Valtakunnansyyttäjä tulkitsi toisin kuin poliisi: Päivi Räsäsen kirjoituksesta esitutkinta (juttukommentit)

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen määräämä tutkinta koskee ilmeisesti tätä kirjoitusta, jota esimerkiksi Luther-säätiö edelleen levittää:
https://www.lhpk.fi/julkaisut/aamuntahdet/29_mieheksijanaiseksi.pdf

Toiviaisen mukaan rikos ei ole vanhentunut, vaikka teksti on kirjoitettu 15 vuotta sitten:
”Jos joukkotiedotusvälineiden avulla julkaistussa viestissä epäillään olevan kansanryhmää vastaan kiihottamisen kaltaisia asioita, rikoksen tekoaika käsittää niin pitkän ajan kuin julkaisu on yleisön saatavilla ja levitettävissä”.
------
Lisäys

Luther-säätiö mainostaa Räsäsen kirjoitelmaa verkkosivullaan seuraavasti:
"Avioliittomoraalin rappioon liittyy olennaisesti seksuaalisten poikkeavuuksien nousu ja levittäytyminen. Korkealla kirkollisella tasolla sellainen sai julkista ymmärtämystä 1993. Asser Stenbäck, psykiatrian professori, muistutti välittömästi kirjasessaan (SLEY-Kirjat), etteivät seksuaaliset poikkeavuudet sisällä luomislahjaa, vaan ovat kehityshäiriö, josta saattoi myös tervehtyä. ”Anatomian vastainen elämä on luonnonvastaista”.
Päivi Räsänen on kirjoittanut kysymyksestä tiiviin informaatiokirjasen. Kansanedustajana hän selvittää asiaan liittyvää yhteiskunnan säännöstöä. Lääkärinä hän valottaa ilmiötä ihmisen psyyken häiriönä ja perheen aseman hämärtäjänä. Kristittynä kirjoittaja kokoaa asiassa Raamatun yksiselitteiset opetukset, Jumalan tahdon."
En ole aivan varma siitä, onko tämä oikea tapa määritellä sallittua keskustelua.

Ehkä lääkäriyden arvovallan käyttö on se, johon pitäisi puuttua.
Niinpä. Täysin olemattomien humpuuki-mielikuvitusolentojen muka totena pitäminenhän on sinällään se pääasiallinen ongelma.

Eivätkä uskomusten sisältämät ja ruokkimat ongelmat toki tietenkään ole lainkaan arvostelun yläpuolella. Eivät ainakaan enään nykyisin, vaikka taannoin pakanallis-kristillinen aika kuolemalla uhaten pyrkikin järkeviä suita tukkimaan.

Päivi Räsänen ja hengenheimolaisensa ovat todenneet pitävänsä raamattua Suomen lain yläpuolella olevana, mikä on aika raskauttava asia,
etenkin kun perustuslaillisestikin kenelläkään Suomessa ei ole velvollisuutta osallistua uskontojen harjoittamiseen.

Koomista on sekin että Räsänen hengenheimolaisineen puhuu "jumalan sanasta", vaikka se "jumala"han ei kristinuskomuksen ut:ssä puhu yhtään mitään, vaan vain ut:n satu-ukot puhuvat "jumalasta". Ja tuotahan kautta paha tapa-uskomus puhua "jumalan sanasta"; "jumalan" nimissä iskostui kristinuskomuksen kompastelukiveksi.

Ja mitä jessukkaan tulee, niin plagiaatti mikä plagiaatti :
https://danielmiessler.com/blog/the-bible-is-fiction-a-collection-of-evidence/

Toisaalta sitten hupaisaakin nähdä, miten protestanttis-kristillisesti nainen vaietkoon seurakunnassa -uskonradikalisti-Päivi mediajulkisuudessa pitää ääntä.

Tuon tämänhetkisen Päivi-episodi n:o ?666 tiimoilta on hupaisaa nähdä, miten hänen hengenheimolaisensa sepustelevat ajattelemattomuuksiaan. Eräskin puolusteli Päivin "oikeutta" rienata homoihmisiä sillä että vapaa-ajattelijat keräsivät taannoin raamattuja ja muita uskomuskirjasia paperinkeräykseen ja että halukkaat saivat niistä vaihdossa aikuisviihdelehtiä.

Nuo hengenheimolaiset eivä siis kykene edes erottamaan sitä että kun kerätään vanhoja arvottomia kirjasia paperinkeräykseen, niin se ei kohdistu toimintana ihmisiin - verrattuna Räsäsen ja hengenheimolaistensa toimintaan ihmisiä vastaan.
”Ehkä lääkäriyden arvovallan käyttö on se, johon pitäisi puuttua.”

Asiasta kirjoitettiin ja keskusteltiin silloin paljon, vielä vuosia Räsäsen kirjoituksen julkaisemisen jälkeen. Valitettavasti vuosia sitten tallentamani linkit eivät enää toimi, mutta muistaakseni lääkäri- ja muissa asiantuntijalehdissä tuomittiin Räsäsen kirjoitus tieteenvastaisena, mutta oltiin sitä mieltä, että hän saa ns. yksityishenkilönä kirjoittaa puppua. Tällä hetkellä ollaan kenties eri mieltä kuin silloin.

