Yli 1 800 samaa sukupuolta olevien avioliittoa vuonna 2017

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 2

Vuoden 2017 aikana 1 189 paria muutti rekisteröidyn parisuhteensa avioliitoksi ja uusia samaa sukupuolta olevien henkilöiden välisiä avioliittoja solmittiin 620 kappaletta.

Asia käy ilmi Väestörekisterikeskuksen 5. tammikuuta julkaistuista väestötietojärjestelmän tiedoista.

Samaa sukupuolta olevien avioliittoja solmittiin tai muutettiin rekisteröidystä parisuhteesta avioliitoksi eniten Uudenmaan ja Hämeen alueella, joka on yhteensä noin 56 prosenttia kaikista samaa sukupuolta olevien avioliitoista.

Vähiten samaa sukupuolta olevien avioliittoja solmittiin tai muutettiin rekisteröidystä parisuhteesta avioliitoksi Itä-Suomen, Kaakkois-Suomen, Pohjois-Suomen ja Lapin alueilla, joka on yhteensä noin 15 prosenttia kaikista samaa sukupuolta olevien avioliitoista.

Sukupuolineutraali avioliittolaki astui voimaan 1.3.2017. Lakiuudistuksen myötä samaa sukupuolta olevat saivat oikeuden solmia avioliiton, eivätkä sukupuoltaan korjaavat joudu enää eroamaan tai vaihtamaan parisuhteensa muotoa.

Mainoskatko - Sisältö jatkuu alla
Mainoskatko loppuu

Väestörekisterikeskus kertoo tiedottavansa luvuista seuraavan kerran maaliskuussa 2018.

Suurin osa uusista samaa sukupuolta olevien avioliitoista solmittiin maistraateissa. Rekisteröidyn parisuhteen voi muuttaa avioliitoksi pariskunnan yhteisellä ilmoituksella maistraattiin.

Avioliittoja solmittiin vuonna 2017 enemmän kuin parisuhteita rekisteröitiin yhtenäkään vuotena

Samaa sukupuolta olevia pareja vihittiin avioliittoon ensimmäisenä mahdollisena vuotena - vuonna 2017 - enemmän kuin parisuhteita yhtenäkään vuotena rekisteröitiin. Ensimmäisenä vuotena - vuonna 2002 - parisuhteita rekisteröitiin 446, jonka jälkeen määrä vaihteli vuosittain kahdensadan molemmin puolin. Vuodesta 2010 uusien rekisteröityjen parisuhteiden määrä nousi kuitenkin pysyvästi yli kolmensadan. Erityisesti naisparien avioliittojen määrä lisääntyi tuolloin selvästi. Vuonna 2009 tuli mahdolliseksi perheen sisäinen adoptio. Avioliittolain uudistuksen odotus näkyi vuonna 2016 rekisteröityneiden parien määrässä: tuolloin parisuhteita rekisteröitiin 251.

Väestörekisterikeskus: Vuonna 2017 yhteensä 1809 samaa sukupuolta olevaa paria avioliittoon
Onko maaliskuussa avioituneiden samaa sukupuolta olevien parien määrä vähäinen?

2 kommenttia

  • 1 / 2
  • edelleen rek.suhteessa
  • 6.1.2018, 15.26
Rekisteröityjä parisuhteita on siis solmittu yhteensä noin 4000 kpl. Osa näistä on päätynyt varmasti eroon, mutta ero% on muistaakseni selvästi heterosuhteita pienempi ja huomioiden että osa suhteista solmittu vain muutama vuosi aikaisemmin, joten voisi olettaa että arviolta 3000 solmituista suhteista on vielä 2017 voimassa. Tällöin vain reilu 30% rek.suhteista muutettiin avioliitoiksi. Reilu 60% on siis edelleen sitä mietä, että rek.parisuhde on parempi ratkaisu eikä sitä kannata muuttaa. Rek.suhde olisi pitänyt minusta jättää vaihtoehdoksi uudessa avioliittolaissakin eikä pakottaa kaikki avioliittoon, jos rek.parisuhde tuntuu paremmin itselle sopivalta.

Olisi myös kiva tietää, millä alueilla eniten rek.parisuhteita muutettiin avioliitoiksi. Ym. artikkelin %-luvut 56 ja 15 eivät sitä kerro, vaan ovat vain loistava esimerkki siitä, miten lukuja heittelemällä voidaan johtaa harhaan. Jutun mukaan "Vähiten samaa sukupuolta olevien avioliittoja solmittiin tai muutettiin rekisteröidystä parisuhteesta avioliitoksi Itä-Suomen, Kaakkois-Suomen, Pohjois-Suomen ja Lapin alueilla." Absoluuttisesti laskien 15% on varmasti ihan oikea luku, mutta se ei kerro mitään. Tietysti se on pieni %-luku, koska noilla alueilla rek.suhteiden määrä on ylipäätänsä huomattavasti pienempi kuin Etelä-Suomessa! Vaihtoaktiivisuus olisi pitänyt laskea kunkin alueen vaihtomäärä suhteessa saman alueen rek.suhteiden määrään, ei koko Suomen vaihtolukuun.
Lukemat olivat varsin kohdillaan. Joskus syksyllä pyörittelin noita lukuja. Pari kuukautta on vielä jäljellä siihen, että kaikki vuoden päivämäärät ovat käytynä läpi. Moni saattaa haluta tehdä muutoksen esim. rekisteröitymisen vuosipäivänä. Tiedän joitakin, jotka käyvät hoitamassa asian ”kun sattuu asiaa sinne päin”. Oletettavasti monelle asialla ei ole niin väliä.

En kuitenkaan tiedä, mitä eroa sopivuudella sinänsä voi ajatella olevan, sillä molemmissa velvollisuudet jo ovat olleet samat. Erona olivat lähinnä rek.suhteen puutteet; automaattinen oikeus yhteiseen sukunimeen ja mahdollisuus yhdysnimeen puuttuivat, samoin oikeus adoptioneuvontaan yhdessä hakeutumiseen oli vain aviopareilla. Ne eivät liene pakollisia jatkossakaan, joten tuskin vaikuttavat kenellekään sopivuuteen. Jos haluaa ”pakko-outtaantua” siviilisäätynsä ilmoittaessaan, niin se kyllä varmaan onnistuu myös avioliitossa olevallekin.