Tutkimusyhteenvedon katsotaan vahvistavan miesten biseksuaalisuuden olemassaolon

  • Uutinen
  • Terveys ja tutkimus
  • Sami Mollgren
  • 7

Tutkijoiden mukaan biseksuaalisuus on todellinen ilmiö. Johtopäätös tehtiin Evastonissa (Illinois, USA) sijaitsevassa Northwestern Universityssa, jossa J. Michael Bailey tutkimusryhmänsä kanssa tarkastelivat kahdeksaa vuosien 2000 ja 2019 välillä neljässä eri yliopistossa tehtyä fysiologista tutkimusta, joissa mitattiin tutkittavien kiihottumista.

Maanantaina julkaistusta tutkimusyhteenvedosta ovat uutisoineet esimerkiksi pride.com ja Advocate.

Kaikkiaan meta-analyysiin kertyi tutkittavia yli 600, ja näiden keski-ikä oli 29 vuotta. Tutkittavien seksuaalista kiihoittumista mitattiin peniksen jäykistymistymistä seuraavalla laittella, kun näille samalla esitettiin sekä miehiä että naisia kuvaavia eroottisia ärsykkeitä. Saatujen tulosten mukaan miesten seksuaalisen mielenkiinnon kohdistumisen ja suuntautuneisuuden kattaa alueen heteroudesta biseksuaalisuuden kautta homouteen.

Eroottista kuvamateriaalia tarkastelevan koehenkilön silmien nopeiden liikkeiden analyysiä pidetään mielenkiinnon tutkimisessa nykyisin sukuelimen reaktion seuraamista luotettavampana keinona.

Kinseyn asteikko seksuaalisesta suuntautuneisuudesta saa tukea

Tulosten katsotaan tukevan Alfred Kinseyn teoriaa vuodelta 1948, jonka mukaan seksuaalinen suuntautuneisuus on jatkumo yksinomaisesta heteroseksuaalisuudesta yksinomaiseen homoseksuaalisuuteen.

Kinseyn asteikkona tunnetussa luokittelussa on seitsemän tasoa, jossa nolla viittaa yksinomaiseen heteroseksuaalisuuteen, kolmonen näiden välillä olevaan biseksuaalisuuteen ja kutonen täyteen homoseksuaalisuuteen. Välillä olevat arvot kuvastavat aste-eroja heteroseksuaalisuuden ja biseksuaalisuuden sekä biseksuaalisuuden ja homoseksuaalisuuden välillä.

Identiteetti kallistuu todellisuutta heterommaksi

Tutkimusryhmän mukaan sata tutkittavaa ei reagoinut sen paremmin miehiä tai naisia kuvaaviin ärsykkeisiin, lähes 500 reagoi.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Biseksuaaleiksi itsensä kokevat rekisteröitiin Kinseyn astekoilla tasoille 2, 3 ja 4. Kaikkiaan 117 biseksuaaliksi ilmoittautuneesta 46 oli kallellaan heterouden suuntaan, 37 homouden suuntaan ja 34 kokivat olevansa "keskitiellä".

Fysiologisessa testissä sekä miehiä että naisia kuvaaviin ärsykkeisiin tasaisimmin reagoineet - Kinseyn asteikon mukaan tasolle kolme kuuluvat - miehet olivat kuitenkin niitä, jotka olivat arvioineet itsensä Kinseyn asteikolla tasolle kaksi. Tutkijat arvioivat, että he määrittelevät sosiaalisten syiden vuoksi itsensä todellisuutta "heterommaksi", eli he ovat identiteetiltään heterompia kuin reaktionsa eroottisiin ärsykkeisiin.

Tutkittavista 178 määritteli itsensä yksinomaan heteroseksuaaliseksi, 102 pääasiasiassa heteroksi. Tutkittavista 139 ilmoitti olevansa yksinomaan homoseksuaali ja 70 pääasiassa homo.

Biseksuaalisuutta ei aina ymmärretä

Toisinaan biseksuaalisuuden olemassaoloa on epäilty. Biseksuaalien on toisinaan esitetty olevan homoseksuaaleja, jotka eivät ole kyllin rohkeita myöntämään homoseksuaalisuuttaan ja hyväksyvän kenties sosiaalisten paineden vuoksi identiteettiä homona. Biseksuaaliksi määrittelyn taustaksi on myös arveltu virheellistä itsensä ymmärtämistä.