Räsänen uhmakkaana
Räsänen sanoo Helsingin Sanomien haastattelussa, että hän kieltäytyy muuttamasta tekstejään, vaikka hänet tuomittaisiin:
”Kyllä sen sisältö on edelleen sitä, jonka takana seison. Ja en siitä millään tavalla peräänny.”
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006296037.html

STT:n haastattelussa Räsänen sanoo, että ”Nämä ovat kirjoituksia, jotka ankkuroituvat Raamattuun, mikä on minulle elämän ja kuoleman kysymys".
En oikein tiedä, kumpi kannanotto on hölmömpi: Laajasalon vai Räsäsen.
Räsänen höpöttelee tietämättömyyttään ja Laajasalon mielestä on olemassa uskonto, joka sanoo esim. homoseksuaalisuuden olevan "psykoseksuaalisen kehityksen häiriö".

Miksi muuten "mieheksi ja naiseksi hän heidät loi" -opuksen kannessa on kaksi naista vaarallisen lähellä toisiaan?

Näiden kohtien valossa ymmärrän paremmin Räsäsen tutkinnan:

"Pidän täysin mahdollisena, että homoseksuaalisuus voi lisääntyä, kun sitä lainsäädännön tasolla suositaan heteroseksuaalisen aviosuhteen rinnalla."

"Mitä varhaisemmassa vaiheessa nuorella on homoseksuaalisiakokemuksia, sitä vaikeampaa tutkimusten mukaan tästä taipumuksestaon myöhemmin päästä eroon."

"Jos pinnalliseen seksuaaliseenarvopohjaan yhdistetään viesti siitä, että yhteiskunnan kannalta on yhtätoivottavaa avioitua myöhemmin joko omaa tai toista sukupuolta olevankanssa, tällä rohkaistaan selvästi myös varhaisiin homoseksuaalisiin kokeiluihin. Tämä avaa väylän myös seksuaaliseen hyväksikäyttöön, jossa aikuisten miesten on helpompi saada seksikontakteja alaikäisiin poikiin."

"Perimmiltään on kysymys siitä, onko homoseksuaalisuus neutraaliolotila vai negatiivinen kehityshäiriö ihmisen itsensä kannalta. Jos kyseessä on jälkimmäinen vaihtoehto, homoseksuaalien “oikeuksien“ puolustaminen vahingoittaa näitä ihmisiä edelleen. "

"Esimerkiksi seksuaalisesti hyväksikäytettyjenlasten riski kehittyä homoseksuaaliksi on muita suurempi."

"Seksuaalisenidentiteetin eheytyminen kohti normaalia heteroseksuaalista tunne-elämää on mahdollista, jos ihminen on itse motivoitunut ja halukas hoitoon."
Parasta olisi, jos tuo Räsäsen & herkkänahka-usisten episodi käynnistäisi laajempaakin keskustelua siitä helvetistä, mikä Suomessa laeissa vieläkin on yleisten lakien ja jonninjoutavien uskomuslakien kesken.

uskomuslaeissa (uskonnonvapauslaki, kirkkolaki jne) roikkuu hölmöyksiä Suomen perustuslakiin ja muihin yleisiin lakeihin nähden esimerkiksi niin, että

- uskonnonvapauslaissa (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030453) todetaan muille uskonnoille (2. luku, 7§), mutta ei evlutikka- ja ortto-kirkkokunnille, että muiden uskontojen "yhdyskunnan tulee toteuttaa tarkoitustaan perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen." - Eli eriskummallisuus, miksei tuo lausahdus ole kyseisen lain 1. luvussa, koskemaan kaikkia uskontoja yhtä lailla? Miksi tuo lausahdus on jätetty pois koskemaan evlutti- ja ortto-kirkkokuntia?

- kirkkolaissa (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931054) on puolestaan hupaisuuksina esim. maininta (1. luku, 2§) "kirkko toimii kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi." - eli tuossa kristillinen sanoma ei tunnu sisältävän lähimmäisenrakkautta, vaan se on mainittu erikseen : D
(Vaikuttaakin siltä että tuon lakitekstin sorvaavat ovat ymmärtäneet raamatun koko sanoman summaten varsin oikeansuuntaisesti).

Räsäsen tämänkertainen episodihan on vain jatkumoa sille perisynnille, että Suomen laeissa roikkuu vielä mukana vierasperäisen pakanallisen uskomuksen harrastamiseen liittyviä juttuja, mitkä olisi syytä toki jo saada siivottua pois.
Ja miksi? No siksi että Suomen laki kokonaisuutena vastaisi ja toteuttaisi Suomen perustuslakia, jossa Suomea ei suinkaan määritellä miksikään uskontovaltioksi.
Vai juontuuko Räsäsen viittamaan raamatun sanaan se ongelma, mikä siellä sukupuoliseen kansanrymään kohdistuvan vihapuheen luonteisesti mainitaan:

Sananl. 9:13 "Tyhmyys on nainen, levoton ja yksinkertainen, eikä hän mistään mitään tiedä."
Asetelmahan on se, että Räsäsen mielestä (historiallisia) Raamatun tekstejä pitäisi voida vapaasti esittää ja niihin vapaasti vedota.

Perspektiiviä hyödyllisesti laajentavaa on verrata asiaa muiden klassikkoteosten siteeraamiseen tai niissä kirjoitettuun vetoaminen, olivat ne maallisia tai (kanonisoituja) uskonnollisia tekstejä. Itse siteerattua tekstiä olennaisempaa on, että missä yhteyksissä ja millaisin saatesanoin siteeraukseen viittaa, koska siinä on siteeraajan aktiivinen teko ja tulkinta mukana. Raamatun teksteistäkin löytyy kaikenlaista sellaista, jota voi käyttää välineenä oikeastaan mihin hyvänsä, kun lukee Pirun lailla Raamattua.

