Valtakunnansyyttäjä tulkitsi toisin kuin poliisi: Päivi Räsäsen kirjoituksesta esitutkinta

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 31
Päivi Räsänen (kuva: Vaeltaja2006)

Kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd) kirjoituksesta käynnistetään esitutkinta. Kyse on Suomen Luther-säätiön vuonna 2004 julkaisemasta tekstistä "Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi". 

Asiasta kerrotaan valtakunnansyyttäjän verkkosivuilla.

Tekstiä kuvaillaan kirkko- ja yhteiskuntapoliittiseksi, seksuaalisuutta ja avioliittoa koskevaksi kannanotoksi, joka liittyy Raamattuun ja sen tulkintaan. Homoseksuaalisuutta käsiteltiin siinä kehityshäiriönä, luonnonvastaisena, psyyken häiriönä sekä uhkana perheen asemalle. Teoksessa Räsäsen kerrotaan esittävän käsityksiään teoksessa esimerkiksi lääkärin roolissa.

- Kansanedustajana hän selvittää asiaan liittyvää yhteiskunnan säännöstöä. Lääkärinä hän valottaa ilmiötä ihmisen psyyken häiriönä ja perheen aseman hämärtäjänä. Kristittynä kirjoittaja kokoaa asiassa Raamatun yksiselitteiset opetukset, Jumalan tahdon, todetaan teoksen loppupuheessa.

Poliisi oli aiemmin päättänyt, ettei esitutkintaa aloiteta, koska asiassa ei ollut syytä epäillä rikosta. Valtakunnansyyttäjä, jota on pyydetty arvioimaan asiaa uudelleen, on kuitenkin punninnut keskenään sananvapautta, uskonnonvapautta ja syrjimättömyyttä koskevia perus- ja ihmisoikeuksia toisin kuin poliisi. Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen katsoo, että on syytä epäillä asiassa syyllistytyn kiihottamiseen kansanryhmää vastaan halventamalla homoseksuaaleja heidän ihmisarvoaan loukkaavalla tavalla. 

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Esitutkinnan toimittaa Helsingin poliisilaitos.

Perjantaina Räsänen oli poliisikuulustelussa alkukesästä Helsinki Pride -tapahtuman alla sosiaalisessa mediassa julkaisemiensa kirjoitusten vuoksi. Mukanaan kuulustelussa hänellä oli Raamattu.

Räsänen arvosteli pride-tapahtumassa mukana olevaa evankelis-luterilaista kirkkoa. Räsäsen mielestä kirkko lähti mukaan sellaiseen toimintaan, jossa "häpeä ja synti nostetaan ylpeyden aiheeksi". Räsänen viittaasi prideen ja sen taustalla vaikuttaviin arvoihin. Viestinsä oheen hän liitti valokuvan Raamatun tekstistä, uuden testamentin kohdasta, jossa kerrotaan Jumalan saastaisuuteen hylkäämistä ruumiinsa häpäisijöistä. Syntyneessä keskustelussa arkkipiispan kanssa Räsänen puhui myös "homoseksuaalisuuden harjoittamisesta".

Räsäsen epäillään syyllistyneen kiihottamiseen kansanryhmää vastaan.

Räsänen on kertonut kohdistaneensa keskustelunherättäjäksi tarkoittamansa kommentin evankelis-luterilaiselle kirkolle, eikä mitään kansanryhmää vastaan. Räsänen on myös kertonut kunnioittavansa ehdottomasti homoseksuaalien ihmisarvoa. 
 

31 kommenttia

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen määräämä tutkinta koskee ilmeisesti tätä kirjoitusta, jota esimerkiksi Luther-säätiö edelleen levittää:
https://www.lhpk.fi/julkaisut/aamuntahdet/29_mieheksijanaiseksi.pdf

Toiviaisen mukaan rikos ei ole vanhentunut, vaikka teksti on kirjoitettu 15 vuotta sitten:
”Jos joukkotiedotusvälineiden avulla julkaistussa viestissä epäillään olevan kansanryhmää vastaan kiihottamisen kaltaisia asioita, rikoksen tekoaika käsittää niin pitkän ajan kuin julkaisu on yleisön saatavilla ja levitettävissä”.
------
Lisäys

Luther-säätiö mainostaa Räsäsen kirjoitelmaa verkkosivullaan seuraavasti:
"Avioliittomoraalin rappioon liittyy olennaisesti seksuaalisten poikkeavuuksien nousu ja levittäytyminen. Korkealla kirkollisella tasolla sellainen sai julkista ymmärtämystä 1993. Asser Stenbäck, psykiatrian professori, muistutti välittömästi kirjasessaan (SLEY-Kirjat), etteivät seksuaaliset poikkeavuudet sisällä luomislahjaa, vaan ovat kehityshäiriö, josta saattoi myös tervehtyä. ”Anatomian vastainen elämä on luonnonvastaista”.
Päivi Räsänen on kirjoittanut kysymyksestä tiiviin informaatiokirjasen. Kansanedustajana hän selvittää asiaan liittyvää yhteiskunnan säännöstöä. Lääkärinä hän valottaa ilmiötä ihmisen psyyken häiriönä ja perheen aseman hämärtäjänä. Kristittynä kirjoittaja kokoaa asiassa Raamatun yksiselitteiset opetukset, Jumalan tahdon."
En ole aivan varma siitä, onko tämä oikea tapa määritellä sallittua keskustelua.

Ehkä lääkäriyden arvovallan käyttö on se, johon pitäisi puuttua.