Pohjoismaiden Neuvostossa vaadittiin Pohjolan vähemmistölakien yhdenmukaistamista

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • jnsto
  • 2

Pohjoismaiden Neuvostossa on jätetty aloite "hbtiq-henkilöitä" koskevan lainsäädännön harmonisoinnista Pohjolassa. Aloitteessa nostetaan esille Ruotsissa ja varsinkin Suomessa esiintyviä ongelmia ja todetaan tilanteen olevan paras Norjassa. Aloitteen on jättänyt "pohjoismainen vihreä vasemmisto". Nimikettä käyttää PN:ssä puolueryhmittymä, johon Suomesta kuuluu vasemmistoliitto.

Suomessa loka-marraskuun vaiihteessa tehdyssä aloitteessa huomautetaan, että kehityksestä huolimatta Pohjolassa on tämän aihepiirin sellaisia lainsäädännön eroja, jotka muodostavat rajaesteen. Kansanedustaja Håkan Svenneling (Vänsterpartiet) totesi, että Ruotsi ei automaattisesti hyväksy ulkomailla tehtyä avustettua hedelmöitystä. "On ollut tapauksia, että ulkomailta Ruotsiin muuttaneiden samasukupuolisten parien on täytynyt Ruotsissa adoptoida lapsensa", Svenneling sanoi.

Suomi on ainoa Pohjolan maa, joka edelleen vaatii psykiatrista diagnoosia ja lisääntymiskyvyn puuttumista edellytyksenä sukupuolen korjaamiselle. Euroopan tuomioistuin on puuttunut Suomen lainsäädäntöön ihmisoikeusloikkauksena.

Svenneling viittaa transihmisten itsemurhatilastoihin ja sanoo niiden selvästi viestittävän tarvittavan muutosta sekä lainsäädäntöön että yhteiskunnalliseen ilmapiiriin.

Tähän PN-puolueryhmään kuuluvat Suomen vasemmistoliiton ja Ruotsin Vänsterpartietin lisäksi Norjan Sosialistisk Venstreparti, Tanskan Enhedslisten ja Alternativet, Islannin Vinstri graen, Gröönlannin Ataqatigiit ja Färsaarten Tjööveldi

Kuvassa PN:n tiedotustilaisuudesta 31.10.17 edustaja Håkan Svenneling on toinen oikealta. Nimilaput on sijoitettu väärin. Aloite ei ollut esillä tässä infossa. Kuva:jnsto.

2 kommenttia

Tässä mennään taas aivan metsään. Tarvittavat muutokset tulisi olla paljon laajemmat, mitä vaaditaan. Tyydytään liian vähään. Nimenomaan jos katsotaan tai vedotaan itsemurhatilastoihin, niin tällainen yksittäinen tekijä ei merkitse mitään niiden parantamiseksi. Pitää katsoa pintaa syvemmälle. Tässä tarvitaan selvää rahallista tukea yhteiskunnallisen satuksen parantamiseksi: tukea arkieleämän ongelmiin. Rahalla on nopea ja pysyvä vaikutus, kun se perustuu lakiin. Seksuaaliset vähemmistöt eivät ole ymmärtäneet rahan merkitystä yhteiskunnallisen huono-osaisuuden korjaamisessa, mutta sen ymmärtää hyvin oikeistopuolueet, jotka ovat sitä rahaa kahmimassa sekä oikealta että vasemmalta- rahaa, jota he eivät tarvitse, mutta jokaisen kun on heidän mielestään saatava ne omat rikastumiskanavansa yhteiskunnan tuella. TÄMÄ kielletään seksuaalisilta vähemmistöiltä keinolla millä hyvänsä, koska kakku, mitä jaetaan on rajallinen.....tyhmiä vedätetään!
Arkielämän ongelmiin tarkoitettujen tukien perusteiden on oltava yhdenvertaiset. Ne eivät saa olla riippuvaisia kuulumisesta/kuulumattomuudesta johonkin vähemmistöön. Tukien pitää olla sidoksissa konkreettisiin ongelmiin, ja olla lähtökohtaisesti tilapäisiä (eli ongelman mahdollisesti poistuessa tukikin poistuu).

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuulumista ei lähtökohtaisesti pidä käsitellä ongelmana. Sellainen on stigmatisoivaa. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuulumisessa itsessään ei ole mitään tukiperustetta. Jos em. vähemmistöihin kuuluminen on jollain tavoin johtanut ongelmiin, on ensisijaisesti ongelma pyrittävä käsittelemään pois. Tarvittaessa on annettava tukea ongelmasta selviämiseen ja/tai ongelman seurauksiin - ei vähemmistöön kuulumiseen.

Aihepiiristä keskusteluketjussa "Korvamerkittyä tukea perusteena homous?" ( https://ranneliike.net/keskustelu.php?act=rthrd&grpid=20&thrdid=15139 ).