Minusta suiden tukkimisen asemesta parempi olisi lisätä valistamista seksuaalisesta ja sukupuolisesta moninaisuudesta; nostaa entistä vahvemmin esiin ilmiöiden biologinen tausta, jotta päästäisiin irti etenkin näissä uskonnollisissa piireissä vellovista erheellisistä käsityksistä, että hlbti-asioissa olisi kyse lähinnä ajatuksista ja teoista.

Kyse tässä on Räsäsen tekemisistä, ei kirkosta tai muistakaan (järjestäytyneistä) uskonnollisista yhteisöistä - tai niiden juridisesta kohtelusta. Minusta noiden asioiden esiinnosto ei anna hyödyllistä perspektiiviä tälle käsiteltävälle asialle, vaan on osoitus jostain esiinnostajan päässä vellovasta, jonka setvimiseen Räsäsen touhu saa välineen roolin.
kristinuskomusta ja muita vastaavia pakanallisia uskomuksia harrastelevathan julistavat raamatun sepustusten olevan "jumalan sanaa", joten ei siellä olevia pahuustekstejä pitäisi sortua rusinapullailemaan jonkin muun uskomustahon syyksi. Kyllä se raamatun karmivan pahat tekstit ovat myös sitä "jumalan sanaa" ja kirjoittajiensa vihapuheita, raamattu-uskonnon ihan itse sisältämiä syntejään.

Kun raamatussa on myös pirullisia, saatanallisia tekstejä, niin sehän kertoo vain siitä että jumala, saatana ja raamatun tekstit luoneet kirjoittajat ovat yhtä ja samaa - ja ovat halunneet ruokkia fundamentalisti-kristittyjä yhteiskunta-trolleja.

Mutta tuohan on ihan luonnollista, kun ottaa huomioon sen, miten vähäisen kirjailijaukkelijoukon "aivoitus"tuotoksista raamatussakin on vain kyse ja etenkin kun se jämähti parin tuhannen vuoden taakse, eikä kyennyt elämään luonnonluomakunnan fiksuuntumisen myötä ajassa, ei kyennyt uudistamaan sisältöään, vaan se toimii iänikuisena fundamentalistien innnoitus-kankkulankaivona, jota liki sokeasti jopa eräät hlbtiq-piiritkin kiittäen ylistävät, vaikka "saatanallisia säkeitä" raamatussa riittää montaa muutakin asiaa kohtaan, eikä vain luonnonluomakuntaa vastaan - eli eräänlainen s&m-uskomus.

pirullistahan on lukea ja julstaa raamatusta tms. vain niitä sivistyksen jotenkuten kestäviä katkelmia ja pitää siellä hengissä niitä raamattu-uskontoon kuuluvia lukuisia pahuuden säkeitä.

raamattu-ongelmien pääsyyllisiähän eivät ole räsäset, vaan itse pahuuden lähde raamattu, kuten muutkin äärimmäiseen pahuuteen, eli "ainoaksi oikeaksi uskonnoksi ja sen ainoaksi oikeaksi jumalaksi" itsensä luonnottomasti ylentävät uskomukset.

Etenkin kristinuskomusta harrastaville itselleen olisi kaikkein parasta panna se tarinoitten kyhäelmä vähän paremmin nykyaikaan sopivaan muotoon, sillä onhan se vanhentunutkin tarinakokoelma kirjoiteltu lainaten aineksia sieltä sun täältä silloin aikanaan, etenkin jeesus-tarinahahmon luomiseen

http://www.truthbeknown.com/mithra.htm

Katosihan raamatusta se jumalakin jo ut:n alkumetreillä, joen miksi pitää sitä tekohengitysletkuissa siihen keskittyen. ut:ssähän tarinoivat ihan vain maanpäälliset ihmiset ja se on oikeastaan ateistinen uskonto, jossa "jumalaa" käytetään jutuissa vain naamarina tai rekvisiittana tai maljakkona. Joten, hups, sen "jumalan" voisi pudottaa vallan mainiosti poiskin.
  • 11 / 31
  • Usko.Vapaavuori
  • 6.11.2019 23:38
Ja edellinen kirjoitus liittyy sarjaan ”kun pakkomielteinen ihminen sairastaa”. Löytyisikö vaikka lääkityksen vaihdon kautta vaikkapa uutta näkökulmaa ja uusia fraaseja?
Lisä tieto ja ymmärrys hlbti-asioista auttaa pistämään aiheeseen liittyvät erheelliset käsitykset ja ennakkoluulot merkittävyydeltään oikeaan nippuun, eikä vaikenemaan lain voimmalla pakottaminen ole tarpeen. Uusien sääntöjen ja rajoitusten sekä tiukempien tulkintojen myötä tuloksena on vain laajempia vastareaktioita ja haitallista vastakkainasettelua. Sellainen tuppaa näkymään paljon muun lisäksi esimerkiksi populististen ryhmien puoluekannatuksen nousuna.
Tulkoon nyt vielä mainituksi, että Ranskassa, jossa kirkko ja valtio on niin erinomaisella tavalla erotettu toisistaan, on avointa (myös uskontoa kritisoivaa) keskustelua suitsittu aivan eri mittakaavassa kuin meillä täällä.
Ehkä tutkinta olisi pitänyt aloittaa siitä epäilyksestä, että Räsänen on itse asiassa syyllistynyt "kansanryhmän kiihottamiseen"? Kommenteista päätellen kiima näyttää olevan päällä. Taitavaa politikointia sen periaatteista huolimatta. Näyttää siltä, että HLBT-aktivismi vieläkin elää vastakkainasettelusta, eikä "siitäkin huolimatta".
Miksi uskontoa, eli hölynpölyä kritisoivaa keskustelua pitäisi muka suitsia?
Eivät huru-uskomukset ole paapomisella ainakaan tervehenkistyneet, eivätkä parantaneet tapojaan, vaan kyllä niitä on ollut tarve "tarttua niskasta" ja panna niiden uskomukset koetukselle tosiasioiden kanssa.

