Liettuan parlamentti ei hyväksynyt sukupuolineutraalia parisuhdelakia

  • Uutinen
  • Yhteiskunta
  • Sami Mollgren
  • 1
Liettuan pääkaupungissa Vilnassa ja muuallakin maassa katolinen kirkko on vahvasti läsnä.

Liettuassa parlamentti äänesti torstaina kumoon lakiesityksen sukupuolineutraalista parisuhdelaista.

Toukokuussa esitellyssä aloitteessa esitettiin, että parit sukupuolesta riippumatta olisivat voineet solmia parisuhdesopimuksen notaarin luona. Aloitteen takana on shakin pelaajana tunnetuksi tullut parlamenttiedustaja Viktorija Čmilytė-Nielsen ja hallituksessa istuva Liettuan tasavallan liberaalien liike (LRLS), jolla on 141-jäsenisessä parlamentissa 11 paikkaa.

Aloitetta tuki 29 kansanedustajaa ja vastusti 59 edustajaa. Poissa oli 20 edustajaa.

Liettualainen hlbti-järjestö Lithuanian Gay League (LGL) pitää äänestystulosta ja yleensäkin lakihanketta merkkinä myönteisestä kehityksestä, vaikka aloite ei edennytkään. LGL-järjestöä johtava Vladimir Simonko toteaa, että tuki samaa sukupuolta olevien perheille kasvaa paramentissa.

Baltiassa vain Viro tunnustaa samaa sukupuolta olevat parit

Liettuassa ja Latviassa avioliitto on perustuslaissa määritelty vain naisen ja miehen väliseksi. Myöskään hankkeet avioliittolainsäädännöstä irrallisen samaa sukupuolta olevia pareja koskevan parisuhdelainsäädännön laatimiseksi eivät toistaiseksi ole johtaneet konkreettisiin tuloksiin.

Sekä Liettuassa että Latviassa on myös voimassa lainsäädäntö, joka rajoittaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyvien aiheiden esittämistä julkisuudessa.

Liettuassa katolisen kirkon asema on vahva. Latviassa uskonnon merkitys on Viron tavoin Liettuaa vähäisempi, ja maa on selvemmin uskonnoltaan evankelis-luterilainen ja venäläisvähemmistön osalta ortodoksinen.

Virossa tuli vuoden 2016 alussa voimaan niukalla enemmistöllä säädetty sukupuolineutraali parisuhdelaki, mutta käytännössä lainsäädäntö on yhä vaillinainen. Esimerkiksi perimiseen liittyvää ja parisuhteen käytännön rekisteröimistä säätelevää lainsäädäntöä ei ole saatu säädettyä, sillä parlamentissa ei ole riittävää enemmistöä tarvittavien pykälien hyväksymiseksi.

Ensimmäisen vuoden aikana parisuhdesopimuksia solmittiin Virossa noin neljäkymmentä. Tietoa ei ole siitä, kuinka suuri osa sopimuksista on samaa ja kuinka suuri osa eri sukupuolta olevien välisiä.

Tammikuussa 2017 Tallinnalainen oikeusistuin päätti, että ulkomailla solmittu avioliitto on tunnustettava Virossa riippumatta siitä, ovatko puolisot keskenään samaa tai eri sukupuolta.

LGL: Lithuania Tries, but Fails to Recognize Same-sex Couples

1 kommenttia

Tässä tulee muistaa myös se, että Liettuassa on ainoana ei-venäläisenä Euroopan maana voimassa myös ns. "homopropagandalaki".

Abrahamilaista lähimmäisenrakkautta taas. Syrjiminen, vihaaminen ja väkivalta on sitä rakkautta abrahamilaisten uskontojen mukaan >_>