Oikeus peruutti papille annetun varoituksen samaa sukupuolta olevan parin vihkimisestä

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • (päivitetty )
  • Sami Mollgren
  • 5
Oulun tuomiokapituli (kuva: Estormiz / Public domain)

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi pastori Árpád Kovácsille annetun kirjallisen varoituksen samaa sukupuolta olevan parin vihkimisestä avioliittoon. Hallinto-oikeus on tehnyt asiassa päätöksen nyt ensimmäistä kertaa.

Asiasta kertoi ensin Kaleva.

Hallinto-oikeus katsoo, ettei papille voi antaa varoitusta, koska kirkkolaissa tai kirkkojärjestyksessä ei ole vihittävää paria koskevaa säännöstä sukupuolesta. Asia olisi pitänyt määritellä samaa sukupuolta olevien avioliitot mahdollistavan lakiuudistuksen tultua voimaan. Nyt tilanne on epäselvä ja säätelemätön, eikä papin voida katsoa toimineen vastoin pappisviran velvollisuuksia ja pappislupausta.

Kyse on tuomiokapitulin antamasta varoituksesta Kovácsille, joka vihki Oulussa samaa sukupuolta olevan parin vuonna 2017. Kovács teki varoituksen saatuaan tuomiokapitulille oikaisuvaatimuksen, mutta se hylkäsi vaatimuksen. Tuomiokapituli katsoo, että kirkolla on avioliittolain mukaan oikeus päättää kirkollisen vihkimisen edut ja muodot.

Kovács katsoi tilanteen ollevan epäselvän, sillä kirkkojärjestyksessä ei mainita mitään vihittävän parin sukupuolesta, eikä kirkko ole tehnyt päätöstä rajoittaa vihkimistä vain eri sukupuolta oleviin pareihin. Yhtäläisesti rajausta ei ole kirkkolaissakaan. Papin perustelun mukaan näin merkittävässä asiassa pitäisi olla kirkolliskokouksen ratkaisu, eikä pelkästään piispojen ohjeistus. Kovács on myös ilmaissut perustaneensa ratkaisunsa vihkiä siihen, että vihkimisessä on kyse virkatoimesta ja pappi julkista valtaa käyttävä virkamies. 

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Hallinto-oikeus päätyi papin kannalle äänin 2-1, ja toteaa päätöksessään, että kirkon avioliittokäsityksen määrittäminen ei kuulu kirkkolain mukaan tuomiokapitulin vaan kirkolliskokouksen toimivaltaan. Kirkolliskokous taas ei ole tehnyt vihkimisasiaa koskevaa päätöstä.

Jos kirkkoon kuuluvan, rippikoulun käyneen pariskunnan kirkollinen vihkiminen halittaisiin estää samaa sukupuolta olevan parin kohdalla, olisi asiasta säädettävä kirkkolaissa tai kirkkojärjestyksessä, todetaan oikeuden päätöksessä.

Oikeus velvoitti Oulun hiippakunnan myös korvaamaan Kovácsin oikeudenkäyntikulut.

Kovács on ilmaissut tyytyväisyytensä päätökseen. Hän toivoo, ettei tuomiokapituli kyseenalaista nyt tehtyä ratkaisua. 

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin on määrä keskustella päätöksen perusteluista tiistain 18.6. istunnossa. Tuomiokapituli harkitsee valitusluvan hakemista Korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Valitusaikaa on kuukausi.

Tuomiokapituli hakee valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta

Tiistai-iltapäivänä tulleen tiedon mukaan Pohjois-Suomen tuomiokapituli päätti hakea valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

5 kommenttia

Kirkolla on oikeus päättää asiasta, mutta kirkko ei ole oikeuttaan käyttänyt. Sitä tuomiokapituli ei ymmärrä tahi myönnä. Tosin nyt Suomen perustuslain yhdenvertaisuutta edistävän hengen alaisuudessa taka-askeleen ottaminen voi olla myöhäistä.
Kovin kovin harmillista, että tämä suhmurointi joudutaan korjailemaan raastupien kautta. Ihan turhaa stressiä usealle osapuolelle..