Lapset ja muutkinhan voivat harrastaa erinäisiä satuja, olemattomuuksia, mutta ongelmiksihan ne muodostuvat, kroonisestikin pidempäänkin, jos niitä uskottelee muka tosiksi.

Eihän ole kait mitään näyttöä että Päivi Räsänen olisi lääkärinä toiminnassa rikkonut lakeja, mutta jo ainakin 666. kertaa Räsänen yms humpuuki-uskontoon ja sen humpuuki-jumalaan uskottelevat mesoavat julkisuudessa vaatien ihmisiä ja yhteikuntaa alistumaan ja palvomaan humpuuki-uskonnon ja sen humpuuki-jumalan palvojien hölmöläis-tahtoon.

raamattu-uskomuksen ja muittenkin vastaavien humpuuki-uskomusten älyttömyyksiä olisi parasta tuoda enemmänkin esiin, jotta niihin aivopestyt ihmisrukat saisivat mahdollisuutta tervehenkistyä ja vapautua humpuukeista, joista ei ole mitään elämäniloa heille, eikä muille.

Räsäsen osaltakin jää taka-alalle se, mikä osuus hänen lahkolais-pappi-miehellään on noissa asioissa, etenkin kun raamattu on vain miesten sepustamaa humpuukia.
Eli onko Päivi miltä osin mannekiini-äänitorvena lahkonsa miespapistolle?

Ja Suomessa(kin)han kirkko on toiminut nyt niin ettei se kykene, eikä halua pyytää anteeksi, eikä katua pahoja tekojaan hlbtiq-ihmisiä vastaan, kuten se ei ole tähän päivään mennessä katunut, eikä pyytänyt anteeksi pahoja tekojaan naisiakaan vastaan.
Sen sijaan kirkko tuppautuu rekkalavalle julistamaan ristiriitaisesti että "armo kuuluu kaikille", vaikka sen uskontokirjassa lukee yhä äärimmäistä vihaa, kuolemantuomioita myöten, hlbtiq-ihmisiä vastaan.

Eivät Pride-yhteisöt varmasti päästäisi Prideen mukaan mitään muita järjestöjä, joiden ideologioissa lukisi yhtä äärimmäistä pahuutta hlbtiq-ihmisiä kohtaan, kuin mitä kirkon ja muutaman muunkin uskonnon ideologiakirjasissa lukee.

natsismin aatekirjahan, hitlerin taisteluni-perustaa ideologiaansa kirjassa yli 200 kertaa (kristillisen) jumalan ja taivaan tahtoon, eli on radikalisoituneen kristillinen aatekirja.
Jos senkin arvostelua pitäisi suitsia, kuten jos Ranskassa on muka suitsittu äärimmäistä pahuuttakin julistavan raamattu-uskomuksen arvostelua, niin Pride-yhteistöjenhän pitäisi sitten yhdenvertaisesti hyväksyä äärikristilliset natsiryhmätkin Prideen (etenkin kun juutalaisvihaa on raamatussakin, jossa jeesus-hahmo julistaa "häneen uskomattomien juutalaisten olevan saatanan lapsia").

Päivi Räsänen on ihan oikeassa siinä että hän julistaa sitä, mitä raamattu-ideologiassa on. Valitettavasti. Ristiriitaistahan on se että raamatun saatanallisista säkeistä pitäisi vaieta, mutta niitä ei sieltä poisteta kuitenkaan, vaan niitä luetutetaan raamattu-uskovaisilla.

Tavallaan onkin jopa hyväksi että Päivi Räsänen ja muut vastaavat kristinuskovaiset tuovat yhä esiin sitä, mitä kamaluutta raamatussa (ja muissa vastaavissa uskomuksissa) on. Tuo Räsäsen esille tuoma asiahan ei ole suinkaan ainoa kamaluus, mitä raamatuttuun sen kirjoittelijaukkelit ovat sepustaneet.
Aktivismista osa näyttää tosiaan elävän vastakkainasettelu(i)sta. Toinen asia on, että etenevätkö asiat siksi vai siitä huolimatta.
Tuo "vastakkainasettelu" oli smo:lta hyvä huomio, sillä nimenomaan kristinuskomushan perustaa itsensä vastakkainasettelulle: kristity vs muut (kristittyjen lanseeraama yleishaukkumanimi "pakanat" kaikille muille uskonnoille ja kristittyjen jankkaama muka pakko harrastaa uskomuksia).

Hyvä huomio on myös se, että kun tosiasiat ja ideologia ovat ristiriidassa, vain ideologiaa voidaan korjata. Päivi Räsänen ei ole pääasiallinen ongelma, vaan seuraus perimmäisestä syntiongelmasta eli (kristin)uskomuksesta.