Yksinomaan heteroseksuaalit tai homoseksuaalit ovat myös saattaneet oman kokemuksen valossa ajatella ihmisten oleva joko yhtä tai sitten toista. Tutkimusryhmän piiristä kuitenkin todetaan miesten seksuaalisen suuntautuneisuuden olevan liukuma vivahteineen.

Etenkin biseksuaaliset miehet kertovat kielteisestä suhtautumisesta sekä heteroiden että homojen taholta. Naisten kohdalla biseksuaalisuus puolestaan hyväksytään usein miehiä paremmin; naisten suuntautumista ja seksuaalisuutta ei joidenkin käsitysten mukaan oteta yhtä "tosissaan" kuin miesten.

7 kommenttia

Biseksuaalin Alfred Kinseyn tekemässä Kinsey-asteikossahan on useitakin valuvikoja.

Hän määritteli siinä tutkimusaineistostaan (vangeista vankilassa) seksuaalisuuden etupäässä toteutuksen kautta. Eikä siis seksuaaliselle identiteetille olennaisemman kiinnostuksen, ajatustason kautta niin selvästi. Kinseyn asteikollahan siten esim. teinit tai vamhemmatkin ihmiset, joilla ei vielä tai syystä tai toisesta ole seksuaalisia kokemuksia, eivät oikein sijoitu koko Kinseyn (seksuaalisuustoteutus)asteikolle.

Toisaalta sitten biseksuaalin Alfred Kinseyn tekemä seksuaalisuus-porras-asteikko on esitystapansa syystä tehnyt biseksuaaleista (siinä) osittaisia; kun taas homoseksuaaleista ja heteroseksuaaleista kokonaisempia asteikon (dualismi)päissä. Kinseyn asteikossahan homot voivat olla 100% homoja ja heterot 100% heteroita, mutta biseksuaalit "vain" esim. 60% "homoja" & 40% "heteroita", mutta eivät Kinseyn asteikossa 100% biseksuaaleja lainkaan. Biseksuaali Alfred Kinsey siis ajattelemattomuuttaan "kaivoi" suuntautuneisuudelleen "kuopan".

Sitten taas seksuaalisuudessa yksillä asioilla on enempi vastinpari-sukupuoli-sidonnaisuutta, kuin toisilla asioilla, ainakin fyysisellä toteutustasolla. Onanointihan voi olla nimittäin melko sp-neutraaliakin, verrattuna toisen ihmisen kanssa rakasteluun - samoin ainakin periaatteessa oraaliseksi, sitä antavan osapuolen osalta.
Toki tunnetason asiat, muutenkin, kertovat enemmän ja kun jos niitä voisi analysoida tarkemmin, saisi täsmällisempää tietoa suuntautumis-kiinnostuksesta, mikä määrittää toteutus-käytäntö-kokemuksia enempi sitä, mikä sukupuoli tai mitkä kaikki sukupuolet kiinnostavat seksuaalisesti.

Ehkä biseksuaalin Alfred Kinseyn olisi ollut hyvä vähän miettiä asioita ja laatia seksuaalisuuksista ainakin kolmio (ei niinkään pyhä kolmi-nai-suus -nimellä toki, vaan vaikkapa "seksuaalisuuden monet mielenkiinto-kasvot"), eikä portaikkoa.

Ehkä seksuaalisen luontaisidentiteetin varmin tunnistamisaika voisi olla siellä puberteetti-iässäkin tai ainakin tärkeä ikävaihe ottaa tutkimuksissa huomioon, koska siellä seksuaalisuushormonien toiminta on kiihkeimmillään, voimakkaimmillaan. Toki sitten seksuaalisuus laajenee sekä mielen tietoisuudessa että fyysisyydenkin kokemuksissa vielä sen jälkeen.
Tässähän nyt juuri vahvistuisi ajatus jatkumosta, jota kolmiomalli ei oikein kuvaa. Seksuaalisuus laajemmassa mitassa nyansseineen ja ulottuvuuksineen toki on erinomaisen laaja kirjo.