kesän puoluekokouksessaan asettua Sosialidemokraattiset opiskelijat – SONK ry:n esityksen taakse. Tavoitteeksi esitettiin laki, joka kieltää niin sanotut eheytyshoidot, jotka tähtäävät ihmisen seksuaalisuuden tai sukupuoli-identiteetin muuttamiseen. Puoluekokous yhtyi aloitteeseen ja esitti, että eheytyshoitojen kieltäminen otettaisiin valmisteluun yhdessä uskomushoitojen kieltämisen kanssa.

Myös Vasemmistoliiton ja Vihreiden piiristä on vaadittu eheytyshoitojen kieltämistä.

5 kommenttia

Taas hyvä uusi syy antaa ääni Kokoomukselle.
On toistuvasti puhetta lain tarpeesta, mutta sitä ei ole valmisteltu ja viety eteenpäin juurikaan. Puoskaroinnissa liikkuvat isot rahat ja niillä tahoilla on myös voimaa torpata asioiden edistämistä.

Odotan puolueilta kauniiden puheiden lisäksi toimia, jotka pistävät hallituksen töihin puoskarilain valmistelemiseksi. Tässä asiassa en anna omaa ääntäni vielä millekään puolueelle.