Humpuukiuskomuksista vapautta haluavat eivät ole polttamassa kristittyjä rovioilla, eivätkä etenkään tuomitsemassa kristittyjä jääkylmään taivaaseen tai olemattomaan helvettiin, eivätkä pakkokastamassa uskonnottomina luonnostaan syntyviä kaikkia vauvova minkään hömppäjäseniksi, vaan toivovat ja oikeutetustikin vaativat että

"uskonpuhdistakaa nyt jo viimein ne hömpät ja pahuudet sieltä uskonnoista, jotta yksikään päiviräsänen ei enään hukkuisi niihin, vaan saataisiin tervehenkisempi yhteiselämä".
Aika usein kaikenlaisessa ryhmäkuntaisuudessa harrastetaan vastakkainasettelujen rakentamista. Omaa ihanteellisuutta alleviivataan paitsi lisäämään päänsisäistä perustetta kuulua kyseiseen ryhmään, myös vahvistamaan omaa asemaa muiden ryhmäläisten silmissä.

Jonkun kyseenalaiseen toimintaan omalla kyseenalaisella toiminnalla vastaaminen ei minun mielestäni ole järkevin mahdollinen vaihtoehto.
Vaikuttaa siltä, että valtakunnansyyttäjän kytkemisessä mukaan on kysymys paljon laajemmasta ja kauaskantoisemmasta kysymyksestä, kuin vain Päivi Räsäsen kirjoittelusta. Onko tulevaisuudessa mahdollista myös muiden uskontojen periaatteita soveltaa suomalaisessa yhteiskunnassa? Esimerkkinä vaikkapa islamilainen Šaria-laki. Odotettavissa on jonkinlainen ennakkopäätös tai -ratkaisu, jonka muotoilun oletan olevan perin hankala.
Niinpä. Esille on tuossa tullut ristiriitaisuus-elikon pöydälle nostaminen, koska se luo ongelmia Suomessa(kin) lain ja oikeuden asioihin ristiriitaisella moraalittomuudellaan.

Mutta ei tuon korjaaminen ihan ensikertainen asia ole, sillä saatiinhan jo nyky-Suomen itsenäisyyden alkupuolella perustuslakiinkin jo sekulaarius, eli aiemman pakko-uskontovaiheen (n. 1250 - 1916) jälkeen sekulaarius, eli pelkän uskomusten harrastusoikeuden lisäksi maamme sekulaariudelle arvokas ja tärkä maininta, että
"kenelläkään ei ole velvollisuutta osallistua uskontojen harjoittamiseen" ja siihen liittyen oikeus erota uskonnoista (mikä oli aiemmin liki mahdotonta) ja liittyäkin uskontoihin (eli vaihtaakin uskontoa, mikä oli sitä aiemmin myös liki mahdotonta).

Valuvikoja noista toki jäi sekä lakeihin että käytäntöihin.
Ja moraalittomat kristityt julistavat, valehtelevat tavan takaa yhä että Suomen lainsäädäntö muka perustuisi pääosin kristinuskontoon, vaikka niin toki ei olekaan.
Naisten ja miesten tasa-arvo demokratiassa, talousoikeudet, ihmisoikeudet, oppivelvollisuus jne eivä ole lainkaan kristinuskonnosta peräisin. uskonnolliset yhteydet laeissamme ovat lähinnä kelttien uskonto-yhteiskunnallisia käsityksiä.

Nuo saatiin tehtyä ehdottomalla enemmistön, vähintään 2/3 tahtotilalla ja nuo ovat kyllä isompi asia, kuin kristinuskomuksen ruotuun saattamisen tarve nyt viimein.
juutalaisuus ja kristinuskomus ja islam ovat päässeet eriskummalliseen asemaan, ottaen huomioon millaisia plagiaattikokoelmia ne kaikki ovat.
(nimmari Usko.Vapaavuori ehkä näistäkin äimänkäkenään).

luomistarinat ja vedenpaisumustarinat kopioitiin paljon vanhemmasta Gilgames-eepoksesta kaksoisvirtainmaasta.
Babylonian vankeus sai monijumalaisuuden juutalaispapiston uskomaankin persialaisten zarathustralaaisuuden oppeihin, yhteen jumalaan.

Ja sitten jeesukseen vasta ympättiinkin osa-tekijöitä oikein olan takaa panemalla monelta taholta, sekä juttujen että henkilö-hahmon osalta, etenkin jo satoja vuosia aiemmin laajalti Välimereltä Persiaan välillä tunnetusta Mithrasta,
- joka oli syntynyt 25. joulukuuta, neitsytäidilleen ja polveutui taivaasta
- joka syntyi tallissa ja tapasi paimenia
- joka tunnettiin kiertävänä opettajana ja mestarina
- jolla oli 12 opetuslasta (kuten buddhallakin oli), jotka kutsuivat toisiaan veljiksi ja opettajaansa isäksi
- joka teki ihmeitä
- joka uhrasi itsensä maailman rauhan eteen
- jota pidettiin jumalan "tie, totuus ja valo" -paimenena
- jolle pyhitetty päivä oli sunnuntai ja jonka palvonnan tapoihin kuului pyhä ehtoollis-päivällinen (jossa syötiin symbolisesti verta ja lihaa), jonka hän oli nauttinut opetuslastensa kanssa ennen taivaaseen menoaan
- jonka palvontaan liittyi kaste
- joka palaa joskus takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, jolloin hyvät menevä taivaaseen ja pahat palavat suuressa tulessa
jne. ks. http://www.truthbeknown.com/mithra.htm

