Helsingin tuomiokapituli ei tällä erää harkitse seuraamuksia samaa sukupuolta olevia pareja vihkineille papeille

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 3

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli käsitteli keskiviikkoisessa istunnossaan kolme ilmoitusta papeista, jotka ovat vihkineet samaa sukupuolta olevan parin. Se linjasi kuitenkin yksimielisesti, ettei näille harkita seuraamuksia. Perustelun taustalla on asian epäselvyys oikeudelliselta kannalta.

Asia on esillä Helsingin hiippakunnan verkkosivuilla, ja siitä kirjoittaa myös Kotimaa24.

Oikeudellisella epäselvyydellä viitataan hallinto-oikuden kantaan, jonka mukaan papille ei voi antaa vihkimisestä varoitusta, koska kirkkolaissa tai kirkkojärjestyksessä ei ole vihittävää paria koskevaa säännöstä sukupuolesta. Asia olisi pitänyt määritellä kirkossa erikseen samaa sukupuolta olevien avioliitot mahdollistavan lakiuudistuksen tultua voimaan. Nyt tilanne on oikeuden mukaan epäselvä ja säätelemätön, eikä papin voida katsoa toimineen vastoin pappisviran velvollisuuksia ja pappislupausta.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Kesäkuussa Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi papille antoi kirjallisen varoituksen samaa sukupuolta olevan parin vihkimisestä avioliittoon. Tuomiokapituli on hakenut valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. 

Tuomiokapituli myös käsitteli istunnossaan kaksi kantelua, jotka koskivat pappeja, jotka olivat julkisesti ilmoittaneet olevansa valmiita vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja. Tuomiokapituli kuitenkin katsoo tällaisen olevan lähinnä mielipiteen ilmaisun tyyppinen asia, eikä pelkkä ilmoitus halukkuudesta toimittaa samaa sukupuolta olevan parin vihkiminen voida pitää seuraamusta vaativana sopimattomana käytöksenä tai virkavelvollisuuden vastaisena menettelynä.

3 kommenttia

Luterilaisen kirkon ääripäille tämä nykyinen riitely sopii hyvin. Pidetään siis edelleen yllä metakkaa oman, "luonnollista tietä" hiipuvan porukan pitämiseksi ruodussa. Huolimatta raivokkaista hyökkäyksistä tasa-arvoista avioliittolakia ja samaa sukupuolta olevien parien vihkimistä vastaan, homma ei ole edennyt mitenkään vuosien väännönkään jälkeen. Yhteiskunta on muuttunut ja homma hoituu kuntoon itsestään, jarrutuksesta huolimatta. Tämä näkyy jo tuomiokapitulien päätöksistä.

Hesarissa kirkolliskokousedustaja Kirsi Hiilamo kirjoittaa mielipidekirjoituksessaan tästä aiheesta:

Kirkon maltilliset ryhmät ovat jääneet ääripäiden panttivangiksi
Valtaosa suomalaisista – kuten myös kirkon jäsenistä ja papeista – ei halua erotella vihittäviä pareja seksuaalisen suuntautumisen mukaan.

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006291538.html?fbclid=IwAR1-g4x5o1a_a9a3eQ9tl3zHAj-U8myzvnr4dMpYZw59gh1qhV9apXalN0U
"Yhteiskunta on muuttunut ja homma hoituu kuntoon itsestään,"

Tämä on kyllä niin perin juurin ummehtunut käsitys joukkoasioista kuin vain voi olla.
Ei homma tässä asiassa ole suinkaan hoitunut tai hoitumassa kuntoon itsestään, vaan on tarvittu ja tarvitaan aktiivista otetta asioiden muuttamiseksi.

Tämä kokonaisuus on vaatinut melkoista työpanosta kansalaisilta ohittaa poliitikot aloitteenteossa. Se on vaatinut usealta rivipapilta itsensä likoon asettamista ja esimiesten mielipiteiden ohittamista. Tämä on vaatinut oikeustoimelta kirkkoa ohjaavia kantoja. Nyt tämä on vihdoin vaatinut tuomiokapituleilta Suomen lakien kunnioittamista.
Ei kirkkovihkimisen kuulu olla järjestäytyneessä yhteiskunnassa suhmuroinnin harmaalla vyöhykkeellä, odottelemassa sitä, että se hoituu itsestään. Jos kirkko ei toimi, täytyy muuttaa Suomen perustuslakia.

On aivan turha ajatus, että joku muu. Tai kyllä tämä tästä, itsestään. Tässäkin asiassa on useita tapoja vaikuttaa. Minä itte.