Buddha noin 3t vuoden takaa
- äitinsä sai ilmoituksen enkeliltä syntymästään
- opetti nuorena pappeja temppelissä ja vanhempansa katsoivat sitä
- aloitti julistustoimintansa noin 3kymppisenä, oli 12 opetuslasta kuolinvuoteellaan, yksi suosikki, yksi petturi
- karttoivat varallisuutta, kiersivät opettamassa vertauskuvilla
- paransi sairaita ja käveli vetten päällä (oppilaskin koetti, muttei pysynyt veden päällä kun usko ei riittänyt)

Ja Tyanan Apollonius, nykyajanlaskun alkua edeltävältä vuosisadalta
- teki ihmeitä, syntyi neitsyestä, syntymästä kertoi enkeli
- tunsi kirjoitukset hyvin jo lapsena
- ristiinnaulittiin, nousi kuolleista ja näyttäytyi opetuslapsilleen (12) ennen taivaaseen menoaan, istumaan jumalansa oikealla puolella
- hänet tunnettiin jumalan poikana

Eipä vaikeaa jeesusta kasata siellä Lähi-idässä, josta tuokin uskonto on.
Minusta erilaiset (uskonnolliset ja ei-uskonnolliset) maailmankatsomukset voivat vallan hyvin elää rinnan. Minusta keskustelun pitäisi voida olla mahdollisimman avointa, myös kunkin maailmankatsomuksen lähtökohtaista käsin. Tietentahtoiseen loukkaamiseen on kuitenkin syytä puuttua. Rangaistavaksi vihapuheeksi (tai vastaavansisältöisesti nimetyksi) olisi määriteltävä vasta sellainen sanailu, jossa suoranaisesti tahallisesti kohdistettaisiin johonkin kansanryhmään uhkaa tai törkeää häpäisyä tai kehotettaisiin tällaista ryhmää kohtaan rangaistaviin tekoihin. Yksilöitä suojaa sitten pykälät kunnianloukkauksesta.
smo kirjoitti: "Rangaistavaksi vihapuheeksi (tai vastaavansisältöisesti nimetyksi) olisi määriteltävä vasta sellainen sanailu, jossa suoranaisesti tahallisesti kohdistettaisiin johonkin kansanryhmään uhkaa tai törkeää häpäisyä tai kehotettaisiin tällaista ryhmää kohtaan rangaistaviin tekoihin."

Noinhan esim. paavalin teksteissä juuri tehdään, eli sanaillaan suoranaisesti ja tahallisesti kansanryhmiin uhkaa ja törkeää häpäisyä. Esim. seksuaalivähemmistöjä ja muita uskontoja harrastavia, sekä uskonnottomiakin kohtaan (paavali teksteissään vaahtoaa uskonnotonta tiedettä vastaan ja vaatii sitä tuhottavaksi "jumalan viisauden" tieltä).

Faktahan on se, että uskontoja vihaavat kaikkein eniten, pahimmin juuri uskonnot, etenkin "ainoat oikeat" uskonnot. Tupakka-askeissa on ihan syystäkin varoitukset, mutta miksi ihmisoikeuksien ja tervejärkisen moraalin vastaisia julistuksia sisältävissä "koko totuus" -uskomuskirjoissa ei varoituksia niiden hengellisestä väkivallasta ja ihmisoikeuksien vastaisuudesta vieläkään ole?

On kuitenkin varsin selvää että olemattomien humpuukien loukkaaminen ei ole lainkaan niin relevantti asia, kuin todellisuuden loukkaaminen sekä uskomus-ideologioiden teksteissä että uskomus-ideologioita harrastavien lörpöttelyissä.

jumalia ei ole olemassa - tai jos on, niin tervetuloa asianomistajina peräämään oikeuksaan.

Mutta esim. seksuaaliset suuntautumiset ovat aivan totta.

Jos olemattomia uskomuksia pitäisi alkaa kunnioittamaan, niin miksei koulujen uskontotunneilla sitten opeteta myöskin kaikkia muita, mielikuvitusasioihin ja teksteissään muita hengellisellä tai fyysisellä väkivallalla uhkaavia juttuja?
Miksi mooseksen, paavalin, muhammedin ja jeesuksen* saatanalliset säkeet muka ovat erityisasemassa? Esim. martin lutherin juutalais- ja homovihakirjat ja hitlerin radikaaliin kristillisyyteen pohjaava taisteluni-uskonto-kirjanen eivät sisällä yhtään vähempää hengellisellä ja fyysisellä väkivallalla uhkailua kuin raamattu tai koraanikaan.

(*raamatussa jeesus tuomitsee mm. häneen uskomattomat juutalaiset saatanan lapsiksi, sekä julistaa kristinuskomuksen olemattoman mielikuvitusjumalan ja kyseisen uskonnon muka ainoaksi oikeaksi uskomukseksi, eli julistaa hengellistä väkivaltaa).
Uskontoihin liittyvä "suoranaisuus ja tahallisuus" kantaa mukanaan pitkää historiaa, joka puolestaan on liitoksissa muinaisiin käsityksiin oikeasta ja väärästä sekä hyvästä ja pahasta. Kokonaan toinen asia on, onko käsitys alkuaan tullut "ylhäältä" vai ovatko tulkinnat syntyneet kokemuksesta; tämä on (ollut) yhteisön kannata toimivaa ja tämä ei. Tässä välissä maailma on ehtinyt muuttua ja tällaiset asiat eivät ole olleet enää viime aikoina ratkaisevia esimerkiksi yhteisön selviämisen kannalta, jos alkuaankaan vaikka homoseksuaalisuus on oikeasti merkityksellistä ollutkaan, muuta kuin ehkä ryhmän jonkinlaisen dynamiikan kannalta. Aika vähän tarkkaa tietoa asiasta on jäänyt.

Uskonnollisuudella näyttäisi kuitenkin olevan ihan biologista taustaa, joten pidetään nyt sitäkin ihan oikeasti oikeasti olemassaolevana asiana. Jokin oppi kaiketi tarvitaan sitten se lokero ihmisessä täyttämään.

Monikaan tuskin innostuu human tuollaisesta harjoittamastasi uskonnoista voimansa saavasta höyryämisestä. Paremminkin se houkuttaa ottamaan etäisyyttä, mutta ei uskontoon.

Itse pitäisin keskittymistä asiallisen tiedon esilläpitoon (esimerkiksi hlbti-vähemmistöistä) kestävämpänä keinona jouduttaa muutosta.
  • 26 / 31
  • Usko.Vapaavuori
  • 8.11.2019 17:11
” Monikaan tuskin innostuu human tuollaisesta harjoittamastasi uskonnoista voimansa saavasta höyryämisestä.”

Aivan. Human kuulostaa äärioikeistolaiselta tai ääri-islamilaiselra sekopäältä. Onneksi on lääkkeet.
uskonnoillehan ei ole mitään tarvetta oikeasti. Senhän todistavat lukemattomat uskonnottomat ihmiset erittäin hyvin. uskontojahan pakko-lokeroidaan, ja niissä juurkin keskeinen ongelma on niitten täysin luonnoton dualismi, uskontojen umpimielisyys kaksinapaistaa asiat, vain oikeasta tai väärästä, vain hyvästä tai pahasta - sekä uskontojen umpimielisyys lokeroida vääryytensä ja pahuutensa rehdisti. uskonnoissa keskeinen arvohan ja olemushan on juuri niiden harrastama valehtelu.

Rationaalisen realistiset asiatiedot toki kirpaisevat uskovaisten uskonnon luomia tuskia.
Mutta koettakaa kestää, sillä uskonto-harhoista vapautuminen on vain hyväksi ihan kaikille : )

Homorakkaitten miesten kristilliset hirttäjäiset Turussa ja kristilliset vankilatuomiot homorakkaudesta on voitettu asiatiedoilla ja ansiot niistä kuuluvat uskonnoista vapautumiselle, ei uskonnoille, kuten kaikki toki tiedämme.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksien petraantuminenhan ei ole uskovaisten ansiota lainkaan (eikä kristinuskomuskaan halua uskonpuhdistaa raamatun tappotuomioita ja vihapuheita, vaan jankuttaa sitä samaa, ettei niitä muka voi muuttaa - vaikka ne raamatun saatanalliset säkeet on kuitenkin kirjoiteltu tiettynä hetkenä, pienen miesjoukon ajattelemattomuuksina, eivätkä ne ole mitään iäti olleita, eivätkä mitään mielikuvitusolento-saneluperäisiä tietenkään, mutta raamattu jäi tyhmyyden huipentumana niihin älyttömän ajattelemattomiin loppusäkeisiinsä "muuttamattomuudesta", kehittymättömyydestä nalkkiin). Vaikka uskovaiset kait yrittävät siitäkin kunniaa itselleen varastaa, kuten ovat aina pyrkineet kunniaa itselleen varastamaan muistakin edistymisistä uskonnoista vapautumisissa, joita ovat kiivaasti vastustaneet.

Toivokaamme että saatanaan uskovat uskonnot saadaan piakkoin siivottua pois Suomen lainsäädäntöä rasittamasta. Josko ne jo vihdoin kykenisivät koettamaan selviämään ihan omillaan, mutteivät toki päällepäsmäreinä kaikkivaltiaasti enään sekulaarissa Suomessa.

nimmmari Usko.Vapaavuori on toki oikeassa siinä että sekä teologi-Stalinin äärivasemmisto-uskonto että radikaali-kristittyjen natsien äärioikeisto vainosi homoja pahasti.
islamia en toki harrasta, sillä vaikka koraanissa ollaankin lempeämpiä homoja kohtaan, eikä kehoiteta tappaamaan, kuten raamatussa useampaan kertaan ketoitetaan tappaamaan homot, niin kyse on paljolti samasta uskonnosta, yhtälailla ristiriitoineen ja huru-uskomuksesta, kuten kristinuskonnossakin ja jeesushan on sekä islamin että kristinuskonnon yhteinen satuhahmo, jonka uudelleentulemista molemmat uskonnot odottelevat kieli pitkällä.
Joku muu saattaa islamista löytää raamattu-uskomusta parempaa, koska siinähän uudempana abrahamisuuden versiona allah-jumala on sukupuolineutraalikin jumaluus, eikä ukkelifantantasiaolento.

muslimit ja kristitythän ovat yhtä patalaiskoja siivoamaan, kun kummiltakaan ei se uskonpuhdistus millään luonnistu, vaikka kummankin uskomuksen liat möhivät ajan saatossa lisää ja lisää ja niitten kummankin valuviat vain korostuvat.
Mitä te uskomuksia, kristinuskomusta ja muita puolustelevat sanotte esim. tytölle, joka kysyy teiltä: Miksei raamatussa ole äänessä yhtäkään naista?

Ja jos sanotte että silloin kauan sitten naiset eivät saanet puhua niin, niin tyttöhän kysyy teiltä teitenkin, että miksi sellaista kauan sitten ollutta naisten karsastamista palvotaan ja harrastetaan yhä nykyään sitten?
Johonkin tiettyyn (uskonnolliseen) maailmankatsomukseen sitoutuneet kaiketi katsovat maailmankatsomuksensa selittävän sitä, mistä tänne tullaan, mitä täällä tapahtuu ja minne täältä lähdetään. Minä en tietenkään voi henkilökohtaisesti asiaan ottaa kantaa, koska en ole sitoutunut mihinkään uskonnolliseen maailmankatsomukseen.

Emme kai me oikeasti tiedä, keiden kaikkien ääniä Raamatussa perimmillään on. Miesten nimissä sanottu toki on, ajalleen tyypilliseen tapaan. Kaikesta historiankirjoituksesta on havaittavissa, että miesten rooli on ollut näkyvämpi.
  • 30 / 31
  • Usko.Vapaavuori
  • 10.11.2019 18:53
Smo, don’t feed the troll. Sama kun yrittäisi keskustella persun kanssa maahanmuutosta.
Yksi peruste puuttua johonkin kansanryhmään kohdistuvaan kielteiseen puheeseen käy ilmi (Neuvostoliiton valtapiiriin kuuluneesta) Georgiasta. Siellä maan vaikutusvaltaisen ortodoksisen kirkon patriarkka on ilmaissut itseään aika tavalla samoin kuin poliitikko (ja lääkärin arvovallallakin ratsastava) Päivi Räsänen meillä.

Patriarkka Ilia II kutsui vuoden 2013 pride-tapahtuman alla homoseksuaalisuutta poikkeavuudeksi ja sairaudeksi, sekä luonnollisesti viittasi syntiin. Georgiaan liittyvää homoteeman sisältävää elokuvaa ortodoksikirkko on kuvannut syntiseksi ja uskonnollisten arvojen vastaiseksi ( https://ranneliike.net/uutiset/15596/miestanssijoiden-rakkaustarinasta-kertovan-elokuvan-ensi-illasta-hermostuneet-mellakoivat-georgiassa ). Sekä pridessa että elokuvan ensi-illassa nämä puheet lietsoivat väkivaltaa hlbti-vähemmistöjä kohtaan.

Erona on se, että uskonnon (ja paikallisen valtakirkon) asema georgialaisessa yhteiskunnassa on paljon vahvempi kuin meillä. Suomessa Päivi Räsäsen viiteryhmää (Kristillisdemokraatit ja Aito avioliitto -väki) pidetään laajoissa kansankerroksissa alentuneesti vakavasti otettavina. Meillä Suomessa ei ole samanlaista kaikupohjaa uskonnollistaustaisille epätieteellisille käsityksille seksuaalisesta moninaisuudesta.

Tahalliseen tai "hyvässä uskossa" esitettyyn hlbti-vähemmistöihin kohdistettuun leimaamiseen antaa vastuksen riittävä valistus.

Huolestua toki kannattaa meilläkin siitä kansanosasta, joka oikeasti joutuu elämään em. uskonnollisissa ympyröissä. Etenkin nuorista. Noissa konservatiivisissa uskonnollisissa piireissä on todistettavasti pyrkimyksiä rajoittaa lasten ja nuorten tiedonsaantia seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvästä moninaisuudesta. Valistushan on umpimielisyyden pahin vihollinen.

Mutta mitä saavutettaisiin tukkimalla päiviräsästen ja kumppaneiden suut?

Saataisiin ehkä työnnettyä syntipuheet ja sellaiset marginaaliin - jonka piirissä kuitenkin elää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä. Nämä altistuisivat edelleen vanhoillisesta uskonnollisesta maailmankatsomuksesta kumpuavalle opetukselle. Se vain olisi piilossa. Erona nykyiseen olisi se, että laajempi yhteiskunnallinen keskustelu näistä aiheista olisi poissa, eikä olisikaan mahdollisuuksia saada kiinni "maallisesta" käsityksestä ja tutkitusta tiedosta. Mistä lähtökohdista osaisivat etsiä muuta tietoa?

On siis parempi, että ristiriitaisetkin käsitykset vellovat, jotta niihin voi vastata.

Ei anneta (sananvapauden) marttyyrin viittaa konservatiiviuskonnolliseen maailmankatsomukseen sitoutuneille voimauttamaan toimintaansa. Sen sijaan puututaan asioihin määrätietoisen lempeästi. Annetaan myös kirkon olla yhteiskunnassa tutulla paikallaan ja annetaan sen kipuilla vaikeiden asioidensa kanssa ja tuetaan sen piirissä olevia hlbti-vähemmistöihin kuuluvia, heidän maailmankatsomuksensa ehdoilla.

***

Uskonto yleensä, kirkko, kirkon ja valtion suhde tai uskonnottomuus eivät kuulu tämän sivuston varsinaiseen aihepiiriin. Tämän ei ole kirkolliskatsaus. Siinä mielessä on vähän turhauttavaa seurata saman nauhan toistoa. Joo, tokikaan ei ole kiellettyä viitata mieltään ärsyttäviin asioihin. Sen sijaan höyrypäinen paasaus turhauttaa: kerta toisensa jälkeen kuin työntäisi lantin (tässä tapauksessa vertaus mille tahansa uskontoon viittaavalle asialle) raha-aukkoon ja automaatti alkaa veivata samaa levyä ja samassa kohdassa se aina jää jumiin jumiin jumiin jumiin jumiin. Huhhoijaa.